Program dla Partnerów edukacyjnych Shopify

Program Partnerzy edukacyjni Shopify wspiera wysokiej jakości kursy tworzone przez partnerów, które uczą sprzedawców, jak założyć lub rozwijać swoją firmę. Jako partner edukacyjny możesz łatwiej przekonywać nowych sprzedawców do Shopify i zwiększyć swój potencjał zarobkowy dzięki Programowi Partnerskiemu Shopify.

Korzyści płynące z programu dla Partnerów edukacyjnych Shopify

Możliwości zarabiania i promocji:

 • Wyłączny dostęp do zwiększonych wypłat
 • Wyłączny dostęp do promocji, które możesz zaoferować swoim odbiorcom

Wzmocnij swoją reputację:

 • Zwiększ swoją wiarygodność jako ekspert ds. produktów Shopify
 • Wyróżnij swój kurs wśród innych w branży e-commerce
 • Zapewnij swoich uczniów, że Twój kurs gwarantuje najwyższą jakość nauczania
 • Bądź widoczny na naszej stronie z listą Partnerów edukacyjnych Shopify

Współpraca i marketing:

 • Uzyskaj wyłączny dostęp do kampanii i inicjatyw, które zwiększają współczynnik konwersji Twoich poleceń
 • Uzyskaj oficjalny znaczek Partnera edukacyjnego Shopify, który wykorzystasz w marketingu dotyczącym kursów
 • Otrzymaj stronę docelową dla Partnera edukacyjnego i zwiększ konwersję, prezentując polecenia w Shopify za pomocą spersonalizowanej wiadomości e-mail wysyłanej po rejestracji
 • Korzystaj z porad oferowanych przez nasz zespół ds. partnerów afiliacyjnych na temat najlepszych praktyk dotyczących opracowywania kursów, strategii promocji i nie tylko

Dzięki uczestnictwu i wynikom osiągniętym w programie dla Partnerów edukacyjnych możesz otrzymać zaproszenie do programu Shopify Commerce Coach.

Wymagania dotyczące partnerów edukacyjnych Shopify

Każdy partner afiliacyjny Shopify ma możliwość zostania Partnerem edukacyjnym. Kluczem do uzyskania tego statusu są wyniki w zakresie poleceń. Priorytetowo traktujemy kandydatów z regionów, w których kursy spełniają i przewyższają nasze standardy jakości i pozytywnie wpływają na wizerunek Shopify.

Kwalifikacje wstępne

 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy poleciłeś(-aś) Shopify co najmniej 50 sprzedawcom (płacącym klientom).
 • Twój kurs nie wykorzystuje linków afiliacyjnych do promowania innych platform handlu elektronicznego.
 • Kurs i wszelka promocja marketingowa kursu muszą wyraźnie wskazywać na Twoje partnerstwo z Shopify.
 • Wszystkie oświadczenia złożone na temat kursu i w jego ramach są zgodne z prawdą, rzetelne i możliwe do zweryfikowania przy wykorzystaniu danych kontaktowych. Może być wymagane podanie uchwytu sklepu na potrzeby weryfikacji wszelkich informacji o wynikach, takich jak wielkość sprzedaży w sklepie.
 • Twój kurs spełnia kryteria w zakresie realizacji kursów i treści.

Kryteria związane z prowadzeniem kursów i doświadczeniami użytkowników

 • Format prezentacji zarówno kursów internetowych, jak i stacjonarnych musi być spójny logicznie.
 • Dane ucznia i informacje dotyczące płatności muszą być bezpieczne.
 • Twój kurs jest prowadzony przez Ciebie za pośrednictwem Twojego własnego kanału medialnego lub w formie osobistego spotkania.
 • Marketing Twojego kursu jest zgodny z jego wynikami nauczania.
 • Po zakupie dostępu uczestnicy nie napotykają na zablokowane lub zamknięte treści. Wszystkie materiały, które Twój kurs ma zawierać, muszą zostać udostępnione jego uczestnikom.
 • Jakość dźwięku i obrazu podczas kursu jest profesjonalna i przedstawia markę Shopify w pozytywnym świetle.
 • Obowiązuje przejrzysta i uczciwa polityka zwrotu kosztów.
 • Dane kontaktowe działu obsługi klienta są łatwo dostępne dla uczestników kursów, którzy chcą zadać pytanie.
 • Cena kursu lub warsztatu jest uczciwie skalkulowana i adekwatna do jakości i zakresu materiału.

Kryteria odnoszące się do treści kursu

 • Kurs zawiera wyraźne i wczesne wezwanie do działania, jakim jest rejestracja na platformie Shopify, prezentując uczestnikom link afiliacyjny, np. „Zostań sprzedawcą Shopify”, a następnie „Zarejestruj się tutaj”.
 • Opis kursu zawiera jasno określone cele nauczania i wyniki.
 • W materiałach kursu przedstawione są realistyczne oczekiwania i wyzwania związane z rozwojem udanej działalności handlowej. Zabronione jest rozpowszechnianie informacji typu „bogać się szybko”.
 • Produkt Shopify jest dokładnie odwzorowany, treść jest zgodna z marką Shopify. Kurs musi jasno określać funkcje platformy, odpowiednie przypadki użycia dla potencjalnych odbiorców i wyróżników rynku.
 • Wszystkie wymienione statystyki są dokładne, aktualne i odpowiednio cytowane.

Zostań partnerem edukacyjnym Shopify

Aby zostać partnerem edukacyjnym Shopify:

 1. Potwierdź, że spełniasz wymagania względem partnera edukacyjnego.

 2. Prześlij zgłoszenie do weryfikacji.

 3. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie zatwierdzone, zespół ds. partnerów afiliacyjnych Shopify zweryfikuje treść Twojego kursu, aby potwierdzić spełnienie kryteriów w zakresie realizacji kursu, doświadczenia użytkownika i treści kursu opisane na tej stronie.

 4. Jeśli Twoje treści spełnią nasze standardy jakości, otrzymasz oficjalne zaproszenie do programu.

Otrzymasz warunki korzystania z programu dla Partnerów edukacyjnych Shopify oraz informacje dotyczące sposobu utrzymania kwalifikowalności.

Utrzymanie kwalifikowalności

Po przyjęciu do programu dla Partnerów edukacyjnych Twój status będzie ważny przez rok, o ile będziesz spełniać poniższe warunki.

Wyniki i współpraca

 • W każdym 12-miesięcznym okresie nadal polecasz Shopify co najmniej 50 sprzedawcom (płacącym klientom).
 • Przez cały rok aktywnie kontaktujesz się z zespołem ds. partnerów afiliacyjnych Shopify za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Proces półrocznej weryfikacji i znaczek Partnera edukacyjnego

Po przyjęciu do programu otrzymasz zweryfikowany znaczek Partnera edukacyjnego Shopify (z datą ważności), który ma na celu wsparcie naszego przeprowadzanego co pół roku procesu odnawiania.

W ramach tego realizowanego co pół roku procesu odnawiania przeprowadzane są w ciągu roku następujące weryfikacje kursów:

 • 6 miesięcy po wstępnej akceptacji: Musisz przeprowadzić samodzielnie weryfikację treści swojego kursu.
 • 12 miesięcy po wstępnej akceptacji: Zespół ds. partnerów afiliacyjnych Shopify przeprowadza coroczny przegląd Twoich treści.

Po upływie 12 miesięcy, oprócz weryfikacji treści, przeprowadzimy przegląd wyników, aby określić, czy spełniasz kryteria kwalifikacyjne na kolejny rok. Podczas corocznej weryfikacji zespół ds. partnerów afiliacyjnych Shopify może dostarczyć Ci aktualizacje, które należy wdrożyć w ciągu 30 dni.

Jeśli nie spełnisz oczekiwań co do rocznych wyników lub nie wdrożysz wymaganych aktualizacji w wyznaczonym terminie, możesz utracić status partnera edukacyjnego.