De subverwerkers van Shopify voor persoonsgegevens van klanten

Subverwerkers van Shopify

De persoonsgegevens van klanten worden in eerste instantie verwerkt door Shopify International Limited (Ierland), Shopify Inc. (Canada) of Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. (Singapore), afhankelijk van de locatie van de klant. De persoonsgegevens van klanten kunnen vervolgens worden overgedragen aan andere Shopify-entiteiten voor opslag en zo nodig om onze diensten te verlenen. Overdrachten naar Shopify-entiteiten worden, na goedkeuring, gedekt door de Binding Corporate Rules (BCR).

Kern-subverwerkers zijn subverwerkers die we nodig hebben om onze services aan te bieden. Aanvullende subverwerkers zijn subverwerkers die persoonlijke gegevens van klanten kunnen verwerken als die aanvullende services door een merchant worden gebruikt. Shopify Capital Inc. kan bijvoorbeeld alleen de persoonsgegevens van klanten van een merchant verwerken als de merchant deelneemt aan ons Shopify Capital-programma.

Kern-subverwerkers van Shopify

Kern-subverwerkers
Subverwerker Aangeboden diensten Hoofdkantoor Gegevens Verwerkt
Shopify Inc. Het aanbieden en verbeteren van het Shopify-platform en andere gerelateerde services Canada Platformgegevens als nodig om platformfunctionaliteit en klantenservice te bieden, zoals beschreven in het Shopify-privacybeleid
Shopify International Limited Het aanbieden en verbeteren van het Shopify-platform en andere gerelateerde services Ierland Platformgegevens als nodig om platformfunctionaliteit en klantenservice te bieden, zoals beschreven in het Shopify-privacybeleid
Shopify (Australia) Pty. Ltd. Het aanbieden en verbeteren van het Shopify-platform en andere gerelateerde services Australië Platformgegevens als nodig om platformfunctionaliteit en klantenservice te bieden, zoals beschreven in het Shopify-privacybeleid
Shopify Commerce India Pvt. Ltd. Het aanbieden en verbeteren van het Shopify-platform en andere gerelateerde services India Platformgegevens als nodig om platformfunctionaliteit en klantenservice te bieden, zoals beschreven in het Shopify-privacybeleid
Shopify (Japan) 株式会社 Het aanbieden en verbeteren van het Shopify-platform en andere gerelateerde services Japan Platformgegevens als nodig om platformfunctionaliteit en klantenservice te bieden, zoals beschreven in het Shopify-privacybeleid
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. Het aanbieden en verbeteren van het Shopify-platform en andere gerelateerde services Singapore Platformgegevens als nodig om platformfunctionaliteit en klantenservice te bieden, zoals beschreven in het Shopify-privacybeleid
Shopify UK Ltd. Het aanbieden en verbeteren van het Shopify-platform en andere gerelateerde services Verenigd Koninkrijk Platformgegevens als nodig om platformfunctionaliteit en klantenservice te bieden, zoals beschreven in het Shopify-privacybeleid
Shopify Commerce New Zealand Ltd. Het aanbieden en verbeteren van het Shopify-platform en andere gerelateerde services Nieuw Zeeland Platformgegevens als nodig om platformfunctionaliteit en klantenservice te bieden, zoals beschreven in het Shopify-privacybeleid

Aanvullende Shopify-subverwerkers

Aanvullende subverwerkers
Subverwerker Aangeboden diensten Hoofdkantoor Gegevens Verwerkt
Shopify Capital Inc. Het aanbieden en verbeteren van de Shopify Capital-service Verenigde Staten Platformgegevens als dat nodig is om Capital-service te bieden
Shopify (USA) Inc. Het leveren van de Shopify Inbox-toepassingen en het bieden en verbeteren van het Shopify-platform en andere gerelateerde services Verenigde Staten Platformgegevens als dat nodig is om Shopify Inbox te bieden

Subverwerkers van derden

Shopify kan ook subverwerkers van derden gebruiken om zijn diensten te verlenen. Kern-subverwerkers zijn verwerkers die we nodig hebben om onze dienst te kunnen aanbieden. Het gebruik van extra diensten kan leiden tot extra subverwerkers. Zo verwerken onze fulfilment-subverwerkers alleen gegevens als ons Shopify Fulfillment Network wordt gebruikt. Overdrachten naar subverwerkers van derden worden uitgevoerd onder contract.

Kern-subverwerkers van derden

Kern-subverwerkers
Subverwerker Aangeboden diensten Hoofdkantoor Gegevens Verwerkt
Amazon AWS Cloud-hosting Verenigde Staten Informatie in verband met de levering van website-content
Bugsnag Fout bij inloggen Verenigde Staten Persoonsgegevens van klant indien nodig om fouten te loggen
Cloudflare Load balancing en DDoS-bescherming Verenigde Staten Alle platformgegevens
Fastly Content delivery Verenigde Staten Informatie in verband met de levering van website-content
Google Maps Bezorging toewijzen Verenigde Staten Persoonlijke gegevens nodig om functionaliteit voor surface mapping te verzamelen
Google Cloud Platform Cloud-hosting Verenigde Staten Alle platformgegevens
Mode Gegevensanalyse Verenigde Staten Alle platformgegevens
ServerCentral Content delivery Verenigde Staten Informatie in verband met de levering van website-content
Splunk Interne logging Verenigde Staten Persoonsgegevens van klanten nodig voor interne logging

Aanvullende subverwerkers van derden

Aanvullende subverwerkers
Subverwerker Aangeboden diensten Hoofdkantoor Gegevens Verwerkt
Brandfox LLC Fulfilmentservices Verenigde Staten Persoonlijke gegevens om verzend- en fulfilmentservices te bieden
ITS Logistics LLC Fulfilmentservices Verenigde Staten Persoonlijke gegevens om verzend- en fulfilmentservices te bieden
Port Logistics Group, Inc. Fulfilmentservices Verenigde Staten Persoonlijke gegevens om verzend- en fulfilmentservices te bieden
Sauceda Industries LLC Fulfilmentservices Verenigde Staten Persoonlijke gegevens om verzend- en fulfilmentservices te bieden
ShipHero, LLC Fulfilmentservices Verenigde Staten Persoonlijke gegevens om verzend- en fulfilmentservices te bieden
Whiplash Merchandising, Inc. Fulfilmentservices Verenigde Staten Persoonlijke gegevens om verzend- en fulfilmentservices te bieden
Salesforce Fulfilmentservices Verenigde Staten Persoonlijke gegevens om verzend- en fulfilmentservices te bieden
MailGun Emailverzending Verenigde Staten Persoonlijke gegevens die nodig zijn om Shopify Email of functionaliteit voor verlaten winkelwagen te bieden
SendGrid Emailverzending Verenigde Staten Persoonlijke gegevens nodig om Shopify Email te verstrekken
Twilio Externe communicatie Verenigde Staten Persoonlijke gegevens nodig om sms-functionaliteit te bieden

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis