Valuta's converteren in uw winkel

Je kunt een script voor meerdere valuta's in jouw thema gebruiken om je prijzen te tonen in een valuta waarmee jouw klanten vertrouwd zijn.

Een script voor meerdere valuta's kan worden gebruikt om je klanten te helpen productprijzen te bekijken in een valuta waarmee ze vertrouwd zijn, maar de valuta wordt bij het afrekenen altijd opnieuw geconverteerd naar de valuta van je winkel. De valuta van je winkel is de valuta die je hebt ingesteld op de pagina Algemene instellingen van de beheerder.

Stappen:

  1. Klik op Algemeen.

  2. Klik in het gedeelte Standaarden en indelingen op de link Indeling wijzigen.

  3. Plaats in het veld HTML met valuta de bestaande inhoud in een HTML span-element met een klassenaam die is ingesteld op money.

    Als voor uw winkel Amerikaanse dollars (USD) worden gebruikt, ziet de indeling er als volgt uit:

<span class=money>${{amount}} USD</span>
  1. Voer in het veld HTML zonder valuta precies dezelfde inhoud in die u ook in het veld HTML met valuta hebt ingevoerd. Door de valutabeschrijver aan beide indelingen toe te voegen, kunt u een onderscheid maken tussen valuta's die het dollarteken ($) gebruiken.

    Als voor uw winkel Amerikaanse dollars (USD) worden gebruikt, ziet de indeling er als volgt uit:

<span class=money>${{amount}} USD</span>

Shopify-beheerderspagina waarop valuta-indeling wordt weergegeven met toegepaste span-elementen

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis