Wytyczne dotyczące programu afiliacyjnego Shopify

Aby uczestniczyć w programie afiliacyjnym Shopify jako partner afiliacyjny, musisz zaakceptować i stosować się do postanowień umowy o programie partnerskim, wytycznych Federalnej Komisji Handlu (lub równoważnych wytycznych dotyczących ujawniania informacji dla swojego regionu) oraz wytycznych dotyczących marki Shopify. Jeśli masz pytania dotyczące poniższych informacji, skontaktuj się z menedżerem afiliacyjnym.

Umowa o programie partnerskim

Rejestrując się w programie partnerskim, wyrażasz zgodę na zawarcie Umowy o programie partnerskim. Umowa jest zawierana między Tobą, Partnerem i Shopify Inc. Shopify zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany Umowy w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany Shopify powiadomi o niej na jeden lub kilka następujących sposobów: przez e-mail, na blogu partnerów Shopify lub na Pulpicie Partnerów. Możesz także od czasu do czasu sprawdzić Umowę pod kątem wszelkich aktualizacji lub zmian, które mogą mieć na Ciebie wpływ.

Jedną z najważniejszych części Umowy o programie partnerskim jest to, że jako partnerowi afiliacyjnemu Shopify nie wolno Ci podawać wprowadzających w błąd ani mylących informacji, gwarantować zysków ani obiecywać potencjalnemu sprzedawcy osiągnięcie sukcesu. Twoje wiadomości nie mogą zawierać zwrotów, takich jak: „Weź udział w kursie i osiągnij milionowe zyski na platformie Shopify”, „Zarabiaj 10 tys. zł miesięcznie dzięki Shopify” lub „Uruchom sklep i osiągnij zysk z dnia na dzień”. Podanie fałszywych lub mylących informacji będzie skutkowało zawieszeniem lub zamknięcie Twojego konta partnera.

Wytyczne Federalnej Komisji Handlu dotyczące ujawniania informacji

Ważne jest, aby partnerzy Shopify kierowali się uczciwością, etyką i transparentnością w rozmowach o Shopify. Jako partner afiliacyjny Shopify musisz przestrzegać wytycznych dotyczących ujawniania informacji ustalonych w Twoim regionie. Wszystkie strony internetowe z siedzibą w USA muszą być zgodne z wytycznymi Federalnej Komisji Handlu.

Zgodnie z FTC, gdy publikujesz linki afiliacyjne, powinno być "jasne i widoczne", że robisz to jako partner afiliacyjny. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami zgodności afiliacyjnej FTC, aby mieć pewność, że wiadomości spełniają odpowiednie wymagania.

Pamiętaj, aby przestrzegać tych ogólnych wytycznych dotyczących ujawniania swojego statusu jako partnera afiliacyjnego Shopify:

  • W przypadku tweetów na Twitterze: Dodanie hashtagu "#sponsorowane" lub "#reklama" może wystarczyć do ujawnienia połączenia, biorąc pod uwagę ograniczoną ilość miejsca w tweecie.
  • W przypadku innych mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, posty na blogu itp.): Wymagane jest ujawnianie informacji o partnerstwie, ale nie ma określonego formatu. Sugestie można znaleźć w wytycznych FTC.
  • W przypadku vlogów lub postów na YouTube: Ujawnienie powinno zostać wyjaśnione w samym filmie, ustnie lub pisemnie na ekranie (ważne jest, aby informacja była wyświetlana na tyle długo, aby widz mógł ją zarejestrować, przeczytać i zrozumieć). Ujawnienie na stronie lub w opisie nie wystarcza.

Wytyczne dotyczące marki

Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi marki Shopify, aby upewnić się, że prawidłowo korzystasz z zasobów marki Shopify. Korzystając z naszych zasobów marki, zgadzasz się na przestrzeganie wytycznych dotyczących wykorzystania znaków towarowych Shopify. Jakiekolwiek naruszenie tych wytycznych będzie skutkowało wygaśnięciem licencji lub uprawnienia do korzystania z naszych zasobów marki bądź jednego i drugiego.