Praktische tips voor Shopify Experts Marketplace

Shopify Experts Marketplace is erop gericht om de beste potentiële experts te matchen met het opdrachtverzoek van een ondernemer. Als je op de marktplaats wilt slagen, moet je ervoor zorgen dat je deze richtlijnen volgt.

Verstrek gedetailleerde informatie over prijzen

Zorg ervoor dat je duidelijke informatie geeft over de prijzen voor elke opdracht. Handelaren willen weten wat ze krijgen, hoeveel ze moeten betalen en wat je tijdlijn is.

Communiceer effectief met ondernemers

  • Volgens de servicevoorwaarden van Shopify moeten alle berichten binnen 24 uur worden beantwoord. Experts die attent zijn en snel communiceren, hebben over het algemeen meer succes op Marketplace.
  • Communiceer snel, duidelijk en professioneel met elke handelaar.
  • Als het voor beide partijen duidelijk is wat er moet worden geleverd, zorgt dit voor een vlottere communicatie tussen de partijen.

Identificeer voor elke opdracht de verantwoordelijkheden en mijlpalen

  • Probeer zo vroeg mogelijk in uw gesprek met de handelaar elkaars verwachtingen en verantwoordelijkheden te begrijpen.
  • Zorg ervoor dat u duidelijke mijlpalen definieert en bevestig dat ze voor beide partijen acceptabel zijn.
  • Laat de betalingsopties door beide partijen goedkeuren.
  • Maak afspraken over de tijdlijn voor alle deliverables.

Reageer nadat een ondernemer je heeft gekozen voor een opdracht

Nadat je en de handelaar zijn overeengekomen om samen te werken, is het aan je om te bepalen wat er kan worden verwacht wat betreft omvang, prijs en tijdlijnen. Begin pas met het werk als de handelaar akkoord is gegaan met de verwachtingen en het betalingsproces. Shopify kan geen betalingen voor je garanderen als je besluit te gaan werken voordat de overeenkomst is gesloten.

Beheer je communicatie met ondernemers

Je kunt met Shopify Experts Marketplace gemakkelijk identificeren wat nodig is voor de opdracht van een ondernemer. Wanneer je een opdracht ontvangt, vind je hier informatie over wat de ondernemer precies zoekt. Van daaruit kun je het berichtenplatform in je Partner-dashboard gebruiken om met de ondernemer te communiceren en om duidelijk te krijgen wat de reikwijdte van de opdracht is. Het berichtenplatform zorgt er ook voor dat zowel experts als ondernemers worden beschermd, aangezien al hun gesprekken worden gedocumenteerd met Shopify.

Wat moet u opnemen bij het bepalen van wat er verwacht kan worden?

Het is belangrijk dat je de volgende gegevens verstrekt wanneer je vastlegt wat er verwacht kan worden en wanneer je een overeenkomst sluit met de handelaar:

  • Een overzicht van de opdracht, inclusief vervaldatums en het totale budget.
  • Uw uurtarief als er extra werk moet worden gedaan buiten de vastgelegde omvang.
  • Een gedetailleerd overzicht van elk deel van de opdracht (als de opdracht in meerdere delen is opgesplitst).

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis