Prestatiestatistieken

Om u te helpen de groei van uw bedrijf te volgen via Experts Marketplace, zullen alle experts een tweewekelijks rapport per e-mail ontvangen, waarin hun bedrijfsgroei via Marketplace wordt geschetst. Bovendien kunnen deze statistieken ook van invloed zijn op uw positie in de zoekresultaten in Experts Marketplace, dus het is belangrijk dat we u inzicht geven in deze statistieken.

Statistieken voor ontvangen opdrachtaanvragen

In dit gedeelte van het statistiekenrapport delen we individuele statistieken met elke expert, op basis van het volgende:

  • Totaal aantal ontvangen opdrachten: aantal opdrachten dat u binnen een bepaalde periode heeft ontvangen
  • Percentage opdrachtverzoeken beantwoord: het percentage van opdrachten waarop u heeft gereageerd om de opdracht te accepteren, af te wijzen of meer informatie te verkrijgen
  • Gemiddelde responstijd: de tijd die u nodig heeft om te reageren op een opdracht nadat deze is ontvangen Percentage van geweigerde opdrachten zonder te reageren: het percentage opdrachten dat u meteen heeft geweigerd, zonder met de ondernemer te communiceren om de opdracht te bespreken
  • Percentage verlopen opdrachten: het percentage opdrachten waarop u niet binnen 72 uur heeft gereageerd en die daarom zijn verlopen
  • Percentage opdrachtverzoeken waarop u heeft gereageerd en de ondernemer ook weer: het percentage verkopers dat op uw antwoorden heeft gereageerd, hiermee aangevend dat ze tevreden zijn met uw reactie en met u willen blijven werken
  • Percentage opdrachtaanvragen waarop u heeft gereageerd, waarbij ondernemers uw reactie hebben afgewezen: het percentage ondernemers dat na ontvangst van een reactie van u niet langer met u wilde blijven werken

Statistieken voor opdrachtafhandeling

In dit gedeelte van het statistiekenrapport delen we individuele statistieken met elke expert, op basis van opdrachtafhandeling:

  • Voltooide opdrachten (met bevestiging ondernemer): het aantal opdrachten waarvan de ondernemers waarmee u heeft gewerkt, hebben aangegeven dat ze zijn voltooid
  • Opdrachten met eerste factuur betaald: het aantal opdrachten waarvoor ten minste één factuur is betaald
  • Ontvangen recensies: het aantal recensies dat u voor uw werk heeft ontvangen
  • Gemiddelde beoordeling: het gemiddelde van alle recensies die u heeft ontvangen