Gebruikers toevoegen aan de Shopify-organisatiebeheerder

Voeg gebruikers toe aan je organisatie door hen een uitnodiging te sturen.

Gebruikersorganisatie en winkeltoegang geven

Wanneer je gebruikers toevoegt aan je organisatie, kun je toegang tot organisaties geven. Als je wilt dat gebruikers zich kunnen aanmelden bij een winkel en er wijzigingen in willen aanbrengen, moet je de gebruikers toegang geven tot de winkel en hen de machtigingen geven die ze nodig hebben om taken binnen de winkel uit te voeren.

Je hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de organisatie en de machtigingen voor de winkel te beheren . Als je rollen wilt gebruiken, controleer je of de vereiste rollen zijn gemaakt voordat je gebruikers toevoegt.

Als je een gebruiker toegang geeft tot een winkel via de Shopify-organisatiebeheerder, worden personeelsaccounts aan die winkel toegevoegd. Maar zolang ze hun uitnodiging om een account te maken niet accepteren, verschijnen gebruikers die worden uitgenodigd bij de Shopify-organisatiebeheerder, niet in de Shopify-beheerder van een winkel.

Als je personeelsledenaccounts maakt vanuit de Shopify-beheerder van een winkel, kun je die gebruikers beheren in de Shopify-organisatiebeheerder. Zolang ze hun uitnodiging niet accepteren, verschijnen gebruikers die rechtstreeks vanuit een winkel worden uitgenodigd, als afzonderlijke gebruikers in je lijst Gebruikers lijst. Nadat gebruikers dit hebben geaccepteerd, worden hun gebruikers vermeldingen gecombineerd tot één gebruiker in je lijst Gebruikers.

Overwegingen voor verificatie in twee stappen

Standaard zijn gebruikers verplicht om verificatie in twee stappen in te schakelen voor hun accounts. In dat geval wordt je gevraagd om verificatie in twee stappen in te stellen wanneer deze zich aanmeldt. Je kunt verificatie in twee stappen wijzigen is niet vereist voor een bestaande gebruiker.

Wanneer je de verificatie-instelling in twee stappen wijzigt van niet verplicht naar vereist, wordt de gebruiker uit Shopify gelogt. Voordat je deze wijziging aanbrengt, moet je controleren of de gebruiker zich niet middenin een taak bevindt.

Nadat je de vereiste tweestapsverificatie voor een bestaande gebruiker verwijdert, worden de verificatie-instellingen van de gebruiker niet automatisch bijgewerkt. In dat geval moet de gebruiker de beveiligingsinstellingen voor hun eigen account wijzigen. Totdat de gebruiker tweestapsverificatie in hun eigen beveiligingsinstellingen ongedaan maakt, worden ze nog steeds gevraagd om de tweestapsverificatie in te stellen voor elke winkel waar ze een personeelsaccount hebben, ongeacht of de winkel zich in je organisatie bevindt.

Voeg gebruikers toe aan je Shopify-organisatiebeheerder

Stappen:

 1. Klik in het globale navigatie menu op Gebruikers.
 2. Klik op Gebruiker toevoegen.
 3. Voer de e-mailadressen in van de gebruikers die je wilt toevoegen.
 4. Voer in het gedeelte toegang en machtigingeneen van de volgende handelingen uit: - Als je toegang wilt geven tot een functie, klik je op Rol toewijzen en selecteer je een rol.

  • Als je toegang wilt geven zonder een rol te gebruiken, selecteer je Aangepaste toegang en voeg je vervolgens toegangen op organisatieniveau en toegang op winkelniveau toe.
 5. Optioneel: voer een van de volgende handelingen uit om verificatie in twee stappen te voorkomen:

  1. Klik in het gedeelte Beveiliging op Bewerken.
  2. Selecteer Verificatie in twee stappen is niet verplicht.
  3. Klik op Opslaan.
 6. Klik op Uitnodiging verzenden.

Je nieuwe gebruiker wordt nu weergegeven in de gebruikerslijst met de status In behandeling. Nadat de gebruiker je uitnodiging heeft geaccepteerd, wordt diens status gewijzigd in Actief.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis