Praktische tips voor Shopify Experts Marketplace

Shopify Experts Marketplace is erop gericht om de beste potentiële experts te matchen met het opdrachtverzoek van een ondernemer. Als u op de marktplaats wilt slagen, moet u ervoor zorgen dat u deze richtlijnen volgt.

Verstrek gedetailleerde informatie over prijzen

Zorg ervoor dat u duidelijke informatie geeft over de prijzen voor elke opdracht. Handelaren willen weten wat ze krijgen, hoeveel ze moeten betalen en wat uw tijdlijn is.

Communiceer effectief met ondernemers

  • Volgens de servicevoorwaarden van Shopify moeten alle berichten binnen 24 uur worden beantwoord. Experts die attent zijn en snel communiceren, hebben over het algemeen meer succes op Marketplace.
  • Communiceer snel, duidelijk en professioneel met elke handelaar.
  • Als het voor beide partijen duidelijk is wat er moet worden geleverd, zorgt dit voor een vlottere communicatie tussen de partijen.

Identificeer voor elke opdracht de verantwoordelijkheden en mijlpalen

  • Probeer zo vroeg mogelijk in uw gesprek met de handelaar elkaars verwachtingen en verantwoordelijkheden te begrijpen.
  • Zorg ervoor dat u duidelijke mijlpalen definieert en bevestig dat ze voor beide partijen acceptabel zijn.
  • Laat de betalingsopties door beide partijen goedkeuren.
  • Maak afspraken over de tijdlijn voor alle deliverables.

Reageer nadat een ondernemer u heeft gekozen voor een opdracht

Nadat u en de handelaar zijn overeengekomen om samen te werken, is het aan u om te bepalen wat er kan worden verwacht wat betreft omvang, prijs en tijdlijnen. Begin pas met het werk als de handelaar akkoord is gegaan met de verwachtingen en het betalingsproces. Shopify kan geen betalingen voor u garanderen als u besluit te gaan werken voordat de overeenkomst is gesloten.

Beheer uw communicatie met verkopers

U kunt met Shopify Experts Marketplace gemakkelijk identificeren wat nodig is voor de opdracht van een ondernemer. Wanneer u een opdracht ontvangt, vindt u informatie over wat de handelaar precies zoekt. Van daaruit kunt u het berichtenplatform in uw Partner Dashboard gebruiken om met de handelaar te communiceren en om duidelijk te krijgen wat de omvang van de opdracht is. Het berichtenplatform zorgt er ook voor dat zowel experts als verkopers worden beschermd, aangezien al hun gesprekken worden gedocumenteerd met Shopify.

Wat moet u opnemen bij het bepalen van wat er verwacht kan worden?

Het is belangrijk dat u de volgende gegevens verstrekt wanneer u vastlegt wat er verwacht kan worden en wanneer u een overeenkomst sluit met de handelaar:

  • Een overzicht van de opdracht, inclusief vervaldatums en het totale budget.
  • Uw uurtarief als er extra werk moet worden gedaan buiten de vastgelegde omvang.
  • Een gedetailleerd overzicht van elk deel van de opdracht (als de opdracht in meerdere delen is opgesplitst).