Voorstellen verzenden

Als u een opdrachtaanvraag wilt accepteren die u via de Experts Marketplace heeft ontvangen, begin dan door de ondernemer een voorstel te sturen via de pagina opdrachten in uw Partner Dashboard. Wanneer u aan uw voorstel werkt, zorg dan voor het volgende:

  • Beschrijf het werk dat u wilt doen om te voldoen aan de vereisten van de opdracht
  • Identificeer eventuele ontbrekende informatie over de opdracht die nog nodig is
  • Stel verwachtingen in over het proces en stel deadlines voor elke fase van de opdracht

Het is slim om zoveel mogelijk relevante informatie op te nemen in uw voorstel. De kans dat dat uw voorstel wordt geaccepteerd en dat de opdracht succesvol wordt afgerond wordt daarmee groter. Wanneer u het proces met open, gedetailleerde communicatie start, is het waarschijnlijker dat de ondernemer een positieve beoordeling achterlaat en in de toekomst opnieuw contact met u opneemt voor andere opdrachten

Als de ondernemer uw voorstel weigert, kunt u de feedback ervan gebruiken om het voorstel te verbeteren voordat u het opnieuw instuurt.

Stuur een voorstel voor een opdracht

U kunt een voorstel verzenden vanaf de pagina van een opdracht in uw Partner Dashboard.

Het formulier dat wordt gebruikt om een voorstel in te stellen

Het aanvraagformulier bevat secties voor de volgende informatie:

  • Voorgesteld werk
  • Geschatte tijd tot voltooiing
  • Totale opdrachtkosten

Voorgesteld werk

Gebruik dit gedeelte van het voorstel om het werk te beschrijven dat u van plan bent te doen voor de ondernemer. Voeg eventuele specifieke functies of taken toe die u al met hen heeft besproken en een samenvatting van de manier waarop u het werk wilt afleveren. U kunt deze sectie ook gebruiken om eventueel gerelateerde werkzaamheden te identificeren die niet in uw voorstel zijn opgenomen.

Voorwaarden

Gebruik deze optionele sectie om te beschrijven wat de ondernemer moet doen voordat u aan de slag kunt gaan. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om u te voorzien van bepaalde zaken, een specifieke app te installeren of een account aan te maken voor een gerelateerde service van derden. Het is vaak een goed idee om uit te leggen waarom deze vereisten nodig zijn.

Geschatte tijd tot voltooiing

Gebruik dit gedeelte van het voorstel om de ondernemer te informeren hoe lang u denkt dat u aan de opdracht moet werken.

Voorwaarden

Gebruik dit optionele gedeelte om de volgende gegevens te verstrekken:

  • De datum waarop u de opdracht start
  • Omstandigheden die de geschatte tijd tot voltooiing kunnen veranderen
  • Alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de manier waarop u snel kunt reageren op de ondernemer, zoals verschillen in uw tijdzones of aankomende feestdagen

Door duidelijke verwachtingen over uw schema in te stellen, kunt u ervoor zorgen dat de ondernemer niet gefrustreerd wordt door de tijd die het kost om de opdracht af te ronden, of om tijdens het proces contact met u op te nemen.

Totale opdrachtkosten

Gebruik dit gedeelte van het voorstel om de totale kosten op te geven van het werk dat u voor de ondernemer zult doen.

Betaalvoorwaarden

Gebruik deze optionele sectie om te beschrijven hoe en wanneer u in rekening gaat brengen voor uw werk. Dit kan betalingsvoorkeuren bevatten (ongeacht of betaling vooraf is, bij voltooiing of in termijnen), betaalmethoden en eventuele waarschuwingen die u nodig vindt (zoals een restitutiebeleid of potentiële extra kosten).