Gebruikers

Bepaal wat mensen kunnen zien en doen in je organisatie door gebruikers toe te voegen en hen toegang te geven tot winkels en tot organisatiefuncties.

Via de pagina Gebruikers in het Shopify-beheercentrum van je organisatie beheer je wat je gebruikers kunnen doen in je organisatie, waaronder:

 • wijzigingen aanbrengen in bepaalde winkels
 • wijzigingen aanbrengen in de hele organisatie die van invloed kunnen zijn op al je winkels
 • beveiligingsvereisten voor de organisatie wijzigen
 • gebruikers toevoegen, opschorten of verwijderen

Organisatietoegang

Organisatietoegang biedt gebruikers functies in het Shopify-beheercentrum van je organisatie, waarmee ze wijzigingen kunnen aanbrengen in alle winkels in je organisatie. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op winkels waar de gebruiker niet uitdrukkelijk toegang heeft gekregen.

Stel dat je vier winkels in je organisatie hebt. Een gebruiker in je organisatie heeft toegang tot één winkel. Als je die gebruiker toegang geeft tot Flow in je organisatie, kunnen zij workflows maken en bewerken in vier van je winkels, niet alleen in de winkel waartoe ze toegang hebben.

Organisatietoegang is niet hetzelfde als winkeltoestemmingen. Sommige organisatietoegangen geven gebruikers de mogelijkheid om dingen te doen die niet mogelijk zijn in het Shopify-beheercentrum van een winkel, zoals het aanmaken van een nieuwe winkel. Andere toegangen geven gebruikers de mogelijkheid om dingen te doen die alleen de eigenaar van een winkel kan doen, zoals gebruikers aanmaken.

Organisatietoegangen bevatten de volgende toestemmingen.

Tabel met toegangen op organisatieniveau
Organisatietoegang Beschrijving
Flow

Beheer workflows in alle winkels. Een gebruiker met deze toegang kan de volgende taken uitvoeren:

 • workflows aanmaken en verwijderen
 • workflows in- en uitschakelen
 • kopieën van workflows voor winkels maken
Gebruikersmanagement

Beheer de gebruikers in je organisatie. Een gebruiker met deze toegang kan de volgende taken uitvoeren:

 • gebruikers toevoegen en verwijderen
 • gebruikers blokkeren en opnieuw activeren
 • toegang op organisatieniveau verlenen en verwijderen, inclusief Gebruikersbeheer
 • gebruikers toegang verlenen tot en verwijderen uit alle winkels en hun winkeltoestemmingen instellen
 • vereisen dat gebruikers tweestapsverificatie gebruiken

Met toegang tot gebruikersbeheer kan de gebruiker de eigenaar van een winkel niet wijzigen. Alleen de eigenaar van een winkel kan het eigendom overdragen en dit kan alleen worden gewijzigd vanuit de winkel.

je kunt deze toegang niet verwijderen van de eigenaar van de organisatie.

Je winkel beheren Beheer de winkels in je organisatie. Een gebruiker met deze toegang kan nieuwe winkels maken en eventuele extra abonnementskosten goedkeuren die mogelijk nodig zijn voor de winkel. Als je bijvoorbeeld een winkel aanmaakt die niet onder je contract valt, wordt je gevraagd om kosten voor deze winkel goed te keuren.

Gebruikerslijst

De gebruikerslijst bevat alle mensen die aan je organisatie zijn gekoppeld, waaronder:

 • gebruikers: mensen met een personeelsaccount in je winkels of die toegang hebben tot organisatiefuncties
 • samenwerkers: Shopify-partners die toegang hebben tot een of meer van de Shopify-winkels van je organisatie
 • alleen POS: mensen met een personeelsaccount van Shopify POS
 • eigenaar van de organisatie: de eerste persoon in je organisatie met toegang tot het Shopify-beheercentrum van je organisatie

De winkeleigenaar van de primaire winkel in je organisatie wordt gezien als de eigenaar van de organisatie. De eigenaar van de organisatie is de eerste persoon die toegang heeft tot het Shopify-beheercentrum van je organisatie. Deze gebruiker begint standaard met volledige toestemmingen.

De eigenaar van de organisatie kan niet worden verwijderd en heeft altijd toegang tot Gebruikersbeheer. Hierdoor kan de eigenaar van de organisatie elke gebruiker (inclusief zichzelf) toegang geven tot een winkel en een tool in je organisatie. Op dit moment moet je contact opnemen met Shopify Plus-ondersteuning om de eigenaar van de organisatie te wijzigen. Deze gebruiker kan niet worden verwijderd of opgeschort.

Shopify gebruikt een enkelvoudige aanmelding met de naam Shopify-id. Gebruikers met meerdere winkelaccounts moeten hun accounts samenvoegen om de functies van het Shopify-beheercentrum van je organisatie te kunnen gebruiken. Diegenen die toegang hebben tot meerdere winkels en die hun accounts hebben samengevoegd, verschijnen als enkele gebruikers in je gebruikerslijst. Gebruikers die hun accounts niet hebben samengevoegd, verschijnen meerdere keren in de gebruikerslijst als niet samengevoegd. Je kunt geen extra toegang geven aan gebruikers met het label niet samengevoegd totdat ze hun accounts samenvoegen. Zie Een Shopify-id instellen voor meer informatie.

Het samenvoegen van accounts is niet beschikbaar voor samenwerkers of Shopify POS-gebruikers. Deze gebruikers worden weergegeven als meerdere vermeldingen in de gebruikerslijst.

Accountstatus

Gebruikers kunnen verschillende statussen hebben, zoals in behandeling, opgeschort of actief. De mogelijkheid om de toegang van een gebruiker te wijzigen, is afhankelijk van hun status en of hun Shopify-accounts zijn samengevoegd.

Tabel waarin de gebruikersstatus wordt beschreven.
Status Beschrijving
Actief Gebruikers die zich kunnen aanmelden bij het Shopify-beheercentrum van je organisatie of een winkel in je organisatie, afhankelijk van de toegangen die ze hebben gekregen.
Opgeschort Gebruikers die geen toegang hebben tot het Shopify-beheercentrum van je organisatie of voor een van je winkels. Je kunt pas extra toegangen toevoegen aan geschorste gebruikers nadat ze opnieuw zijn geactiveerd.
In afwachting Gebruikers die geen toegang hebben tot een deel van je organisatie zolang ze hun uitnodiging niet accepteren. Deze gebruikers kunnen via het Shopify-beheercentrum van je organisatie of rechtstreeks vanuit een winkel zijn uitgenodigd. Je kunt een uitnodiging voor gebruikers die zijn uitgenodigd door het Shopify-beheercentrum van je organisatie, opnieuw verzenden.

Winkeltoegang

Als je gebruikers bij een winkel wilt laten inloggen en wijzigingen wil aanbrengen, moet je hen toegang tot de winkel geven en winkeltoestemmingen voor hen instellen.

Wanneer je een gebruiker toegang geeft tot een winkel, wordt er een medewerkersaccount toegevoegd aan die winkel. En als je een medewerker in een winkel aanmaakt, kan je die gebruiker ook in het Shopify-beheercentrum van je organisatie beheren. Gebruikers die rechtstreeks bij een winkel worden uitgenodigd, worden weergegeven als een afzonderlijke gebruiker in je gebruikerslijst totdat ze hun uitnodiging hebben geaccepteerd. Nadat ze zijn geaccepteerd, worden hun gebruikersvermeldingen samengevoegd tot één gebruiker in je gebruikerslijst. Gebruikers die zijn uitgenodigd via het Shopify-beheercentrum van je organisatie, verschijnen niet in het specifieke Shopify-beheercentrum van die winkel totdat ze de uitnodiging hebben geaccepteerd om een account te maken.

Beveiliging

Je kunt gebruikers verplichten om tweestapsverificatie voor hun accounts in te schakelen als aanvullende beveiligingsmaatregel. Als deze vereiste is ingesteld, worden gebruikers gevraagd om tweestapsverificatie in te stellen wanneer zij zich aanmelden. Zie Je account beveiligen met tweestapsverificatie voor meer informatie.

Wanneer je de instellingen van een gebruiker wijzigt om tweestapsverificatie te vereisen, worden ze uitgelogd bij Shopify. Als je deze instelling voor een bestaande gebruiker wijzigt, doe dit dan op een moment dat deze waarschijnlijk niet met een taak bezig is.

Gebruikers toevoegen

Voeg een gebruiker toe aan je organisatie door hen een uitnodiging te sturen.

Stappen

 1. Ga naar Gebruikers en selecteer Gebruiker toevoegen.
 2. Optioneel: als je meerdere gebruikers tegelijk wil uitnodigen, klik je op Meerdere gebruikers uitnodigen en voeg je in het eerste veld extra e-mailadressen toe.
 3. Selecteer het niveau van organisatietoegang.
 4. Selecteer het niveau van winkeltoegang.
 5. Geef aan of je wil dat je gebruikers tweestapsverificatie gebruiken.
 6. Klik op Uitnodiging verzenden.

Je nieuwe gebruiker wordt nu weergegeven in de gebruikerslijst met de status In behandeling. Nadat de gebruiker je uitnodiging heeft geaccepteerd, wordt diens status gewijzigd in Actief.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis