Belastingen buiten de VS en Canada

Als u in andere landen dan de Verenigde Staten en Canada belasting moet heffen, zijn deze belastingen van toepassing op nationaal of regionaal niveau, afhankelijk van de belastingwetgeving in uw land.

Belastingtarieven instellen in andere landen dan de Verenigde Staten en Canada

U moet bepalen of u verplicht bent omzetbelasting aan uw klanten in rekening te brengen en of uw product belastbaar is. Veel landen gebruiken een bestemmingsbasis, wat betekent dat u btw in rekening brengt in de regio waar uw product wordt geleverd. Als u niet zeker bent van deze gegevens, kunt u contact opnemen met een belastingdeskundige.

Stappen:

 1. Bevestig dat uw winkeladres zich buiten de Verenigde Staten of Canada bevindt en dat u een verzendzone voor het land van bestemming heeft ingesteld.
 1. Klik in het gedeelte Belastingtarieven op de naam van het land.

 2. Voer in het gedeelte Basisbelastingen de tarieven in die van toepassing zijn in het land en eventuele regio's. U kunt kiezen of een belasting in een regio wordt gebruikt in plaats van een federale belasting of wordt toegevoegd aan of samengesteld met een federale belasting.

 3. Klik op Opslaan.

Als u ooit een land uit uw belastingtabel wilt verwijderen, moet u het van de pagina Verzenden verwijderen.

Voorbeeld: btw aan Europese klanten in rekening brengen, maar niet aan Amerikaanse klanten

Sunil is in Londen, VK. Hij heeft klanten in verschillende Europese landen en heeft ook enkele klanten in de Verenigde Staten. Hij moet btw aan zijn Europese klanten in rekening brengen, maar niet aan Amerikaanse klanten.

Om zijn belastingen in te stellen, doorloopt hij de volgende stappen:

 1. Eerst voegt hij op de pagina Verzenden verzendzones toe voor alle landen waar hij klanten heeft, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de andere Europese landen en de Verenigde Staten. Nadat hij de verzendzones heeft gemaakt, worden de landen van bestemming weergegeven op de pagina Belastingen.

 2. Vervolgens voegt hij op de pagina Belastingen het btw-tarief toe dat geldt voor het Verenigd Koninkrijk en voor elke Europese bestemming.

 3. Tot slot schakelt Sunil op de pagina Belastingen voor de Verenigde Staten, Belastingen automatisch berekenen uit en stelt dan een belastingtarief van 0% in.

Belastingen opnemen in productprijzen

In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, moet u btw opnemen in de weergegeven prijzen voor de meeste soorten artikelen.

Als u deze functie inschakelt, wordt de belasting berekend met behulp van de formule belasting = (btw-tarief x prijs) / (1 + belastingtarief). U en uw klanten zien de belasting nog steeds als een orderregel, hoewel er geen belastingen lijken te zijn toegevoegd. Het subtotaal en het totaal zullen hetzelfde zijn, maar ook het bedrag aan belasting dat u moet afdragen voor een bestelling wordt aangegeven. Het volgende voorbeeld toont een dergelijke bestelling waarbij de belasting is inbegrepen in de productprijs:

Bestelgegevens, btw weergegeven als een afzonderlijk regelartikel

Stappen:

 1. Schakel Alle prijzen weergeven inclusief belastingin:

  Alle belastingen zijn opgenomen in mijn prijzen, in Belastinginstellingen selecteren

 2. Klik op Opslaan.

Nadat u uw prijzen heeft ingesteld inclusief belastingen, laat u Belasting heffen op dit product op uw productpagina's ingeschakeld, zodat de belastingen zijn inbegrepen in de weergegeven prijs. Klanten zien het inbegrepen belastingbedrag naast het totaal bij de kassa.

Het instellen van uw prijzen inclusief belastingen heeft geen invloed op uw belastingrapportage.

Voorbeeld: vergelijking van belastingberekeningen

Maya en Gabriel wonen beiden in dezelfde regio en beiden hebben online winkels. De regio heeft een belastingtarief van 10% en biedt ondernemers de mogelijkheid om te kiezen of ze belastingen in hun prijzen willen opnemen.

