Kosten

Op je factuur staan verschillende kosten, afhankelijk van waar je winkel zich bevindt en welke services je winkel gebruikt. Shopify-factuurkosten worden op je creditcardafschrift weergegeven als: Shopify * <bill number>.

Abonnementskosten

Abonnementskosten zijn afhankelijk van je abonnement en de factureringsperiode van het abonnement.

De pagina Factuur van je Shopify-beheercentrum bevat een lijst met je betaalde abonnementen met terugkerende kosten. De lijst bevat je Shopify-abonnement en alle andere abonnementen, zoals je app-abonnementen. App-abonnementen die momenteel een gratis proefversie hebben, worden ook vermeld, maar apps die een gratis abonnement hebben niet.

Bovendien kun je je betaalde abonnementen vanuit deze lijst beheren. Als je meerdere winkels hebt, kun je abonnementen maar één winkel tegelijk beheren.

Bekijk je betaalde abonnementskosten in je Shopify-beheercentrum

 1. Ga naar je pagina Facturering:

 2. Als je al je betaalde abonnementen wilt bekijken, klik je op Alle abonnementen weergeven.

 3. Als je gegevens over je Shopify-abonnement wilt bekijken, klik je op ... naast het abonnement en vervolgens op Beheren. Je gaat naar de pagina Abonnement in je Shopify-beheercentrum.

 4. Als je een app wilt beheren, klik op ... naast het abonnement en klik je vervolgens op Beheren. Een van de volgende dingen gebeurt:

Verzendlabelkosten

Nadat je een verzendlabel hebt gekocht via Shopify Shipping, worden de kosten gefactureerd via je Shopify-account. Elke verzendverzekering die je afsluit of elke aanpassing aan de verzending die door de vervoerder in rekening wordt gebracht, worden ook via je Shopify-account gefactureerd.

Verzendkosten worden apart van je Shopify-abonnement in rekening gebracht. Als je een verzendlabel annuleert, worden de kosten ervan terugbetaald als een krediet voor toekomstige labelaankopen. De kosten worden niet rechtstreeks in je Shopify-account terugbetaald.

Elk land hanteert verschillende belastingregels voor verzendkosten. Raadpleeg Belastingen op verzendlabels om erachter te welke belastingen in je land op verzendkosten worden geheven.

Als je je dagelijkse factureringsdrempel bereikt terwijl je verzendlabels koopt, kun je doorgaan met het kopen van verzendlabels tot 10% van het drempelbedrag terwijl er een factuur wordt gegenereerd. In het gedeelte Facturen van de pagina Facturering in het Shopify-beheercentrum kun je het drempelbedrag van je account bekijken. Alle aankopen in deze periode worden opgenomen op je volgende factuur. Neem contact op met Shopify Support voor meer informatie over de facturering van verzendlabels.

Transactiekosten van derden

Transactiekosten van een externe partij zijn kosten die van toepassing zijn op elke transactie als je een externe betalingsprovider gebruikt om betalingen van klanten te innen. De transactiekosten dekken de kosten die Shopify maakt om te integreren met externe betalingsproviders en variëren afhankelijk van het abonnement dat je kiest.

Wanneer je Shopify Payments gebruikt, betaal je geen transactiekosten van derden voor bestellingen die via Shopify Payments, Shop Pay, Shop Pay-termijnbetalingen of PayPal Express zijn verwerkt. Je betaalt ook geen transactiekosten voor handmatige betaalmethoden, zoals contant geld, rembours en bankoverschrijvingen.

Shopify Plus-merchants die Shopify Payments gebruiken, betalen geen transactiekosten, behalve merchants in Oostenrijk, België en Zweden.

De manier waarop je account wordt gefactureerd voor transactiekosten van derden, hangt af van het transactievolume van je winkel, eventuele terugkerende app-kosten en de betalingsprovider die je gebruikt.

Transactiekosten zijn niet van toepassing op POS-bestellingen of handmatige betaalmethoden, waaronder rembours, bankdeposito's, cheques, testbestellingen en conceptbestellingen die zijn gemarkeerd als betaald of in behandeling. Transactiekosten van derden worden niet aan je geretourneerd wanneer je een bestelling terugbetaalt.

Transactiekosten komen bovenop de administratiekosten die in rekening worden gebracht door je externe betalingsprovider.

Bereken je transactiekosten van derden

Shopify gebruikt deze formule om transactiekosten van derden voor een periode van 30 dagen te berekenen:

 [(kosten van producten - kortingen) + belasting + verzendkosten] x tarief 

Het tarief voor transactiekosten van derden varieert, afhankelijk van je prijsplan.

Een overzicht van je transactiekosten van derden bekijken

Stappen:

 1. Ga naar je pagina Facturering:

 2. Klik in het gedeelte Facturen op de factuur die je wilt bekijken.

 3. Als een factuur transactiekosten bevat, worden in het gedeelte Transactiekosten links naar de bijbehorende bestellingen weergegeven. Klik daarop om de gegevens te bekijken.

In het deelvenster dat wordt geopend, kun je de gegevens bekijken van de transactiekosten voor elke bestelling die onder deze factuur valt.

Klik op een bestelling om de volledige gegevens van een transactie te bekijken.

Domeinen, thema's en eenmalige app-kosten

Je ontvangt een factuur met eenmalige kosten voor acties zoals het registreren van een domein, het kopen van een thema of het kopen van een app. In het gedeelte Facturen van de pagina Facturering in het Shopify-beheercentrum kun je je accountgeschiedenis bekijken.

Voor aangekochte thema's is geen terugbetaling mogelijk.

Shopify Tax

Shopify Tax is een belastingservice die beschikbaar is voor merchants in de Verenigde Staten. De Shopify-belastingkosten worden op je factuur weergegeven als aan al het volgende wordt klopt:

 • Je winkel bevindt zich in de Verenigde Staten.
 • Je int belasting in staten waar je belasting moet betalen.
 • Je hebt Shopify Tax geselecteerd als je belastingservice.
 • Je winkel heeft in één kalenderjaar verkopen verkocht die gelijk zijn aan of groter zijn dan 100.000 USD.

Als de totale verkoopwaarde van je winkel gelijk is aan of boven de kostendrempel ligt, wordt er een percentage kosten in rekening gebracht op transacties in je winkel waarvoor belasting is berekend.

 • Er worden berekeningskosten van 0,35% in rekening gebracht voor bestellingen waarbij de belasting wordt berekend bij winkels met een Shopify Starter-, Shopify Lite-, Basic Shopify-, Shopify- en Advanced Shopify-abonnement.
 • Er wordt een berekeningskosten van 0,25% in rekening gebracht voor bestellingen waarbij de belasting wordt berekend bij winkels met het Shopify Plus-abonnement.

De kosten zijn van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst in staten waar je het innen van belasting hebt ingeschakeld, inclusief bestellingen waarbij geen belasting in rekening wordt gebracht vanwege producten of klanten die zijn vrijgesteld van belasting. De kosten zijn niet van toepassing op het volgende:

 • bestellingen die staten zijn geplaatst waar je geen belasting int
 • POS-bestellingen
 • bestellingen die in een ander land dan de Verenigde Staten zijn gedaan en naar een ander land dan de Verenigde Staten worden verzonden
 • geïmporteerde bestellingen van buiten Shopify
 • bestellingen of delen van bestellingen die zijn betaald met een cadeaubon

Kosten zijn niet van toepassing op persoonlijke verkopen of verkopen in staten waar je geen belasting int. Bovendien zijn de volgende tarieflimieten van toepassing:

 • Bestellimiet van $ 0,99 USD. Er wordt ongeacht het besteltotaal niet meer dan $ 0,99 USD per bestelling in rekening gebracht.
 • Jaarlimiet van $ 5000 USD. Er wordt ongeacht hoeveel je per kalenderjaar verkoopt niet meer dan $ 5000 USD in rekening gebracht.

Meer informatie over Shopify Tax.

Shopify Email

Alle merchants met een betaald Shopify-abonnement hebben aan het begin van elke maand 10.000 gratis e-mails om te verzenden. E-mailkosten worden berekend met behulp van de volgende regels:

 • E-mails worden geteld op basis van elk afzonderlijk e-mailadres waarnaar een e-mailactiviteit wordt verzonden. Het verzenden van 1 promotionele e-mail naar 800 abonnees telt bijvoorbeeld als 800 e-mails.
 • Ongebruikte e-mails worden niet overgedragen naar de volgende maand.
 • Je kunt, naast de 10.000 gratis e-mails, extra e-mails verzenden voor 0,001 USD per extra verzonden e-mail. Als je bijvoorbeeld 1000 extra e-mails verzendt, kost je dit 1 USD. De extra e-mails worden pas in rekening gebracht als de kosten 0,005 USD bedragen.
 • Shopify Email is beschikbaar voor alle betaalde Shopify-abonnementen en er worden alleen kosten in rekening gebracht voor de e-mails die je verzendt.

Raadpleeg Shopify Email-kosten voor meer informatie.

Eventuele extra e-mailkosten worden toegevoegd aan je Shopify-factuur van de vorige maand als Marketing-e-mails. Klik op Details weergeven in het gedeelte Facturering van je Shopify-beheercentrum voor meer informatie over de kosten van elke e-mailactiviteit.

Btw

Als je bedrijf gevestigd is in een Canadees of Amerikaans rechtsgebied waar Shopify een zakelijke aanwezigheid heeft, is Shopify wettelijk verplicht om toepasselijke belastingen in rekening te brengen voor je abonnement. Shopify brengt alleen belastingen in rekening als de belastingautoriteiten van je rechtsgebied dit vereisen. Deze belastingen hebben betrekking op je Shopify-abonnement en worden niet beïnvloed door de producten of services die je verkoopt.

Shopify is een Canadees bedrijf dat in Canada werkt en in de volgende Amerikaanse staten en districten omzetbelasting moet innen.

Staten en districten in de Verenigde Staten waar Shopify omzetbelasting moet innen.
 • Alabama
 • Arizona
 • Arkansas
 • Californië
 • Connecticut
 • Colorado
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaï
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • Minnesota
 • Mississippi
 • Missouri
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • New Mexico
 • New York
 • North Carolina
 • North Dakota
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Vermont
 • Virginia
 • Washington, D.C.
 • Washington
 • West Virginia
 • Wisconsin
 • Wyoming

Als je winkel in Canada of in een van de vermelde staten of districten is gevestigd, worden voor je abonnement mogelijk de toepasselijke belastingen (HST/PST/GST of staats-/provinciale/gemeentelijke belastingen) in rekening gebracht. Als je winkel buiten Canada of de staten en districten is gevestigd waar Shopify belasting int, mogen er geen belastingen worden geheven op je abonnementskosten.

De belastingen worden op een aparte regel in je factuurweergegeven.

Belastingen op rekening kosten

Als je in een regio woont waar Shopify verplicht is belasting in rekening te brengen voor een van je accountbetalingen, worden deze kosten weergegeven op je Shopify-factuur.

GST in rekening gebracht in India

Als je winkel zich in India bevindt, dan worden vanaf 15 december 2021 de Goederen- en Services-belasting (GST) in rekening gebracht op je Shopify-kosten. Deze kosten worden weerspiegeld in je maandelijkse Shopify-facturen. Om te worden vrijgesteld van GST, moet je je GST-identificatienummer (GSTIN) verstrekken.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Facturering.
 2. Klik in de sectie Belastingregistratie op GSTIN toevoegen.
 3. Voer je GSTIN in en klik vervolgens op GSTIN toevoegen.

GST in rekening gebracht in Singapore

Als je winkel zich in Singapore bevindt, wordt vanaf december 2019 de belasting op goederen en diensten (GST) van je Shopify-kosten bij je in rekening gebracht. Dit bedrag wordt weergegeven op je maandelijkse Shopify-facturen. Op dit moment kun je je GST-nummer niet opgeven als vrijgesteld van belasting.

SST in rekening gebracht in Maleisië

Als je winkel zich in Maleisië bevindt, wordt vanaf oktober 2021 de belasting op verkopen en diensten (SST) van je Shopify-kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt weergegeven op je maandelijkse Shopify-facturen. Op dit moment kun je je SST-nummer niet opgeven als vrijgesteld van belasting.

Btw-identificatienummer voor winkels in Europa

Als je winkel zich in Europa bevindt, moet je een btw-ID opgeven of aangeven dat je er geen een hebt.

Stappen:

 1. Ga naar je pagina Facturering:

 2. Geef je btw-gegevens op in het gedeelte btw-ID :

 3. Klik op Opslaan.

Shopify controleert je btw-identificatienummer via VAT Information Exchange System (VIES) en wijzigt de status van het identificatienummer van pending in verified zodra de verificatie is voltooid.

Btw in rekening gebracht in Ierland

Als je winkel zich in Ierland bevindt, wordt er 23% btw in rekening gebracht op je relevante Shopify-kosten. Deze kosten worden weerspiegeld in al je maandelijkse facturen na 1 juni 2019.

Btw in rekening gebracht in Zwitserland

Je betaalt 7,7% btw op je relevante Shopify-kosten als je winkel zich in Zwitserland bevindt. Deze betaling zie je terug op al je maandelijkse facturen na 1 augustus 2021.

Btw in rekening gebracht voor winkels in Chili

Als je winkel zich in Chili bevindt, dan wordt er vanaf 4 januari 2022 19% btw bij je in rekening gebracht. Als je een RUT (Rol Único Tributario) hebt, dan is je Shopify-factuur mogelijk vrijgesteld van btw-kosten. Je moet een geldige RUL in je Shopify-beheercentrum invoeren en verklaren dat je btw betaalt.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Facturering.
 2. Klik in de sectie Belastingregistratie op RUT toevoegen.
 3. Voer in het vak RUT je RUT in.
 4. Vink Ik verklaar dat ik btw afdraag in Chili aan.
 5. Klik op RUT toevoegen.

Btw in rekening gebracht voor winkels in Saoedi-Arabië

Als je winkel zich in Saoedi-Arabië bevindt, dan wordt er vanaf 19 november 2022 15% btw bij je in rekening gebracht. Als je een btw-identificatienummer hebt, dan is je Shopify-factuur mogelijk vrijgesteld van btw-kosten. Voer een geldig 15-cijferig btw-nummer in je Shopify-beheercentrum in en verklaar dat je btw betaalt.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Facturering.
 2. Klik in het gedeelte Belastingregistratie op Btw-nummer invoeren.
 3. Voer je btw-nummer in.
 4. Selecteer Ik verklaar dat ik btw afdraag in de VAE en dat ik op verzoek een btw-certificaat kan overleggen.
 5. Klik op Btw-nummer toevoegen.

Btw in rekening gebracht voor winkels in de VAE

Als je winkel zich in de VAE bevindt, dan wordt er vanaf 19 november 2022 5% btw bij je in rekening gebracht. Als je een btw-identificatienummer hebt, dan is je Shopify-factuur mogelijk vrijgesteld van btw-kosten. Voer een geldig 15-cijferig btw-nummer in je Shopify-beheercentrum in en verklaar dat je btw betaalt.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Facturering.
 2. Klik in het gedeelte Belastingregistratie op Btw-nummer invoeren.
 3. Voer je btw-nummer in.
 4. Selecteer Ik verklaar dat ik btw afdraag in de VAE en dat ik op verzoek een btw-certificaat kan overleggen.
 5. Klik op Btw-nummer toevoegen.

Btw in rekening gebracht voor winkels in Thailand

Als je winkel zich in Thailand bevindt, dan wordt er vanaf 20 november 2022 7% btw bij je in rekening gebracht. Als je een btw-identificatienummer hebt, dan is je Shopify-factuur mogelijk vrijgesteld van btw-kosten. Voer een geldig 13-cijferig btw-nummer in je Shopify-beheercentrum in en verklaar dat je btw betaalt.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Facturering.
 2. Klik in het gedeelte Belastingregistratie op Btw-nummer invoeren.
 3. Voer je btw-nummer in.
 4. Selecteer Ik verklaar dat ik btw afdraag in Thailand en dat ik op verzoek een btw-certificaat kan overleggen.
 5. Klik op Btw-nummer toevoegen.

Btw-identificatienummer voor winkels in Zuid-Afrika

Als je winkel zich in Zuid-Afrika bevindt, dan wordt er 15% btw bij je in rekening gebracht. Je kunt ervoor kiezen om een btw-nummer op te geven of aan te geven dat je geen btw-nummer hebt.

Stappen:

 1. Ga naar je pagina Facturering:

 2. Geef in de sectie Belastingregistratie je btw-informatie op:

Australische GST-vrijstelling voor Shopify-abonnementen

Als je winkel in Australië is gevestigd, is de Australische belasting op goederen en diensten (GST) van toepassing op je Shopify-abonnement tegen een tarief van 10%. Shopify past echter geen GST op je betalingen toe als je je registreert voor Australische GST en je Australische bedrijfsnummer (ABN) toevoegt aan je Shopify-winkel.

Je ABN is een 11-cijferig nummer dat door de Australische overheid wordt gebruikt om je bedrijf te identificeren. Als je bent geregistreerd voor Australische GST, voeg je je ABN toe om in aanmerking te komen voor GST-vrijstelling. Het toevoegen van jouw ABN aan je Shopify-winkel en het registreren voor Australische GST zijn beide nodig om in aanmerking te komen voor GST-vrijstelling op jouw Shopify-abonnement.

Stappen:

 1. Ga naar je pagina Facturering:

 2. Klik in het gedeelte Belastingregistratie op Ja, ik ben GST-geregistreerd.

 3. Voer je ABN in en klik vervolgens op ABN toevoegen.

GST-vrijstelling Nieuw-Zeeland voor Shopify-abonnementen

Als je winkel in Nieuw-Zeeland is gevestigd, rekent Shopify vanaf 1 juli 2020 15% goederen- en dienstenbelasting (GST) aan op je Shopify-factuur. Als je je echter registreert voor Nieuw-Zeelandse GST en je IRD-nummer (Inland Revenue Department) toevoegt aan je Shopify-winkel, int Shopify geen GST voor je betalingen.

Je IRD is een nummer van 8 of 9 cijfers dat door de overheid in Nieuw-Zeeland wordt gebruikt om je bedrijf te identificeren. Voeg je IRD-nummer toe als je GST-geregistreerd bent om in aanmerking te komen voor GST-vrijstelling.

Je kunt je IRD-nummer vóór 1 juli 2020 toevoegen om je bedrijf voor te bereiden op de wijziging. Wanneer je je IRD-nummer toevoegt aan je Shopify-winkel en zich registreert voor de Nieuw-Zeelandse GST, zijn beide nodig om in aanmerking te komen voor GST-vrijstelling voor je Shopify-abonnement.

Stappen:

 1. Ga naar je pagina Facturering:

 2. Klik in het gedeelte Belastingregistratie op Ja, ik ben GST-geregistreerd.

 3. Voer je IRD-nummer in en klik vervolgens op IRD toevoegen.

Turkse btw-vrijstelling voor Shopify-abonnementen

Als je winkel in Turkije is gevestigd, moet Shopify vanaf 1 augustus 2021 btw toevoegen aan je Shopify-factuur. Je Shopify-facturen kunnen echter vrijgesteld zijn van btw als je een belastingidentificatienummer van 10 cijfers opgeeft (Vergi Numarasi).

Het toevoegen van je belastingidentificatienummer aan je Shopify-winkel is nodig om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling voor je Shopify-abonnement.

Stappen:

 1. Ga naar je pagina Facturering:

 2. Klik in het gedeelte Belastingregistratie op Ja, ik ben btw-geregistreerd.

 3. Voer je belastingidentificatienummer in en klik vervolgens op Belastingidentificatienummer toevoegen.

Factureringstegoeden

Tegoeden op je account worden gegroepeerd in de volgende categorieën:

 • Abonnementstegoed wordt toegepast als een korting op je abonnementskosten.
 • App-tegoed wordt toegepast als een korting op je app-kosten.
 • Verzendtegoed wordt toegepast als een korting op je verzendkosten.
 • Transactietegoed wordt toegepast als een korting op je transactiekosten.

Tegoeden worden op je volgende factuur berekend in de bijbehorende categorie. Tegoeden in de ene categorie kunnen niet worden toegepast op een andere.

Je beschikbare factureringstegoeden controleren

Stappen:

 1. Ga naar je pagina Facturering:

 2. Controleer je beschikbare tegoeden in het gedeelte Tegoeden.

Als er tegoed beschikbaar is in een tegoedcategorie, wordt dit in de tabel Credit category (Tegoedcategorie) weergegeven.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis