Aplikacje prywatne

Aplikacje prywatne są przeznaczone wyłącznie dla Twojego sklepu Shopify (w przeciwieństwie do aplikacji publicznych, które są wykorzystywane przy pracy z wieloma sklepami). Aplikacje prywatne mogą służyć do dodawania funkcji do panelu administracyjnego Shopify, zapewnienia dostępu do danych sklepu bezpośrednio za pomocą API Shopify lub rozszerzania sklepu online na inne platformy za pomocą niestandardowych witryn sklepu.

Istnieje wiele różnych zastosowań dla prywatnych aplikacji:

 • Tworzenie importera w celu przeniesienia danych z Magento lub od innego dostawcy do Shopify. Istnieje również możliwość migracji danych za pomocą aplikacji Shopify Import.
 • Integracja danych sklepu z niestandardowym rozwiązaniem, którego używasz do zarządzania zamówieniami, produktami lub zapasami poza Shopify.
 • Oferowanie produktów ze swojego sklepu Shopify w niestandardowej witrynie sklepu, takiej jak aplikacja mobilna, witryna internetowa lub gra wideo.

Jeśli Twój sklep działa w wersji próbnej, nie możesz utworzyć więcej niż pięć aplikacji prywatnych. W innym przypadku możesz utworzyć ich dowolną liczbę. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu aplikacji prywatnej, zapoznaj się z dokumentacją programisty Shopify.

Rozwój: Jeśli potrzebujesz pomocy w tworzeniu prywatnych aplikacji dla swojego sklepu, możesz zatrudnić eksperta z programu Shopify Expert.

Włącz rozwój aplikacji prywatnych w panelu administracyjnym Shopify

Aby pracować z prywatnymi aplikacjami, musisz najpierw włączyć ustawienie rozwoju aplikacji prywatnych w panelu administracyjnym Shopify. Aby włączyć to ustawienie, pracownik musi posiadać uprawnienia Wyświetl prywatne aplikacje i Edytuj dane i uprawnienia prywatnych aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Uprawnienia pracowników.

Domyślnie to ustawienie jest dezaktywowane. Prywatne aplikacje mają otwarty dostęp API do Twojego sklepu i dostęp do panelu administracyjnego Shopify. Jeśli chcesz nadać aplikacji prywatnej i jej programiście ten poziom dostępu, włącz rozwój prywatnych aplikacji.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.
 2. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacji.
 3. Kliknij Zarządzaj aplikacjami prywatnymi.
 4. Kliknij opcję Włącz prywatne aplikacje.
 5. Odczytaj i sprawdź warunki, a następnie kliknij opcję Włącz rozwój aplikacji prywatnych.

Po włączeniu rozwoju aplikacji prywatnych możesz wygenerować nowe poświadczenia dla prywatnej aplikacji.

Jeśli chcesz, współpracownik lub pracownik tworzył, edytował lub usuwał poświadczenia do prywatnych aplikacji, nadaj mu uprawnienia: Wyświetl prywatną aplikację oraz Edytuj dane i uprawnienia prywatnych aplikacji.

Generuj poświadczenia z panelu administracyjnego Shopify

Po włączeniu rozwoju aplikacji prywatnych w panelu administracyjnym Shopify musisz wygenerować wymagane poświadczenia w panelu administracyjnym Shopify sklepu, który chcesz połączyć z aplikacją.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacji.

 2. Kliknij Zarządzaj aplikacjami prywatnymi.

 3. Kliknij Utwórz prywatną aplikację.

 4. W sekcji Szczegóły aplikacji wprowadź nazwę swojej aplikacji prywatnej i adres e-mail do kontaktów.

  Shopify używa adresu e-mail do kontaktów z programistą w przypadku wystąpienia problemu z aplikacją prywatną, np. gdy zmiana API spowoduje przerwanie jej działania.

 5. W sekcji Admin API wybierz obszary sklepu, do których ma uzyskać dostęp aplikacja.

 6. Jeśli chcesz korzystać z API Storefront, wybierz opcję Zezwól tej aplikacji na dostęp do danych witryny sklepu poprzez API Storefront.

  1. W sekcji Uprawnienia do API Storefront wybierz dane sklepu, które chcesz udostępnić aplikacji.

  Domyślnie wybierane są cztery uprawnienia: Odczytaj produkty i kolekcje, Odczytaj i modyfikuj klientów, Odczytaj i modyfikuj realizacje zakupu oraz Odczytaj blogi i artykuły.

 1. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Klucz API i hasło do Twojej aplikacji są teraz wyświetlane na ekranie.

Przestroga: traktuj klucz API i hasło tak jak każde inne hasło, ponieważ każdy, kto ma dostęp do tych poświadczeń, ma pełny dostęp do API sklepu.

Po otrzymaniu wymaganych poświadczeń aplikacja prywatna może uzyskać dostęp do danych Twojego sklepu.

Zmień uprawnienia do API Storefront dla aplikacji prywatnej

Jeśli Twoja aplikacja prywatna korzysta z API Storefront, możesz zmienić obszary sklepu, do których może ona uzyskać dostęp, modyfikując uprawnienia aplikacji.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacji.

 2. Kliknij Zarządzaj aplikacjami prywatnymi.

 3. Kliknij nazwę aplikacji, której uprawnienia chcesz zmienić.

 4. W sekcji API Storefront w obszarze Uprawnienia do API Storefront wybierz, do których danych sklepu ma mieć dostęp aplikacja.

Domyślnie wybierane są cztery uprawnienia: Odczytaj produkty i kolekcje, Odczytaj i modyfikuj klientów, Odczytaj i modyfikuj realizacje zakupu oraz Odczytaj blogi i artykuły.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

 2. W oknie dialogowym Twoje zmiany w aplikacji prywatnej kliknij Zapisz.

Zmień kontaktowy adres e-mail programisty

Shopify używa kontaktowego adresu e-mail programisty, aby skontaktować się z programistą, jeśli wystąpi problem z prywatną aplikacją, np. gdy zmiana interfejsu API może uniemożliwić jej działanie. Aby upewnić się, że Twoja aplikacja nadal działa zgodnie z oczekiwaniami, upewnij się, że ten e-mail jest poprawny i aktualny.

Adres e-mail programisty możesz zmienić lub zaktualizować w panelu administracyjnym Shopify:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacji.

 2. Kliknij Zarządzaj aplikacjami prywatnymi.

 3. Kliknij nazwę aplikacji, którą chcesz edytować.

 4. Wprowadź adres e-mail programisty w polu E-mail programisty awaryjnego.

Usuń prywatną aplikację

Aplikacje prywatne, których nie chcesz już używać możesz usunąć na stronie Aplikacje w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacji.

 2. Kliknij Zarządzaj aplikacjami prywatnymi.

 3. Kliknij ikonę Usuń obok aplikacji, którą chcesz usunąć.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo