Program Commerce Coach

Program Commerce Coach oferuje najlepszym partnerom afiliacyjnym Shopify możliwość zwiększenia przychodów, współpracy nad projektami marketingowymi, otrzymania dedykowanego wsparcia ze strony menedżera partnera oraz dostęp do ekskluzywnych korzyści.

Korzyści z programu Commerce Coach

Partnerzy afiliacyjni zaproszeni do udziału w programie Commerce Coach stają się członkami grupy liderów branży handlowej.

Możliwości zarabiania i promocji:

  • Otrzymuj wypłatę za każdego sprzedawcę, który przystąpił do programu z Twojego polecenia. Partnerzy afiliacyjni 1 poziomu otrzymują 225 USD, a partnerzy afiliacyjni 2 poziomu otrzymują 150 USD.
  • Wyłączny dostęp do promocji, które możesz oferować swoim odbiorcom w zależności od dostępności.

Priorytetowy dostęp i pomoc techniczna:

  • Uzyskaj regularną pomoc techniczną i wsparcie od menedżera partnerów, aby zoptymalizować wydajność i ulepszyć działania marketingowe wykorzystujące polecenia Shopify.
  • Otrzymuj wcześniejsze ogłoszenia o ważnych wiadomościach na temat produktów i dołącz do webinariów na żywo hostowanych przez zespoły produktowe Shopify.
  • Skorzystaj z priorytetowego przeglądu Twoich kursów pod kątem statusu Partnera edukacyjnego.
  • Uzyskaj dostęp do grupy Commerce Coach na Slacku, aby łączyć się z Shopify w czasie rzeczywistym.

Współpraca i marketing:

  • Współpracuj z Shopify w zakresie wspólnych inicjatyw marketingowych.
  • Uzyskaj wyłączny dostęp do kampanii i inicjatyw, które zwiększają współczynnik konwersji Twoich poleceń.
  • Otrzymaj oficjalne gadżety i znaczek Shopify Commerce Coach do wykorzystania w marketingu.
  • Zyskaj własną stronę docelową i zasoby kreatywne, aby ulepszyć marketing Shopify.

Kwalifikowalność

Każdy partner afiliacyjny Shopify ma taką samą szansę, aby uczestniczyć w programie Commerce Coach. Możliwość zakwalifikowania się do programu zależy od efektywności polecania. Partnerzy afiliacyjni, którzy spełniają kryteria, są zapraszani co kwartał do przystąpienia do programu.

Aby nadal kwalifikować się do programu, partnerzy muszą utrzymać swoje wyniki na poziomie kwalifikacji wstępnej, wywiązać się ze swoich zobowiązań oraz spełnić kryteria ilościowe i jakościowe związane z celami polecania. Będą oni blisko współpracować z menedżerem partnera, który będzie wspierać ich w realizacji tych celów.