Verkoop van persoonlijke gegevens

Onder de CCPA wordt "verkoop" in grote lijnen gedefinieerd als een uitwisseling van persoonsgegevens in ruil voor geld of andere belangrijke overwegingen. Shopify gelooft niet dat u de persoonlijke gegevens van uw klanten verkoopt aan Shopify wanneer u de services gebruikt om uw winkel te runnen. Shopify opereert als serviceprovider en gebruikt de gegevens alleen om haar diensten te leveren (zie sectie 2.2.1 van ons Addendum over gegevensverwerking). De CCPA is duidelijk dat het vrijgeven aan serviceproviders geen verkoop is.

Bedenk of u andere leveranciers of apps gebruikt en of uw overdracht van persoonlijke gegevens van Californische consumenten aan hen volgens de CCPA een verkoop inhoudt.

Download de CCPA-whitepaper (in het Engels) van Shopify voor meer informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis