COVID-19-producten

Gebruik deze pagina voor meer informatie over de Inzetregels van Shopify voor de verkoop van COVID-19 gerelateerde producten en verschillende wetten over producten omtrent het coronavirus (COVID-19) die van toepassing kunnen zijn op je bedrijf. Deze regels en voorschriften bevorderen de openbare veiligheid en verschillen per regio.

Je kunt je bedrijf laten groeien en nieuwe klanten bereiken door producten te verkopen die gerelateerd zijn aan COVID-19. Om ervoor te zorgen dat je ononderbroken gebruik maakt van je Shopify-winkel, moet je ervoor zorgen dat je je houdt aan de Inzetregels van Shopify voor de verkoop van COVID-19 gerelateerde producten en alle toepasselijke wetten en voorschriften in elk rechtsgebied waar je zaken doet.

Vaccins en vaccinatiediensten

De verkoop van COVID-19-vaccins is op Shopify alleen toegestaan als ze worden gefaciliteerd door of zijn verbonden aan een overheidsinstantie. Als je een overheidsinstantie bent die Shopify gebruikt om de distributie van vaccins te vergemakkelijken, dan kan je gevraagd worden om je gebruik van het platform te bevestigen en je status als overheidsinstantie te verifiëren.

Het boeken van vaccinatieafspraken voor COVID-19 wordt mogelijk toegestaan op het platform onder voorbehoud. Je wordt gevraagd te verklaren dat de dienst wordt verleend in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften in alle betrokken rechtsgebieden.

De verkoop van COVID-19-vaccinatiekaarten is op het platform ten strengste verboden omdat deze producten een hoog frauderisico met zich meebrengen en gebruikt worden om volksgezondheidsvoorschriften te omzeilen.

Testkit en testservices

De verkoop van COVID-19-testkits en het aanbieden van COVID-19-testdiensten zijn op het platform toegestaan, onder voorbehoud van beoordeling. Als onderdeel van Shopify's beoordelingsproces wordt je gevraagd relevante documentatie te overleggen waaruit blijkt dat de testkits of testservices zijn toegestaan door de betreffende gezondheidsinstantie in jouw rechtsgebied. Je kunt ook gevraagd worden om andere documentatie, toestemming of vergunning te verstrekken die Shopify nodig acht.

Best practices

Beschermde gezondheidsinformatie

Zorg ervoor dat je voldoet aan paragraaf 8 van het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Shopify, waarin staat dat je Shopify niet kunt gebruiken om beschermde gezondheidsinformatie te verzamelen, op te slaan of te verwerken.

Volksgezondheid

Je mag geen COVID-19-producten verkopen die bedoeld zijn om actief of bedrieglijk de regels en voorschriften omtrent COVID-19 voor de volksgezondheid te omzeilen.

Prijzen

De prijzen verbonden aan gerelateerde COVID-19-producten of -diensten mogen de marktwaarde niet overschrijden.

Medische en kwaliteitsclaims

Beweringen die je doet over je producten moeten waar zijn en ondersteund worden door duidelijk bewijs. In sommige rechtsgebieden kan de wet ook een adequate en degelijke toetsing van de ingediende vorderingen voorschrijven.

Je product zal uit je online winkel verwijderd worden als je ongegronde medische claims maakt, of als je termen misbruikt die verband houden met producten die COVID-19 voorkomen, behandelen of genezen.

Als je beweert dat een product van medische kwaliteit is of specifieke niveaus van bescherming tegen COVID-19 biedt, dan moet je je bewering kunnen staven. Is je product van niet-medische kwaliteit, dan moet het ook als zodanig op de markt gebracht worden.

Producten terugroepen

De verkoop van teruggeroepen producten, zoals maar niet beperkt tot persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), handontsmettingsmiddel of andere medische apparatuur, is ten strengste verboden.

Shopify Payments

Het gebruik van Shopify Payments als betalingsprovider is afhankelijk van welke COVID-19-producten je verkoopt.

Bronnen

Verenigde Staten (VS)

Canada

Europese Unie

Verenigd Koninkrijk

Australië

Nieuw Zeeland

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis