Veelgestelde vragen over updates van onze Partner-programmaovereenkomst en API-voorwaarden

Op 6 december 2021 heeft Shopify een overzicht gestuurd van aankomende updates van onze API-licentie en -gebruiksvoorwaarden ('API-voorwaarden') en onze Partner-programmaovereenkomst ('PPA'). Deze wijzigingen worden van kracht op 5 januari 2022 en omvatten voorwaarden met betrekking tot de belasting op digitale diensten (van toepassing in bepaalde rechtsgebieden).

Hier volgen enkele veelgestelde vragen met betrekking tot deze wijzigingen en hoe deze van invloed zijn op partners en ontwikkelaars.

Waarom introduceert Shopify nieuwe PPA- en API-voorwaarden?

We werken onze API-voorwaarden en PPA bij om de groei van Shopify-partners en -ontwikkelaars te ondersteunen met behoud van de veiligheid en integriteit van de producten en diensten die op het Shopify-platform worden aangeboden.

Wat is de belasting op digitale diensten?

In bepaalde rechtsgebieden wordt een belasting op digitale diensten ('DST') toegepast op producten en diensten die digitaal worden verkocht. De DST wordt berekend als een percentage van de bruto-omzet van de verkoop van een digitale dienst en verschilt al naargelang het rechtsgebied waar het vestigingsadres van een merchant zich bevindt. Een merchant met een bedrijfsadres in Italië betaalt bijvoorbeeld $ 100 voor een app. Aangezien het DST-tarief in Italië 3% bedraagt, is de partner voor die transactie een DST van $ 3 verschuldigd.

Om deze toeslag in de desbetreffende rechtsgebieden toe te passen, zullen er vanaf 5 januari 2022 wettelijke bedrijfskosten van toepassing zijn op partnerverkopen van openbare apps en thema's. De wettelijke bedrijfskosten zijn van toepassing als het vestigingsadres van de merchant zich in een van de vermelde rechtsgebieden bevindt. Het percentage kan variëren afhankelijk van het rechtsgebied.

DST-tarieven per land of regio

DST-tarieven per land of regio
Land of regio DST-tarieven
Verenigd Koninkrijk 2%
Italië 3%
Turkije 5%
India 2%
Spanje 3%

Worden deze wettelijke bedrijfskosten met terugwerkende kracht in rekening gebracht?

Nee, we zullen deze wettelijke bedrijfskosten niet met terugwerkende kracht toepassen. Deze kosten zijn pas vanaf 5 januari 2022 van toepassing.

Hoe kan ik zien welke wettelijke bedrijfskosten er van toepassing zijn op mijn account?

Vanuit het Partner Dashboard kunnen partners de wettelijke bedrijfskosten (indien van toepassing) bekijken op de uitbetalingspagina in het Partner Dashboard, in het uitbetalings-CSV of via de partner-API.

Waar vind ik meer informatie over de wettelijke bedrijfskosten?

Raadpleeg Shopify-partner-inkomsten voor aanvullende informatie over de wettelijke bedrijfskosten.

Welke marketingactiviteiten zijn onderhevig aan de PPA?

Om nieuwe en opkomende technologieën bij te benen, zijn de door ons gereguleerde marketingactiviteiten uitgebreid met, maar niet beperkt tot, socialemediaplatformen en sms- en e-mailmarketing. Zoals altijd vereisen we dat onze partners verantwoordelijke marketingpraktijken hanteren, in overeenstemming met de toepasselijke wetten, regels, voorschriften en richtlijnen. Marketing moet de getargete merchants respecteren, de vereiste toestemming verkrijgen en activiteiten vermijden die als invasief of spamgedrag zouden kunnen worden beschouwd.

Wat is er veranderd met gegevens voor marketingtoestemming?

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, hebben we de bron van de REST-beheerders-API voor de klant dusdanig bijgewerkt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen toestemming voor sms- en e-mailmarketing. Partners die gegevens voor marketingtoestemming verzamelen en opslaan, moeten nauwkeurige gegevens over sms- en e-mailmarketing met Shopify synchroniseren (backfill en in realtime).

De API moet worden geïntegreerd in de kanalen van een partner, zodat wanneer een partner toestemmingsgegevens ontvangt, de gegevenssynchronisatie in real time verloopt.

Gaat Shopify de eigenschap accepts_marketing uitfaseren?

Ja, we gaan de eigenschap accepts_marketing eind 2022 uitfaseren in de REST-beheerders-API voor de klant. We verwachten dat partners de nieuwe velden voor marketingtoestemming onmiddellijk gaan gebruiken. In de tussentijd blijven we het API-eindpunt accepts_marketing ondersteunen.

Kunnen merchants sms-toestemming krijgen tijdens de checkout?

Shopify heeft het merchants makkelijk gemaakt om tijdens de checkout toestemming per sms te geven. Merchants kunnen deze nieuwe functie inschakelen door de stappen te volgen die in het Shopify-helpcentrum worden beschreven.

Wat gebeurt er als toestemming niet wordt bijgewerkt?

We gebruiken de toestemmingsrecord met de nieuwste consent_updated_at time, dus partners moeten ervoor zorgen dat de laatste toestemmingsrecord het recentste tijdstip heeft. Anders moet je ervoor zorgen dat het telefoonnummer nog niet aan een andere klant is gekoppeld. De toestemming wordt alleen bijgewerkt als het een uniek telefoonnummer betreft.

Hoe gaat het bevestigen van het geven van toestemming in z'n werk?

Totdat we een bijgewerkte toestemmingsstatus krijgen, wordt de status als 'in behandeling' gemarkeerd.

Ik heb de toestemmingsstatus van een klant bijgewerkt met UNSUBSCRIBED en het toestemmingsniveau is NULL. Waarom wordt het toestemmingsniveau ingesteld op SINGLE_OPT_IN?

Dit gedrag is te verwachten. Hoewel we NULL-waarden voor de status UNSUBSCRIBED toestaan, slaat onze database deze als SINGLE OPT IN op.

Wat moet ik doen als ik al toestemming voor de checkout krijg door checkout.liquid te bewerken?

Merchants kunnen nu tijdens de checkout sms-toestemming krijgen zonder checkout.liquid te hoeven bewerken. We raden alle partners aan om samen te werken met hun merchants om deze nieuwe toestemmingsworkflow rechtstreeks binnen Shopify te implementeren en om alle bewerkingen met betrekking tot sms- of e-mailmarketing te verwijderen. Merchants kunnen deze nieuwe functie inschakelen door de stappen te volgen die in het Shopify-helpcentrum worden beschreven. Alle toestemming die is verkregen via checkout.liquid-bewerkingen moet worden teruggekoppeld naar Shopify.