 • Maya neemt geen belastingen op in haar prijzen. Als ze een productprijs van $ 100 opgeeft, wordt de belasting berekend op $ 10, voor een totale verkoopprijs van $ 110. De formule hiervoor is Totaal = Catalogusprijs x (1 + belastingtarief):

  $ 100 x (1 + 0,1) = $ 100 x 1,1 = $ 110

 • Gabriel besluit alle belastingen op te nemen in zijn catalogusprijzen. Om te komen tot een totale catalogusprijs van $ 100 inclusief belasting, wordt de belastinginclusiefformule gebruikt om het belastingsgedeelte te berekenen. De formule hiervoor is belasting = (belastingtarief x prijs) / (1 + belastingtarief):

  Belasting = (0,1 X $ 100) / (1 + 0,1) = $ 10 / 1,1 = $ 9,09

  Het productprijsgedeelte is $ 100 - $ 9,09 = $ 90,91

  Deze berekeningen worden automatisch uitgevoerd. Het belastingbedrag wordt weergegeven in de details van alle bestellingen, zodat zowel Gabriel als zijn klanten het werkelijke belastingbedrag zien dat in rekening wordt gebracht.

Btw heffen op verzendtarieven

In sommige regio's moet u belasting in rekening brengen op verzendkosten. Als uw winkel zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voert u de onderstaande stappen uit om belasting over uw verzendkosten in rekening te brengen.

Stappen:

 1. Selecteer Belasting in rekening brengen op verzendtarieven:

  Belasting in rekening brengen op verzendtarieven in de Belastinginstellingen inschakelen

 2. Klik op Opslaan.

Zorgen dat belastingen niet dubbel worden berekend

Als u belastingen voor een land en subregio's instelt, moet u ervoor zorgen dat u opgeeft of een regionale belasting wordt toegevoegd aan of samengesteld met een federale belasting of dat deze wordt gebruikt in plaats van de federale belasting.

Als het lijkt alsof uw klanten in een land tweemaal belasting in rekening wordt gebracht, is het mogelijk dat de belastingen in de subregio zijn geconfigureerd om te worden toegevoegd aan de totale belasting voor dat land.

U kunt uw belastinginstellingen voor een regio verifiëren of wijzigen.

Stappen:

 1. Klik in het gedeelte Belastingtarieven op de naam van het land. De belastingen worden per land of provincie voor het land en voor de subregio's weergegeven:

  Land en subregio's in het gedeelte Belastingtarieven

 2. Kies een optie uit het vervolgkeuzemenu onder het belastingtarief van de deelregio om aan te geven hoe u belasting in rekening wilt brengen:

  Selecteren hoe u belastingen in rekening wilt brengen in het vervolgkeuzemenu

 3. Klik op Opslaan.

De standaardnaam van de btw-belasting wijzigen

Voor landen met btw is de standaardnaam die aan de belasting wordt gegeven, de waarde VAT. De korte vorm VAT wordt weergegeven op uw betaalpagina, kassabonnen en in het gedeelte Bestelgegevens van bestellingen.

Als u zich in een land bevindt dat voor de belasting een andere korte vorm gebruikt, kunt u de naam wijzigen op de pagina Belastingen. Verschillende landen gebruiken bijvoorbeeld IVA in plaats van VAT. U kunt de naam alleen wijzigen als er subregio's zijn opgenomen voor het land in de Shopify-beheerder, zoals voor Italië en Spanje. U kunt de naam niet wijzigen als er geen subregio's zijn opgenomen, zoals voor Oostenrijk en Noorwegen.

Stappen:

 1. Klik in het gedeelte Belastingtarieven op het land.

 2. Verander voor elke regio VAT in de korte vorm die u wilt gebruiken:

  VAT wijzigen in IVA
  De naam is specifiek voor elke regio, dus u moet deze voor elke regio wijzigen.

 3. Klik op Opslaan.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis