Vergelijking tussen de privacywetgeving van Amerikaanse staten en de AVG

De privacywetgeving van Amerikaanse staten heeft enige overeenkomst met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, die in mei 2018 van kracht is geworden, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van het Verenigd Koninkrijk, die na Brexit als nationale wetgeving is behouden in het VK (samen de 'AVG'). Beide verordeningen geven consumenten rechten over hun gegevens en definiëren verantwoordelijkheden. De aard van deze rechten verschilt echter en de AVG legt andere verplichtingen op, zoals de verplichting om persoonsgegevens te beschermen als ze de grens over gaan, en de verplichting voor bedrijven om zich aan bepaalde regels te houden wat betreft kennisgeving aan personen en regelgevende instanties bij een datalek.

Veel van het werk om je voor te bereiden op de AVG komt overeen met dat voor de privacywetgeving van Amerikaanse staten, maar voldoen aan de AVG betekent niet automatisch dat je ook voldoet aan de privacywetgeving van Amerikaanse staten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis