Merchants factureren en betaald krijgen

Spreek af hoe je wordt betaald voor het werk: tegen een uurtarief of tegen een vaste prijs nadat je de reikwijdte van de opdracht met de klant bent overeengekomen. Binnen Experts Marketplace moeten experts waar mogelijk de factureringsfunctie van Shopify gebruiken. Zorg dat je een overeenkomst hebt over de mijlpalen, de reikwijdte en het betalingsschema voordat je de klant een factuur stuurt. Deel grotere betalingen op in meerdere betalingen op basis van belangrijke mijlpalen voor de beste klantervaring. Bij een klein project kun je bijvoorbeeld 50% van tevoren in rekening brengen en 50% als het project is afgerond.

Wanneer je tot een overeenkomst komt, kun je een factuur maken om naar de merchant te verzenden vanaf de opdrachtenpagina in je Partner Dashboard.

Voeg zoveel mogelijk gegevens toe aan elke orderregel. Voor elke orderregel kun je de gegevens opnemen van het uitgevoerde werk of de tijd die aan de opdracht is besteed en of het een vaste prijs of een uurtarief is.

Voeg de juiste belasting toe voordat je de factuur verzendt. De belasting die je in rekening moet brengen, is gebaseerd op je locatie ten opzichte van de merchant (experts met bijvoorbeeld geregistreerde bedrijven in Canada moeten HST-belasting in rekening brengen aan Canadese merchants). Raadpleeg bij twijfel je lokale belastingdienst, omdat je verantwoordelijk bent voor het in rekening brengen van de juiste belasting aan de merchant.

Nadat de merchant de factuur heeft ontvangen, kan hij/zij vanuit het Shopify-beheercentrum de betaling autoriseren en betalen met de bestaande geselecteerde betaalmethode. Aangezien in Shopify de verschillende soorten betaalmethoden die beschikbaar zijn voor merchants steeds worden uitgebreid, zullen merchants in staat zijn om deze methoden ook te gebruiken om voor expertfacturen te betalen. Nadat de merchant de factuur heeft betaald, ontvang je een kennisgeving en ontvang je de betaling minus de commissie van 10% als onderdeel van je volgende partneruitbetaling. De provisietoeslag van 10% weerspiegelt een eerlijk rendement op investeringen om de marketing- en operationele kosten van een partner te verminderen voor het zoeken naar en werken met klanten.

Facturen maken

Je kunt een factuur maken vanaf een opdrachtaanvraagpagina.

Stappen:

 1. Klik vanuit je Partner Dashboard op Services > Opdrachten.
 2. Klik op het tabblad Alle om je opdrachten weer te geven.
 3. Klik op de naam van de opdracht die klaar is om te worden gefactureerd.
 4. Klik op*Factuur maken*.
 5. Voer op de pagina Factuur maken het factuurnummer in, evenals je bedrijfsnummer en btw-nummer (indien nodig). Andere gegevens, zoals je bedrijfs- en winkelgegevens, zijn vooraf ingevuld.
 6. Kies wanneer je de betaling wilt ontvangen.
 7. Voer orderregels in voor alle geleverde services, inclusief aangepaste details met betrekking tot tarieven en verschuldigde totaalbedragen. Je kunt meerdere orderregels toevoegen of verwijderen om alle geleverde services te weerspiegelen.
 8. Klik onderaan op de factuur op Btw en voer vervolgens het btw-bedrag in.
 9. Voer in het gedeelte Aanvullende opmerkingen vereiste of nuttige informatie over de factuur toe, zoals algemene voorwaarden, je terugbetalingsbeleid of meer informatie over de opdracht.
 10. Als je de factuur wilt opslaan, klik op Opslaan. Nadat je de factuur hebt opgeslagen, kun je later terugkomen om deze te bewerken en te verzenden.
 11. Als je de factuur naar de klant wilt verzenden, klik op Verzenden. In het dialoogvenster Factuur verzenden dat wordt weergegeven, kun je het e-mailadres, onderwerp en te verzenden bericht bewerken.

Nadat je de factuur hebt verzonden, ontvangt de merchant een e-mailmelding. De merchant moet de factuur vervolgens goedkeuren via de Experts Marketplace.

Facturen volgen

Je kunt je facturen volgen op de pagina Facturen in je Partner Dashboard.

Met de navigatie op het hoogste niveau kun je alle facturen sorteren op type. Elke vermelding in de lijst toont de details van de opdracht, de prijs van de factuur en de datum waarop deze moet worden betaald.

Aan elke factuur wordt een status toegewezen:

 • Concept : je hebt een concept voor de factuur opgesteld maar de factuur is nog niet verzonden.
 • Verzonden: de factuur is al verzonden maar is nog niet door de merchant bekeken.
 • Bekeken: de merchant heeft de factuur bekeken maar nog niet betaald.
 • Geweigerd: de merchant heeft de factuur geweigerd. Je kunt een nieuwe factuur met de nodige wijzigingen uitgeven.
 • Betaald: de factuur is betaald en de betaling is te zien op de pagina Uitbetalingen in je Partner Dashboard.