CCPA en AVG vergelijken

De CCPA lijkt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, die in mei 2018 van kracht werd, in die zin dat ze consumenten rechten geven over hun gegevens en verantwoordelijkheden vaststellen. De AVG legt echter extra verplichtingen op, zoals de verplichting om persoonsgegevens te beschermen als ze de grens over gaan, en de verplichting voor bedrijven om zich aan bepaalde regels te houden wat betreft kennisgeving aan personen en regelgevende instanties bij een datalek.

Veel van de werkzaamheden ter voorbereiding op de AVG zijn van toepassing op de CCPA, maar naleving van de AVG betekent niet dat je je aan de CCPA houdt. De AVG is van toepassing op Europese inwoners, maar de CCPA is van toepassing op inwoners van Californië. De AVG is van toepassing op persoonlijke gegevens van betrokkenen, maar de CCPA is van toepassing op persoonlijke gegevens van consumenten en huishoudens. De AVG stelt eisen aan gegevensoverdracht over de grenzen, maar de CCPA stelt beperkingen aan de verkoop van gegevens. Bovendien hebben de AVG en CCPA verschillende meldingsverplichtingen voor inbreuken en boetes voor niet-naleving.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis