Partnerzy edukacyjni Shopify

Program Partnerzy edukacyjni Shopify wspiera wysokiej jakości kursy tworzone przez partnerów, które uczą sprzedawców, jak założyć lub rozwijać swoją firmę. Uzyskanie statusu partnera edukacyjnego może pomóc Ci polecić nowych sprzedawców do Shopify i zwiększyć swój potencjał zarobkowy dzięki Programowi Partnerskiemu Shopify.

Jako partner edukacyjny możesz dodać znaczek Kurs zatwierdzony przez Shopify do materiałów szkoleniowych. Znaczek ma kilka zalet:

 • zwiększ swoją wiarygodność jako ekspert ds. produktów Shopify
 • wyróżnij swój kurs wśród innych w branży e-commerce
 • zapewnij swoich uczniów, że Twój kurs gwarantuje najwyższą jakość nauczania.  

Wymagania dotyczące partnerów edukacyjnych Shopify

Kwalifikacje wstępne

 • Musisz udostępniać uchwyt sklepu w celu weryfikacji przekazanych danych dotyczących wyników działalności (np. wielkości sprzedaży zrealizowanej przez sklep).
 • Od momentu, gdy zostałeś(-aś) partnerem afiliacyjnym Shopify, poleciłeś(-aś) co najmniej 50 nowych sprzedawców.
 • Nie możesz używać linku afiliacyjnego do promowania innych platform e-commerce w ramach zatwierdzonego kursu.
 • Kurs i wszelka promocja marketingowa kursu muszą wyraźnie wskazywać na Twoje partnerstwo z Shopify.
 • Wszystkie wypowiedzi (w tym 3 referencje) na temat kursu muszą być zgodne z prawdą, dokładne i możliwe do zweryfikowania za pomocą danych kontaktowych.

Kryteria związane z prowadzeniem kursów i doświadczeniami użytkowników

 • Użytkownicy muszą mieć zapewnioną możliwość łatwej nawigacji w ramach kursów online.
 • Format prezentacji w przypadku kursów offline musi mieć logiczną strukturę.
 • Dane ucznia i informacje dotyczące płatności muszą być bezpieczne.
 • Rejestracja i dostęp do kursu muszą być logiczne i intuicyjne.
 • Twój kurs jest prowadzony przez Ciebie za pośrednictwem Twojego własnego kanału medialnego lub w formie osobistego spotkania.
 • Marketing Twojego kursu jest zgodny z jego wynikami nauczania.
 • Po zakupie dostępu uczestnicy nie napotykają na zablokowane lub zamknięte treści. Wszystkie materiały, które Twój kurs ma zawierać, muszą zostać udostępnione jego uczestnikom.
 • Jakość dźwięku i obrazu podczas kursu jest profesjonalna i przedstawia markę Shopify w pozytywnym świetle.

Kryteria odnoszące się do treści kursu

 • Materiały kursu mają logiczną strukturę i są przedstawione w sposób ułatwiający ich opanowanie.
 • Opis kursu zawiera jasno określone cele nauczania i wyniki.
 • Cena kursu lub warsztatu jest uczciwie skalkulowana i adekwatna do jakości i zakresu materiału.
 • Treść kursu została zaktualizowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • W materiałach kursu przedstawione są realistyczne oczekiwania i wyzwania związane z rozwojem udanej działalności handlowej. Nie jest dozwolony przekaz typu „Jak szybko się wzbogacić".
 • Materiały kursu są dostosowane do potrzeb, wyzwań i wymagań edukacyjnych grupy odbiorców.
 • Materiały kursu zawierają przeznaczone dla uczestników informacje na temat sposobu, w jaki Shopify rozwiązuje problemy i oferuje rozwiązania odpowiadające ich potrzebom biznesowym.
 • Produkt Shopify jest dokładnie odwzorowany, treść jest zgodna z marką Shopify i zawiera jasne określenie funkcji platformy, odpowiednich przypadków użycia dla potencjalnych odbiorców i wyróżników rynku.
 • Materiał kursu zawiera przykłady z życia wzięte (takie jak studia przypadków) lub jest prezentowany przez doświadczonego sprzedawcę Shopify.
 • Wszystkie wymienione statystyki są dokładne, aktualne i odpowiednio cytowane.
 • Materiał kursu zawiera wyraźne wezwanie do działania i kolejne kroki. Przykłady: „Zostań sprzedawcą Shopify”, a następnie „Zarejestruj się tutaj”.
 • Treść kursu zachęca uczestników do zapewnienia swoim klientom komfortu użytkowania.

Wymagania dotyczące marki

 • Partner demonstruje swoje zaangażowanie w inspirowanie przedsiębiorczości.
 • Partner jest uznawany przez Shopify za uczciwego i przyjaznego.
 • Partner przestrzega wszystkich wytycznych programu afiliacyjnego Shopify.

Zostań partnerem edukacyjnym Shopify

Aby zostać partnerem edukacyjnym Shopify:

 1. Potwierdź, że spełniasz wymagania partnera edukacyjnego.
 2. Jeśli spełniasz wymagania, prześlij swój kurs i dane logowania do zespołu pomocy technicznej dla partnerów za pośrednictwem Pulpitu Partnerów.

Jeśli Twój kurs jest bliski zakwalifikowania się, otrzymasz raport z audytu z informacją zwrotną na temat poprawy. Po wprowadzeniu sugerowanych zmian możesz ponownie przesłać kurs do ostatecznego sprawdzenia.

Jeśli Twój kurs zostanie zatwierdzony, otrzymasz warunki korzystania ze znaczka Kurs zatwierdzony przez Shopify. Po zaakceptowaniu warunków korzystania otrzymasz znaczek, który możesz dodać do swoich materiałów szkoleniowych.

Odnowienie

Twoje zatwierdzenie jest ważne przez jeden rok od daty wydania.

Po upływie roku menedżer ds. partnerów edukacyjnych Shopify skontaktuje się z Tobą, aby przekazać Ci listę zmian, które musisz wprowadzić w swoim kursie, i poinstruować Cię, jak ponownie przesłać kurs do weryfikacji. Proces ten ma na celu zapewnienie aktualności Twoich treści oraz ich zgodności zarówno z wymaganiami naszego programu, jak standardowymi wymaganiami branżowymi.