Kosten

Op uw factuur staan verschillende kosten, afhankelijk van waar uw winkel zich bevindt en welke services uw winkel gebruikt. Shopify-factuurkosten worden op uw creditcardafschrift weergegeven als: Shopify * <bill number>.

Abonnementskosten

Abonnementskosten zijn afhankelijk van je abonnement en de factureringsperiode van het abonnement.

Verzendlabelkosten

Nadat u een verzendlabel hebt gekocht, worden de kosten in rekening gebracht via uw Shopify-account.

Verzendkosten worden apart van uw Shopify-abonnement in rekening gebracht. Verzendlabels worden niet belast in de Verenigde Staten, maar de Canadese wet vereist dat belastingen worden berekend. Als u een verzendlabel annuleert, worden de kosten ervan terugbetaald als een tegoed voor toekomstige labelaankopen. De kosten worden niet rechtstreeks in uw Shopify-account terugbetaald.

Als u uw dagelijkse factureringsdrempel bereikt terwijl u verzendlabels koopt, kunt u doorgaan met het kopen van verzendlabels tot 10% van het drempelbedrag terwijl er een factuur wordt gegenereerd. In het gedeelte Facturen van de pagina Facturering in de Shopify-beheerder kunt u het drempelbedrag van uw account bekijken. Alle aankopen in deze periode worden opgenomen op uw volgende factuur. Neem contact op met Shopify-ondersteuning voor meer informatie over de facturering van verzendlabels.

Transactiekosten

Als u Shopify Payments gebruikt, worden er geen transactiekosten in rekening gebracht voor bestellingen. Transactiekosten worden ook niet in rekening gebracht voor handmatige betaalmethoden. Handmatige betaalmethoden omvatten onder rembours, bankoverschrijvingen, cheques, testbestellingen en conceptbestellingen die zijn gemarkeerd als betaald of in behandeling. Voor POS-bestellingen worden geen transactiekosten in rekening gebracht.

Als je geen gebruikmaakt van Shopify Payments of een handmatige betaalmethode, worden er transactiekosten voor bestellingen in rekening gebracht, naast de verwerkingskosten die door je betalingsprovider in rekening worden gebracht.

De manier waarop uw account wordt gefactureerd, is afhankelijk van het transactievolume van uw winkel, eventuele terugkerende app-kosten en de betalingsprovider die u gebruikt.

Uw transactiekosten berekenen

Shopify gebruikt deze formule om transactiekosten voor een periode van 30 dagen te berekenen:

 [(kosten van producten - kortingen) + belasting + verzendkosten] x tarief 

Het tarief voor transactiekosten varieert afhankelijk van je abonnement.

Een overzicht van je transactiekosten bekijken

Stappen:

 1. Klik in de Shopify-beheerder op Instellingen.

 2. Klik op Facturering.

 3. Klik in het gedeelte Facturen op de factuur die u wilt bekijken.

 4. Als een factuur transactiekosten bevat, worden in het gedeelte Transactiekosten links naar de bijbehorende bestellingen weergegeven. Klik daarop om de gegevens te bekijken.

In het deelvenster dat wordt geopend, kunt u de gegevens bekijken van de transactiekosten voor elke bestelling die onder deze factuur valt.

Klik op een bestelling om de volledige gegevens van een transactie te bekijken.

Tegoeden voor transactiekosten en annuleringen

Als u een tegoed voor transactiekosten wilt ontvangen, moet u de gerelateerde bestelling terugbetalen via de Shopify-beheerder. Als uw betalingsgateway terugbetalingen via Shopify niet ondersteunt en u de bestelling rechtstreeks via de betalingsgateway in plaats van de Shopify-beheerder terugbetaalt, ontvangt u geen tegoed voor de gerelateerde transactiekosten.

Wanneer u een bestelling terugbetaalt voordat Shopify een factuur uitgeeft, hoeft u geen transactiekosten te betalen. Als er al transactiekosten in rekening zijn gebracht, wordt het in rekening gebrachte bedrag bijgeschreven op uw account. Als u een bestelling annuleert zonder deze terug te betalen, ontvangt u geen tegoed voor de gerelateerde transactiekosten.

Transactiekosten worden niet in rekening gebracht voor bestellingen waarbij onder rembours wordt betaald.

Als er transactiekosten in rekening zijn gebracht voor een testbestelling, annuleert u de testbestelling. Er wordt een transactietegoed toegevoegd aan uw account en toegepast op uw volgende set transactiekosten.

Domeinen, thema's en eenmalige app-kosten

Je ontvangt een factuur met eenmalige kosten voor acties zoals het registreren van een domein, het kopen van een thema of het kopen van een app. In het gedeelte Facturen van de pagina Facturering in de Shopify-beheerder kunt je je accountgeschiedenis bekijken.

Voor aangekochte thema's is geen terugbetaling mogelijk.

Btw

Als je bedrijf gevestigd is in een Canadees of Amerikaans rechtsgebied waar Shopify een zakelijke aanwezigheid heeft, is Shopify wettelijk verplicht om toepasselijke belastingen in rekening te brengen voor je abonnement. Shopify brengt alleen belastingen in rekening als de belastingautoriteiten van je rechtsgebied dit vereisen. Deze belastingen hebben betrekking op je Shopify-abonnement en worden niet beïnvloed door de producten of services die u verkoopt.

Shopify is een Canadees bedrijf dat actief is in Canada en aanwezig is in de volgende Amerikaanse staten en districten:

 • Arizona
 • City of Chicago, Illinois
 • Connecticut
 • City of Denver, Colorado
 • Hawaï
 • Kentucky
 • Massachusetts
 • New Mexico
 • New York
 • Ohio
 • Pennsylvania
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Washington D.C.
 • Washington
 • West Virginia

Als uw winkel zich in Canada of in een van de vermelde staten of districten bevindt, worden voor uw abonnement de toepasselijke belastingen (HST/PST/GST of staats-/provinciale/gemeentelijke belastingen) in rekening gebracht. Als uw winkel zich buiten Canada of de staten en districten bevindt waar Shopify aanwezig is, worden er geen belastingen berekend op uw abonnementskosten.

Je ziet de belastingen op een aparte regel op uw factuur:

Belastingregel op factuur

Btw-nummer voor winkels in Europa

Als uw winkel zich in Europa bevindt, moet u een btw-nummer opgeven of aangeven dat u er geen hebt.

Stappen:

 1. Ga in de Shopify-beheerder naar Instellingen > Facturering.
 2. Geef in de sectie Bedrijfsregistratie uw btw-informatie op:
- If you have a VAT number, then click **Add VAT number** and enter it in the space provided.
- If you don't have a VAT number, then click **I don't have a VAT number**, and click **Confirm**. The VAT number is displayed as **N/A**.
 1. Klik op Opslaan.

Shopify controleert uw btw-nummer via VAT Information Exchange System (VIES) en wijzigt de status van het nummer van pending in verified zodra de verificatie is voltooid.

BTW in rekening gebracht in Ierland

Als uw winkel zich in Ierland bevindt, wordt er 23% BTW in rekening gebracht op uw relevante Shopify-kosten. Deze kosten worden weerspiegeld in al uw maandelijkse facturen na 1 juni 2019.

Vrijstelling van Australische GST

Als uw winkel in Australië is gevestigd, is de Australische belasting op goederen en diensten (GST) van toepassing op uw Shopify-abonnement tegen een tarief van 10%. Shopify past echter geen GST op uw betalingen toe als u zich registreert voor Australische GST en uw Australische bedrijfsnummer (ABN) toevoegt aan uw Shopify-winkel.

Je ABN is een 11-cijferig nummer dat door de Australische overheid wordt gebruikt om je bedrijf te identificeren. Als je bent geregistreerd voor Australische GST, voegt je je ABN toe om in aanmerking te komen voor GST-vrijstelling. Het toevoegen van je ABN aan je Shopify-winkel en het registreren voor Australische GST zijn beide noodzakelijk om in aanmerking te komen voor GST-vrijstelling.

Stappen:

 1. Ga in de Shopify-beheerder naar Instellingen > Facturering.

 2. Klik in het gedeelte Bedrijfsregistratie op ABN toevoegen en voer je ABN in.

 3. Als je bent geregistreerd voor Australische GST, klikt je op I am registered for GST (Ik ben geregistreerd voor GST).

 4. Klik op Opslaan.

Factureringstegoeden

Tegoeden op uw account worden gegroepeerd in de volgende categorieën:

 • Abonnementstegoed wordt toegepast als een korting op uw abonnementskosten.
 • App-tegoed wordt toegepast als een korting op je app-kosten.
 • Verzendtegoed wordt toegepast als een korting op je verzendkosten.
 • Transactietegoed wordt toegepast als een korting op je transactiekosten.

Tegoeden worden op uw volgende factuur berekend in de bijbehorende categorie. Tegoeden in de ene categorie kunnen niet worden toegepast op een andere.

Uw beschikbare factureringstegoeden controleren

Stappen:

 1. Klik in de Shopify-beheerder op Instellingen > Facturering.

 2. Controleer uw beschikbare tegoeden in het gedeelte Tegoeden.

Als er tegoed beschikbaar is in een tegoedcategorie, wordt dit in de tabel Credit category (Tegoedcategorie) weergegeven.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis