Partnerzy edukacyjni Shopify

Program Partnerzy edukacyjni Shopify wspiera wysokiej jakości kursy tworzone przez partnerów, które uczą sprzedawców, jak założyć lub rozwijać swoją firmę. Uzyskanie statusu partnera edukacyjnego może pomóc Ci polecić nowych sprzedawców do Shopify i zwiększyć swój potencjał zarobkowy dzięki Programowi Partnerskiemu Shopify.

Jako partner edukacyjny możesz dodać znaczek Kurs zatwierdzony przez Shopify do materiałów szkoleniowych. Znaczek ma kilka zalet:

 • Zwiększ swoją wiarygodność jako ekspert ds. produktów Shopify. 

 • Wyróżnij swój kurs wśród innych w branży e-commerce.

 • Zapewnij swoich uczniów, że Twój kurs gwarantuje najwyższą jakość nauczania.  


Zostań partnerem edukacyjnym Shopify

Aby zostać partnerem edukacyjnym Shopify:

 1. Potwierdź, że spełniasz wymagania partnera edukacyjnego.
 2. Jeśli spełniasz te wymagania, prześlij swój kurs i dane logowania do swojego menedżera afiliacyjnego w celu sprawdzenia.

Twój kurs zostanie sprawdzony, aby upewnić się, że spełnia nasze wymagania kwalifikacyjne.

Jeśli Twój kurs jest bliski zakwalifikowania się, otrzymasz raport z audytu z informacją zwrotną na temat poprawy. Po wprowadzeniu sugerowanych zmian możesz ponownie przesłać kurs do ostatecznego sprawdzenia.

Jeśli Twój kurs zostanie zatwierdzony, otrzymasz warunki korzystania ze znaczka Kurs zatwierdzony przez Shopify. Po zaakceptowaniu warunków korzystania otrzymasz znaczek, który możesz dodać do swoich materiałów szkoleniowych.

Wymagania dotyczące partnerów edukacyjnych Shopify

Kwalifikacje wstępne

 • Jeśli kurs ujawnia dane dotyczące sklepu lub wydajności, musisz podać uchwyt sklepu w celu weryfikacji zgłoszonych roszczeń dotyczących wydajności. Nie ma wymogu co do wysokości przychodów, jakie musi uzyskać Twój sklep.

 • Musisz polecić (za pomocą unikalnego linku afiliacyjnego) co najmniej 50 nowych sprzedawców Shopify od momentu zostania partnerem afiliacyjnym Shopify LUB zaprojektować pięć sklepów Shopify.

 • Nie możesz używać linku afiliacyjnego do promowania innych platform e-commerce w zatwierdzonym kursie.

 • Wszystkie wypowiedzi (w tym referencje) na temat kursu muszą być zgodne z prawdą, dokładne i możliwe do zweryfikowania za pomocą danych kontaktowych.

 • Kurs i wszelkie działania marketingowe związane z kursem muszą wyraźnie ujawniać Twoje partnerstwo z Shopify.


Kryteria związane z prowadzeniem kursów i doświadczeniami użytkowników

 • Doświadczenie użytkownika kursów online musi być łatwe w nawigacji. Format prezentacji dla kursów offline musi mieć logiczną strukturę.

 • Dane ucznia i informacje dotyczące płatności muszą być bezpieczne.

 • Rejestracja i dostęp do kursu muszą być logiczne i intuicyjne.

 • Twój kurs jest prowadzony przez Ciebie za pośrednictwem własnego kanału medialnego lub wydarzenia osobistego.

 • Marketing kursu opiera się na efektach uczenia się. 

 • Uczestnicy nie napotykają na zablokowane lub zamknięte treści po zakupie dostępu. To, co ma być dostarczone uczniowi, musi zostać dostarczone.

 • Jakość dźwięku i obrazu jest profesjonalna i przedstawia markę Shopify w pozytywnym świetle.


Kryteria odnoszące się do treści kursu

 • Treści są logiczne i uporządkowane w zrozumiały sposób.

 • Opis kursu określa jasne cele nauczania i wyniki.

 • Cena za kurs lub warsztat jest rozsądna i odzwierciedla jakość i zakres materiału.

 • Treść kursu została zaktualizowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Treść określa realistyczne oczekiwania uczniów i wyzwania związane z rozwojem udanej działalności handlowej. Nie są dozwolone wiadomości w stylu "Jak szybko się wzbogacić".

 • Treść jest dostosowana do potrzeb, wyzwań i wymagań edukacyjnych grupy odbiorców.

 • Treść informuje uczestników, w jaki sposób Shopify rozwiązuje problemy i oferuje rozwiązania odpowiadające ich potrzebom biznesowym.

 • Produkt Shopify jest dokładnie odwzorowany, treść jest zgodna z marką Shopify i zawiera jasne określenie funkcji platformy, odpowiednich przypadków użycia dla potencjalnych odbiorców i wyróżników rynku.

 • Kurs zawiera przykłady z życia (takie jak studia przypadków) lub jest prezentowany przez doświadczonego sprzedawcę Shopify. 

 • Wszystkie wymienione statystyki są dokładne, aktualne i odpowiednio cytowane.

 • Treść kursu zawiera wyraźne wezwanie do działania i kolejne kroki. Na przykład „Zostań sprzedawcą Shopify”, a następnie „Zarejestruj się tutaj”.

 • Treść kursu zachęca uczestników do zapewnienia swoim klientom doświadczenia zorientowanego na użytkownika. 


Wymagania dotyczące marki

 • Partner demonstruje swoje zaangażowanie w inspirowanie przedsiębiorczości.

 • Partner jest uznawany przez Shopify za uczciwego i przyjaznego.

 • Partner przestrzega wszystkich wytycznych programu afiliacyjnego Shopify.