CCPA en AVG vergelijken

De CCPA is vergelijkbaar met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Jenie, die in mei 2018 in werking is getreden, in die zin dat ze beiden rechten verlenen aan consumenten over hun gegevens en verantwoordelijkheden definiëren. De AVG legt echter aanvullende verplichtingen op, zoals de verplichting om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens worden beschermd wanneer deze grenzen overschrijden, en bedrijven te verplichten bepaalde regels te volgen met betrekking tot kennisgeving aan particulieren en regelgevers wanneer zich een datalek voordoet. Je kunt meer informatie vinden over wat Shopify heeft gedaan om zich voor te bereiden op de AVG in Shopify's AVG-whitepaper .

Veel van de werkzaamheden ter voorbereiding op de AVG zijn van toepassing op de CCPA, maar naleving van de AVG betekent niet dat je je aan de CCPA houdt. De AVG is van toepassing op Europese inwoners, maar de CCPA is van toepassing op inwoners van Californië. De AVG is van toepassing op persoonlijke gegevens van betrokkenen, maar de CCPA is van toepassing op persoonlijke gegevens van consumenten en huishoudens. De AVG stelt eisen aan gegevensoverdracht over de grenzen, maar de CCPA stelt beperkingen aan de verkoop van gegevens. Bovendien hebben de AVG en CCPA verschillende meldingsverplichtingen voor inbreuken en boetes voor niet-naleving.

Download de CCPA-whitepaper (in het Engels) van Shopify voor meer informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis