Shopify Capital-merchantvoorschot

Een merchantvoorschot is een forfaitair bedrag geld dat je kunt gebruiken om een vaste vergoeding te ontvangen. Je betaalt Shopify Capital een percentage van je dagelijkse verkoop totdat het hele bedrag is terugbetaald.

Shopify Capital kan je bijvoorbeeld een voorschot geven van $ 5.000 om $ 5.650 van je toekomstige verkoopopbrengst te kopen met een overschrijvingspercentagevan 10%. Het ontvangen bedrag van $ 5.000 wordt overgemaakt naar je zakelijke bankrekening en Shopify Capital ontvangt 10% van de dagelijkse bruto verkoop van je winkel totdat het volledige totaal van $ 5.650 is afgeschreven. Nadat je meer dan 25% van je totaal hebt overgemaakt, heb je de mogelijkheid om het resterend saldo in één forfaitair bedrag af te betalen.

Er is geen deadline om het totaalbedrag terug te betalen aan Shopify Capital. Het dagelijkse bedrag van de overschrijving wordt bepaald door de dagelijkse verkopen van je winkel, omdat het overschrijvingspercentage een percentage van de dagelijkse verkopen van je winkel is. Het overschrijvingsbedrag wordt automatisch van je zakelijke bankrekening afgeschreven.

Shopify Capital biedt financieringsbedragen tussen $ 200 tot $ 1.000.000 USD of $ 200 tot $ 500.000 CAD. Het totaal over te schrijven bedrag en het overschrijvingspercentage zijn afhankelijk van je risicoprofiel.

Een merchantvoorschot aanvragen

Op de pagina Capital van het Shopify-beheercentrum kun je je financieringsaanbiedingen bekijken en een merchantvoorschot aanvragen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Capital.

 2. Zoek het criteriabericht van Shopify Capital en klik vervolgens op Financieringsaanbiedingen bekijken.

 3. Op de Capital-pagina zijn er verschillende financieringsopties. Vergelijk de voorwaarden van de financieringsopties en klik onder de gewenste optie op Request (Aanvragen).

  De voorwaarden van elke optie omvatten het ontvangen bedrag, het totaal over te schrijven bedrag dat Shopify Capital zal kopen, en het overschrijvingspercentage dat van je dagelijkse verkopen wordt afgetrokken en naar Shopify Capital wordt overgeschreven.

 4. Bekijk in het dialoogvenster Voorwaarden bekijken en accepteren het gedeelte Algemene voorwaarden zorgvuldig en klik vervolgens op Shopify Capital Agreement (Shopify Capital-overeenkomst) om deze in een ander browsertabblad te openen.

 5. Controleer zorgvuldig de voorwaarden van de Shopify Capital-overeenkomst en de Vooraf geautoriseerde debet-overeenkomst als je je in Canada bevindt. Als je akkoord gaat met de voorwaarden, ga je terug naar het dialoogvenster Voorwaarden bekijken en accepteren en klik je op Voorwaarden accepteren.

Je aanvraag wordt beoordeeld door Shopify Capital, en je hoort binnen 2-5 werkdagen of je bent goedgekeurd. Als je bent goedgekeurd, wordt je merchantvoorschot op je zakelijke bankrekening gestort.

Twee dagen nadat je het merchantvoorschot hebt ontvangen, begint Shopify Capital de dagelijkse overschrijving van je zakelijke bankrekening af te schrijven op basis van je dagelijkse verkoopopbrengst.

De overschrijvingen van je merchantvoorschot bijhouden

Nadat je je merchantvoorschot hebt ontvangen, kun je het resterende saldo van je totaal overschrijven, of overschrijven in je Shopify-beheercentrum via Instellingen > Capital te gaan.

Op de pagina Capital kun je het volgende zien:

 • het resterende saldo.
 • het bedrag dat je hebt betaald, welk percentage van het totaal is betaald en de overboekingsgeschiedenis.

Je kunt de verkoopopbrengst van elke dag bekijken in de kolom Totale verkoop van het gedeelte overboekingsgeschiedenis. In de kolom Bedrag kun je zien hoeveel er aan Shopify Capital is betaald.

Het resterende saldo overschrijven

Wanneer je meer dan 25% van het totaal over te schrijven bedrag hebt overgeschreven, heb je de optie om het resterende saldo in één keer over te schrijven. De betaling wordt afgeschreven van dezelfde zakelijke bankrekening die aan je Shopify-account is gekoppeld.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Capital.

 2. Klik op Resterend saldo overschrijven.

 3. Controleer in de prompt het over te schrijven saldo. Vink het vakje aan en klik op Balans overschrijven als je zeker weet dat je het volledige bedrag van het resterende saldo wilt overschrijven.

  Het kan tot drie werkdagen duren voordat deze overschrijving is verwerkt. Alle normale overschrijvingen worden gepauzeerd tijdens de verwerkingsperiode.

Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer je overschrijving is voltooid.

Wat omvat de overschrijving?

Om het bedrag te berekenen dat elke dag aan Shopify Capital wordt terugbetaald, wordt het overschrijvingspercentage toegepast op de dagelijkse verkoopopbrengst van je winkel.

Voor deze berekening omvat de dagelijkse verkoopopbrengst van je winkel elke bestelling die die dag als betaald is gemarkeerd, ongeacht wat de bron van de bestelling is, hoe de betaling is verwerkt en of de bestelling later is terugbetaald of geannuleerd.

Testbestellingen

Bij het berekenen van de overschrijving zijn de enige bestellingen die niet in de dagelijkse verkoopopbrengst van je winkel worden opgenomen, testbestellingen die zijn geplaatst toen Shopify Payments in testmodus was. Als de testmodus niet was ingeschakeld toen een bestelling werd geplaatst, wordt de bestelling opgenomen in de verkoopopbrengst van je winkel wanneer de overschrijving van die dag wordt berekend.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een merchantvoorschot?
 • Hoe werkt een merchantvoorschot?
 • Hoe werkt overschrijving?
 • Hoe wordt een overschrijving berekend?
 • Wat is de rentevoet?
 • Is er een deadline om het overeengekomen bedrag van toekomstige verkoopopbrengst aan Shopify Capital te leveren?

Wat is een merchantvoorschot?

Een merchantvoorschot geeft je een forfaitair bedrag aan kapitaal voor een overeengekomen bedrag van je toekomstige verkoopopbrengst. Je kunt bijvoorbeeld een forfaitair bedrag van $ 10.000 ontvangen in ruil voor de verkoop van $ 11.300 aan toekomstige verkoopopbrengst aan Shopify Capital.

Hoe werkt een merchantvoorschot?

Als je in aanmerking komt voor financiering, biedt Shopify Capital je een keuze uit merchantvoorschotten van verschillende bedragen en met verschillende totale bedragen die overgeschreven moeten worden en overschrijvingspercentages. Je vraagt het voorschotbedrag aan dat geschikt is voor je, en als je wordt goedgekeurd, stort Shopify Capital het geld op je bankrekening.

Naarmate je omzet maakt, zul je naar Shopify Capital automatisch een vast percentage (het overschrijvingspercentage) van je dagelijkse opbrengst overschrijven totdat Shopify Capital het overeengekomen bedrag van je toekomstige verkoopopbrengst (het totaal over te schrijven bedrag) heeft ontvangen.

Hoe werkt overschrijving?

Voor elke dag dat je opbrengst binnenhaalt, wordt een vast percentage (het overschrijvingspercentage) op het bruto dollarbedrag van je verkopen toegepast om je overschrijving te berekenen. Op dagen waarop je veel verkoopt is je overschrijving groter, en op dagen waarop je minder verkoopt is je overschrijving kleiner. Je overschrijvingen gaan door totdat Shopify Capital het volledige overeengekomen bedrag van je toekomstige verkoopopbrengst (het totaal terug te betalen bedrag) heeft ontvangen. Elke overschrijving wordt automatisch afgeschreven van je bankrekening en terugbetaald aan Shopify.

Wanneer je meer dan 25% van het totaal over te schrijven bedrag hebt overgeschreven, heb je de optie om het resterende saldo in één keer over te schrijven.

Deze tabel toont een voorbeeld van vijf overschrijvingsdagen voor een merchant die $ 15.000 aan toekomstige verkoopopbrengst aan Shopify Capital heeft verkocht, met een overschrijvingspercentage van 10%:

Voorbeeld van overschrijvingen
Dag Dagelijkse opbrengst Shopify Capital's aandeel Saldo
1 $ 100 $ 10 $ 14.990
2 $ 150 $ 15 $ 14.975
3 $ 125 $ 12,50 $ 14.962,50
4 $ 175 $ 17,50 $ 14.945
5 $ 105 $ 10,50 $ 14.934,50

Hoe wordt een overschrijving berekend?

Voor elke dag dat je opbrengst binnenhaalt, wordt een vast percentage op de bruto verkoopopbrengst van die dag toegepast om de overschrijving voor die dag te berekenen. Het percentage wordt het overschrijvingspercentage genoemd, waarmee je akkoord gaat wanneer je je financieringsaanbieding selecteert.

Voor deze berekening omvat je bruto verkoopopbrengst elke bestelling die die dag als betaald is gemarkeerd, ongeacht wat de bron van de bestelling is, hoe de betaling is verwerkt en of de bestelling later is terugbetaald of geannuleerd. De enige bestellingen die niet worden opgenomen, zijn testbestellingen die worden geplaatst terwijl Shopify Payments in testmodus is.

Wat is de rentevoet?

Er is geen rentevoet omdat een merchantvoorschot geen lening is. Je verkoopt een overeengekomen bedrag van je toekomstige verkoopopbrengst aan Shopify Capital en vervolgens wordt elke dag een vast percentage (het overschrijvingspercentage) van je verkoopopbrengst naar Shopify Capital overgeschreven totdat we het volledige bedrag van de verkochte verkoopopbrengst (het totale bedrag dat overgeschreven moet worden) hebben ontvangen.

Is er een deadline om het overeengekomen bedrag van toekomstige verkoopopbrengst aan Shopify Capital te leveren?

Nee. Er is geen tijdsbestek of deadline voor het leveren van het overeengekomen bedrag van toekomstige verkoopopbrengst (het totaal over te schrijven bedrag) naar Shopify Capital. Zolang je opbrengst hebt, gaan je overschrijvingen door totdat Shopify Capital het totaal over te schrijven bedrag heeft ontvangen. Elk overschrijvingsbedrag is afhankelijk van hoeveel je elke dag verkoopt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis