Shopify Flow

Shopify Flow jest platformą automatyzującą handel elektroniczny, która pomaga usprawnić wykonywanie ręcznych zadań i procesów w sklepie i w aplikacjach.

Przypadki użycia

Możesz użyć Flow, aby zautomatyzować typowe zadania w sklepie, takie jak:

  • Oznaczanie lojalnych klientów
  • Anulowanie zamówień obarczonych wysokim ryzykiem
  • Oznaczanie zamówień obarczonych wysokim ryzykiem przed zarejestrowaniem płatności
  • Powiadamianie zespołu ds. realizacji lub logistyki o pilnych zamówieniach
  • Wysyłanie żądań ponownego zamawiania, gdy poziom zapasów stanie się niski
  • Identyfikowanie i dodawanie tagów do produktów na podstawie ich tytułu lub SKU

Aby utworzyć te automatyzacje, wybierz wyzwalacze, warunki i czynności.

Wyzwalacze to zdarzenia uruchamiane w Twoim sklepie lub w aplikacji, np. tworzenie zamówienia lub dodanie klienta do aplikacji.

Warunki zapewniają, że workflow uruchamia czynności tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki.

Czynności to zadania, które mogą wprowadzić zmiany w obiektach w sklepie Shopify, a także w aplikacjach.

Wyzwalacz – Uruchom workflow z poziomu wydarzenia w Shopify lub z poziomu aplikacji. Warunek – Ustal warunki, które określają, czy należy uruchomić workflow. Czynność – Zakończ workflow poprzez zadanie wykonywane w sklepie lub aplikacji.

Powiązane linki

Powiązane linki programisty

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo