Toegang tot de winkel van een klant vragen

U kunt samenwerkingsaccounts gebruiken om rechtstreeks naar de winkels van uw klanten te gaan via uw eigen Partner Dashboard. Samenwerkingsaccounts geven u alleen toegang tot die secties van een winkel waarvan uw klant wil dat u ze ziet, en tellen niet mee voor de medewerkerslimiet van een winkel. Alle winkels waartoe u toegang heeft via een samenwerkingsaccount, worden gelabeld als Beheerde winkels in uw Partner Dashboard.

Beperkingen

U kunt samenwerkingsaccounts gebruiken om u aan te melden bij een winkel via de pagina Winkels in uw Partner Dashboard. Omdat samenwerkingsaccounts geen wachtwoord hebben, kunt u ze niet gebruiken om u aan te melden bij een winkel via de Shopify-app.

Als u via de Shopify-app toegang nodig heeft tot de winkel van een klant, dient uw klant voor u een personeelsaccount toe te voegen met de juiste accountrechten.

Verzoek toegang

Stuur een aanvraag naar de winkeleigenaar via uw Partner Dashboard als u een samenwerkingsaccount voor de winkel van een klant wilt. U kunt uw klant ook dit artikel sturen om uit te leggen hoe samenwerkingsaccounts werken.

Als u al een medewerkersaccount heeft voor de winkel van de klant of bent uitgenodigd door de eigenaar van de winkel om een medewerkersaccount te activeren (maar u heeft deze nog niet geactiveerd), wordt door uw aanvraag voor een samenwerkingsaccount de eigenaar van de winkel verzocht om uw huidige accountmachtigingen bij te werken om overeen te komen met uw samenwerkingsaccount.

Toegang tot de winkel van een klant aanvragen:

  1. Klik vanuit uw Partner Dashboard op Winkels.
  2. Klik op Winkel toevoegen.
  3. Selecteer Beheerde winkel in het gedeelte Winkeltype.
  4. Voer de URL in van de Shopify-winkel waartoe u toegang wilt.
  5. Selecteer in het gedeelte Machtigingen de secties van de winkel waartoe uw toegang wilt of schakel Volledige toegang in. De accounteigenaar kan deze machtigingen wijzigen nadat uw account is gemaakt.
  6. Als u in uw aanvraag een bericht aan de winkeleigenaar wilt toevoegen, voert u een bericht in het gedeelte Een bericht toevoegen in.
  7. Klik op Opslaan.

Nadat u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt de winkeleigenaar een e-mail over de aanvraag en een melding op zijn Shopify Home:

E-mail voor accountverzoek

Shopify Home-melding

Bekijk uw beheerde winkels

U kunt de winkels waartoe u toegang heeft gevraagd, bekijken op de pagina Winkels in uw Partner Dashboard. Er is geen limiet voor het aantal beheerde winkels dat u kunt hebben, maar u kunt maximaal tien openstaande aanvragen tegelijk hebben.