Aplikacje prywatne

Aplikacje prywatne są przeznaczone wyłącznie dla Twojego sklepu Shopify (w przeciwieństwie do aplikacji publicznych, które są wykorzystywane przy pracy z wieloma sklepami). Aplikacje prywatne mogą służyć do dodawania funkcji do panelu administracyjnego Shopify, zapewnienia dostępu do danych sklepu bezpośrednio za pomocą API Shopify lub rozszerzania sklepu online na inne platformy za pomocą API witryny sklepu.

Zmień uprawnienia do API witryny sklepu dla aplikacji prywatnej

Jeśli Twoja aplikacja prywatna korzysta z API Storefront, możesz zmienić obszary sklepu, do których może ona uzyskać dostęp, modyfikując uprawnienia aplikacji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Projektuj aplikacje.

 3. Kliknij nazwę aplikacji, której uprawnienia chcesz zmienić.

 4. W sekcji API witryny sklepu w obszarze Uprawnienia do API witryny sklepu wybierz, do których danych sklepu ma mieć dostęp aplikacja.

Domyślnie wybierane są cztery uprawnienia: Odczytaj produkty i kolekcje, Odczytaj i modyfikuj klientów, Odczytaj i modyfikuj realizacje zakupu oraz Odczytaj blogi i artykuły.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

 2. W oknie dialogowym Twoje zmiany w aplikacji prywatnej kliknij Zapisz.

Zmień kontaktowy adres e-mail programisty

Shopify używa kontaktowego adresu e-mail programisty, aby skontaktować się z programistą, jeśli wystąpi problem z prywatną aplikacją, np. gdy zmiana interfejsu API może uniemożliwić jej działanie. Aby upewnić się, że Twoja aplikacja nadal działa zgodnie z oczekiwaniami, upewnij się, że ten e-mail jest poprawny i aktualny.

Adres e-mail programisty możesz zmienić lub zaktualizować w panelu administracyjnym Shopify:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Projektuj aplikacje.

 3. Kliknij nazwę aplikacji, którą chcesz edytować.

 4. Wprowadź adres e-mail programisty w polu E-mail programisty awaryjnego.

Usuń prywatną aplikację

Aplikacje prywatne, których nie chcesz już używać możesz usunąć na stronie Aplikacje w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Projektuj aplikacje.

 3. Kliknij przycisk kosza obok aplikacji, którą chcesz usunąć.

Przycisk kosza na śmieci.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo