Przykład skryptu rabatowego

W tym przykładzie wykorzystany jest skrypt pozycji pojedynczych do zaoferowania rabatu opartego na kraju klienta. Uwzględniony jest również przykładowy kod Liquid zapewniający klientowi informacje na temat rabatu.

W tym przykładzie wykorzystany jest fikcyjny podatek VAT podlegający następującym regułom:

 • Klienci będący rezydentami Unii są obciążani podatkiem VAT od wszystkich sprzedawanych produktów.
 • Klienci, którzy kupują produkty i eksportują je do krajów nienależących do Unii, nie muszą płacić podatku VAT (innymi słowy, podatek od sprzedaży do tych klientów ma zerową stawkę).
 • Ceny produktów w sklepie zawierają podatek VAT (tzn. ustawienie Wszystkie podatki są wliczone w moje ceny jest włączone w Ustawieniach podatkowych sklepu.

W witrynie sklepu wszyscy klienci widzą VAT zawarty w cenach produktów. Po dodaniu pozycji do koszyka wyświetlana jest cena z VAT:

Koszyk z zastosowanym podatkiem

Podczas realizacji zakupu kraj wysyłki jest sprawdzany przez skrypt. Jeśli kraj jest krajem spoza Unii, całkowita cena jest pomniejszona o kwotę podatku VAT:

Koszyk z usuniętym podatkiem

W poniższym przykładzie sprawdzany jest kraj klienta. Jeśli klient mieszka w kraju, w którym podatek VAT nie obowiązuje, całkowita cena zamówienia jest pomniejszona o kwotę VAT.

# Set VAT equal to the amount of the VAT rate.
# For example, if the VAT rate is 20%, then VAT=20
VAT = 20

# Message that appears beside the discount in the checkout
VAT_REMOVAL_MESSAGE = "VAT removed"

# List of countries where the VAT is charged to orders
COUNTRY_CODES_EU = %w[
AT BE BG CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE IT
LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE GB
]

if Input.cart.shipping_address
 unless COUNTRY_CODES_EU.include?(Input.cart.shipping_address.country_code)
  Input.cart.line_items.each do |line_item|
   product = line_item.variant.product
   next if product.gift_card?
   vat_only_fraction = VAT / (100.0 + VAT)
   vat = line_item.line_price * vat_only_fraction
   ex_vat_price = line_item.line_price - vat
   line_item.change_line_price(ex_vat_price, message: VAT_REMOVAL_MESSAGE)
  end
 end
end

Output.cart = Input.cart

Poniższy kod Liquid współdziała z powyższym skryptem w celu objaśnienia zmian w koszyku.

Dodaj ten kod do checkout.liquid:

<style>
 .checkout__vat-exemption-message {
  padding: 1.25em 0;
  display: none;
 }
 @media (min-width: 1000px) {
  .checkout__vat-exemption-message {
   padding-top: 0;
   padding-bottom: 2.5em;
  }
 }
</style>

<div class="checkout__vat-exemption-message">
 <span>{{ 'plus.checkout.vat_exemption_message' | t }}</span>
</div>

<script>
 $(document).on('ready page:load page:change', function() {
  var country = '';

  if(Shopify.Checkout.step === 'contact_information') {
   $country = $('[data-step] select[name="checkout[shipping_address][country]"]');
   country = $country.find(':selected').data('code');
  } else {
   country = "{{ checkout.shipping_address.country_code }}";
  }

  var eu_countries = ['AT','BE','BG','CY','CZ','DK','EE','FI','FR','DE','GR','HU','IE','IT','LV','LT','LU','MT','NL','PL','PT','RO','SK','SI','ES','SE','GB'];

  if (eu_countries.includes(country)) {
   $('.checkout__vat-exemption-message').css('display', 'none');
  } else {
   $('.checkout__vat-exemption-message').css('display', 'block');
  }
 });

</script>

Dodaj następujący kod do pliku angielskich ustawień regionalnych:

"plus":{
  "checkout": {
   "vat_exemption_message": "As we're shipping outside the EU the VAT has been removed from items in your cart."
  }
 }

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo