Richtlijnen voor experts in Shopify Experts Marketplace

Verboden acties

 • Pesten, intimidatie, bedreigingen, haatdragende uitspraken, beledigend of ongepast taalgebruik, gewelddadige berichten of alles wat anderszins als ongepast wordt gezien, zoals geheel naar eigen goeddunken bepaald door Shopify.
 • Spammen, het vragen om nieuwe opdrachten en het publiceren of verzenden van kwaadaardige inhoud naar merchants waarmee je in eerdere opdrachten te maken hebt gehad.
 • Het publiceren of plaatsen van persoonlijke en vertrouwelijke informatie van merchants.
 • Het gebruik van Experts Marketplace voor onwettige doeleinden of om illegale activiteiten uit te voeren.

Onaanvaardbaar gedrag

 • Het meerdere keren niet halen van een deadline voor opdrachten die zijn aangemaakt via Experts Marketplace.
 • Het geven van een onjuiste weergave van je vaardigheden of het niet kunnen voldoen aan je contractuele verplichtingen.
 • Het toevoegen van extra code, bestanden of programma's die zijn ontworpen of bedoeld om de verkoopfunctie van een winkel van een merchant te ontregelen, beschadigen, beperken of verstoren.
 • Het gebruik van gestolen of met een handelsmerk beschermde content, of de poging om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken of bewerken.
 • Extra betalingen afdwingen of projectoplevering tegenhouden in ruil voor betalingen die verder gaan dan overeengekomen in de opdrachtomschrijving.
 • Het niet reageren op een merchant binnen 96 uur nadat een afgesproken deadline voor een opdracht is verlopen, zonder dat de opdracht is voltooid.
 • Het exporteren of kopiëren van commerciële informatie voor persoonlijk gewin.

Ongepast gebruik van Shopify Experts Marketplace, behalve onder verzachtende omstandigheden

 • Het voeren van betalingsgerelateerde gesprekken met merchants buiten Experts Marketplace.
 • Het promoten van niet-relevante bedrijven, websites of diensten van derden.
 • Het gebruik van development stores om echte bestellingen te plaatsen.
 • Merchants aansporen Shopify te verlaten en hun bedrijven over te zetten naar een ander platform.
 • Aanmelden bij de winkel van een merchant door een samenwerkingsaccount te gebruiken nadat de merchant de opdracht als voltooid beschouwt.

Verder hebben we de volgende richtlijnen met betrekking tot de verschillende kenmerken van de marktplaats.

Expert-profielen

Experts zullen:

 • Geen valse identiteit maken of een verkeerde voorstelling van hun identiteit op Experts Marketplace geven.
 • Geen Experts Marketplace-profiel maken voor iemand anders.
 • Het account of de informatie van een andere gebruiken niet (proberen te) gebruiken.
 • Niet meer dan één actief Experts Marketplace-account gebruiken.
 • Geen Experts Marketplace-accounts of Partner-accounts kopen of verkopen.
 • Hun vaardigheden niet vervalsen, geen valse beweringen doen over hun kwalificaties en de services die ze aanbieden, en geen valse advertenties plaatsen of valse garanties afgeven in hun Experts Marketplace-profiel.

Eerdere werkzaamheden

Experts zullen het volgende niet gebruiken of tonen:

 • Services die voor volwassenen zijn bestemd, of pornografische, ongepaste of obscene afbeeldingen.
 • Misleidende, illegale, aanstootgevende of anderszins schadelijke afbeeldingen.
 • Pestgedrag, intimidatie of haatdragende uitspraken.
 • Afbeeldingen van eerdere werkzaamheden die inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of vertrouwelijke informatie.

Beoordelingen van experts

Experts zullen:

 • Geen valse recensies maken via het Shopify-beheercentrum van een merchant voor hun eigen gewin.
 • Geen zelfgeschreven recensies maken.
 • Geen valse recensies maken namens een merchant.
 • Merchants chanteren voor een recensie.
 • Geen concurrerende Experts in diskrediet brengen door zich voor te doen als een merchant.
 • Geef recensietemplates aan merchants die ze kunnen invullen.

Thema's

Experts zullen:

 • Geen gebruik maken van thema's die buiten de Shopify Theme Store zijn gepubliceerd, tenzij de juiste documentatie voor het verlenen van een licentie ter beschikking wordt gesteld aan de merchant. Als een opdracht een thema bevat die niet in de Shopify Theme Store is gepubliceerd, dan moet de merchant daarvan op de hoogte worden gesteld voordat de opdracht kan worden voortgezet.
 • Geen malware aan een aangepast thema van derden toevoegen.
 • Geen Shopify-thema kopen en dit importeren in een site van een merchant of dit kopiëren voor gebruik elders zonder de juiste licentie.
 • Garanderen dat zij alle noodzakelijke rechten, titels en belangen hebben verkregen in en op de afbeeldingen, lettertypen, ontwerpen, invoegtoepassingen, templates, software of andere middelen die worden gedistribueerd met een thema van derden dat buiten de Shopify Theme Store wordt gepubliceerd.
 • Garanderen dat geen enkel onderdeel van het thema een inbreuk vormt op enig auteursrecht, handelsmerk of enige andere rechten van een derde.