Richtlijnen Experts Marketplace-partners

Om ervoor te zorgen dat alle Merchants en partners een positieve ervaring hebben bij het kopen of verkopen van diensten, hebben we een reeks vereisten en verwachtingen voor partners op de Experts Marketplace aangemaakt. Deze vereisten en verwachtingen schetsen wat aanvaardbaar en onaanvaardbaar is op de Experts Marketplace en hoe schendingen worden aangepakt. Het is je verantwoordelijkheid als partner om ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle vereisten en verwachtingen van de Experts Marketplace.

Verboden acties en onaanvaardbaar gedrag

Als je een van de volgende acties uitvoert of een van de volgende problemen ondervindt terwijl je in de Experts Marketplace wordt vermeld, kan Shopify disciplinaire maatregelen treffen, inclusief, maar niet beperkt tot, verwijdering van de marktplaats. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen deze acties en gedragingen leiden tot verwijdering uit het Shopify-partnerprogramma.

Communicatie en vertegenwoordiging

 • Pesten, intimidatie, bedreigingen, haatdragende uitspraken, beledigend of ongepast taalgebruik, gewelddadige berichten of alles wat anderszins als ongepast wordt gezien, zoals geheel naar eigen goeddunken bepaald door Shopify.
 • Merchants spammen.
 • Schadelijke content publiceren of verzenden naar merchants.
 • Het genereren van valse recensies, het opstellen van recensies namens een merchant of het stimuleren van recensies.
 • Een onjuiste weergave van je identiteit, capaciteiten of bezit.
 • Het promoten van niet-relevante bedrijven, websites of diensten van derden.
 • Veel klachten over merchant ontvangen.

Privacy

 • Het openbaar maken van gevoelige, privé of vertrouwelijke gegevens met betrekking tot merchants of andere partners.
 • Het exporteren of kopiëren van commerciële informatie voor persoonlijk gewin.
 • Het gebruik of de poging om het account of informatie van een andere gebruiker te gebruiken.

Anders

 • Het aanmaken van meerdere partner-accounts om de richtlijnen van Experts Marketplace te omzeilen, concurrerende voordelen te promoten of merchants te misleiden.
 • Het gebruik van Experts Marketplace voor onwettige doeleinden of om illegale activiteiten uit te voeren.
 • Het toevoegen van extra code, bestanden of programma's die ontworpen of bedoeld zijn om een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Het verstoren, beschadigen, beperken of interfereren met de capaciteit van de winkel van een merchant om verkopen te doen.
  • De reputatie van een merchant besmeuren.
 • Gestolen content, niet-gelicentieerde content of content met een handelsmerk gebruiken, of auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken, verkopen of bewerken.

 • Afpersen van extra betalingen of het achterhouden van opdrachten in ruil voor betalingen die verder gaan dan wat er in de opdrachtbeschrijving is afgesproken.

 • Alle acties die anders door Shopify worden bepaald, zijn in strijd met onze Overeenkomst voor het partnerprogramma of ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Kwaliteits- en prestatienormen

Je lidmaatschap van de Expert Marketplace laat merchants weten dat je een toonaangevende partner bent die kwalitatief hoogstaand werk produceert en in staat is om aan de behoeften van de merchant te voldoen. Om ervoor te zorgen dat alle partners op de Experts Marketplace voldoen aan de verwachtingen van de merchant, dien je aan de volgende prestatienormen te voldoen. Als je niet aan deze normen voldoet, kan dit leiden tot verwijdering van de marktplaats.

 • Communiceer over opdrachtupdates en belangrijke problemen op het berichtenbord van Experts.
 • Geef binnen 72 uur antwoord op berichten van klanten. Als je van tevoren weet dat je niet binnen 72 uur op berichten kunt reageren, vanwege een vakantie, ziekte of andere redenen, laat klanten dan weten wanneer je weer terug bent.
 • Het voldoen aan de vervaldata die je aan de merchant doorgeeft.
 • Stel verwachtingen over de opdracht in, voordat je begint met werken. Beide partijen dienen het eens te zijn. De beste manier om verwachtingen in te stellen, is via een voorstel.
 • Geeft veranderingen van de opdracht of mijlpalen ruim voor de vervaldatum door.
 • Lever kwalitatief hoogstaande werkzaamheden. Werkzaamheden gedaan voor opdrachten die via de marktplaats worden ingediend, dienen te voldoen aan de industriële normen of deze te overtreffen.
 • Reageer tijdig op alle opdrachten.
 • Ga in op de werkopdracht van de merchant en de eerste zorgen bij de eerste reactie op een opdracht.
 • Gebruik de functie om een opdracht te weigeren heel weinig of helemaal niet. Te veel afgewezen opdrachten kunnen een negatief effect hebben op het aantal leads dat je ontvangt en je positie in de zoekresultaten. Om te voorkomen dat er minder opdrachten worden uitgevoerd, dien je ervoor te zorgen dat je organisatie de diensten in je profiel en bijbehorende dienstvermeldingen kan uitvoeren.
 • Vul profielen en bijbehorende dienstvermeldingen grondig in. Voeg veel voorbeelden van je eigen vorige werkzaamheden toe.
 • Zorg voor een terugbetalingsbeleid en houd je aan het beleid als je reageert op terugbetalingsaanvragen.

De vereisten van Experts Marketplace

Om het lidmaatschap te behouden en leads te blijven ontvangen in de Experts Marketplace, dienen partners ervoor te zorgen dat hun organisatie voldoet aan de vereisten van de marktplaats.

De vereisten van de opdracht

 • Voor de betaling van diensten die worden gecoördineerd via de Shopify Experts Marketplace, kun je waar mogelijk Shopify-facturen gebruiken.
 • Gebruik in alle situaties een samenwerkingsaccount waarin het beheercentrum toegang nodig heeft tot een winkel. Nadat een opdracht is voltooid, dien je ervoor te zorgen dat je toegang tot het samenwerkingsaccount is ingetrokken. Je dient geen toegang tot een winkel te krijgen nadat de gerelateerde opdracht is voltooid.
 • Zorg ervoor dat merchants bij het gebruik van content, werken of software van een externe partij die niet door Shopify wordt ondersteund tijdens een opdracht, grondig op de hoogte zijn van alle risico's, ondersteuningsinformatie en instructies. Merchants dienen ook wettelijk in staat te zijn om deze werken, content of software te gebruiken.
 • Wees actief en betrokken bij de Experts Marketplace. Als meer dan 30% van de opdrachten is verlopen, ontvang je geen nieuwe opdrachten meer via de Experts Marketplace en kun je van de marktplaats worden verwijderd.
 • Stel bij het ontvangen van een eerste werkopdracht diensten voor die overeenkomen met de dienstcategorie en de initiële aanvraag van de merchant. Je mag geen diensten voorstellen die merchants niet hebben aangevraagd of waarmee merchants niet akkoord zijn gegaan.
 • Alle geleverde diensten mogen niet in strijd zijn met het auteursrecht, het handelsmerk of andere rechten van de externe partij.
 • Geef klanten het terugbetalingsbeleid tijdens de offertefase van alle opdrachten op de Experts Marketplace.

Raadpleeg voor meer informatie over het ontvangen van opdrachten en communiceren met merchants opdrachten ontvangen en communiceren met merchants.

Profielvereisten

 • Je organisatie, de attributen en de mogelijkheden dienen op de marktplaats nauwkeurig te worden weergegeven.
 • Alle content die is opgenomen in je profiel en gekoppelde dienstvermeldingen moet professioneel zijn en bij je organisatie horen.
 • De geleverde profielen en bijbehorende diensten dienen nauwkeurig en actueel te zijn.
 • Profielen en bijbehorende geleverde diensten mogen merchants niet omleiden naar externe sites of platforms.

Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van een profiel Het instellen van je experts Marketplace-profiel.