Tworzenie cenników B2B

Cennik to niestandardowe ceny, które oferujesz firmom.

Po utworzeniu cennika jest on przypisywany do firmy, aby umożliwić klientom B2B zakup produktów po niestandardowych cenach. Ceny można ustalić jako ogólny procent, który obowiązuje dla wszystkich produktów. Można również ustalić stałe ceny obowiązujące dla określonych produktów i wariantów. Cennik może zawierać zarówno ogólny procent, jak i stałe ceny. Stałe ceny produktów lub wariantów zastępują wszelkie ogólne korekty procentowe.

Przykład: sprzedajesz świece w cenie 10 USD za sztukę. Tworzysz cennik i wprowadzasz -20% w polu Ogólna korekta, co powoduje obniżenie ceny świec o 20% dla firm z dostępem do cennika. Wytworzenie jednej świecy kosztuje nieco więcej, więc ustalasz dla tego produktu stałą cenę 9 USD. Gdy klient z dostępem do cennika odwiedza sklep, otrzymuje produkty po 8 USD, z wyjątkiem świecy, dla której wprowadzono stałą cenę. Produkt o stałej cenie nie podlega ogólnej korekcie i jest oferowany w cenie 9 USD.

Nie ma limitu liczby cenników, które możesz utworzyć w swoim sklepie. Jednak każda lokalizacja firmy może mieć przypisanych maksymalnie 25 cenników.

Jeśli utworzysz wiele cenników, które zawierają ten sam produkt, klientom oferowana będzie najniższa ustawiona cena dla tej pozycji.

Na przykład, masz klienta z dostępem do dwóch cenników. W jednym cenniku cena danej świecy jest ustawiona na 9 USD. W innym cenniku cena tej pozycji wynosi 7 USD. Gdy klient odwiedza sklep, oferowana mu jest cena 7 USD.

Sprzedaż w wielu walutach za pomocą B2B

Możesz sprzedawać klientom w ich lokalnych walutach na jeden z dwóch sposobów za pomocą B2B.

Używaj lokalnych walut, korzystając z rozwiązania Shopify Markets

Jeśli Twój sklep korzysta z Shopify Markets, ceny w Twoim sklepie online, koszyku, procesie realizacji zakupu i wersjach roboczych zamówień są w lokalnej walucie klienta. Waluta bazująca na adresie wysyłki klienta jest przeliczana na podstawie automatycznego lub ręcznego kursu wymiany walut.

Reguły zaokrąglania cen ustawiane na stronie Rynki nie mają zastosowania do klientów B2B.

Określ stałe ceny w cennikach

Jeśli chcesz określić stałe ceny dla produktów bez wymiany walut, możesz ustawić ręcznie preferowaną walutę dla cenników podczas ich tworzenia. Cena produktów ze stałą ceną nie jest korygowana. Cena produktów z korektą procentową jest przeliczana w oparciu o automatyczne lub ręczne kursy wymiany walut.

Tworzenie cennika

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Produkty > Cenniki.
 2. Kliknij Utwórz cennik.
 3. Wpisz tytuł cennika. Klienci nie widzą utworzonej przez Ciebie nazwy.
 4. Opcjonalnie: Kliknij Zmień w sekcji Waluta, aby wybrać walutę dla cennika.
 5. Aby ustawić korektę ceny, która dotyczy wszystkich produktów w Twoim sklepie online, wprowadź wartość procentową w polu Ogólna korekta.
 6. Aby ustawić stałą cenę dla wszystkich wariantów produktu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Dostosuj ceny, a następnie opcję Ustaw ceny ręcznie.
  2. Kliknij opcję Zapisz i kontynuuj.
  3. Znajdź produkty, których ceny chcesz dostosować, i wprowadź ceny, które chcesz stosować.
  4. Kliknij opcję Zapisz.
 7. Aby ustawić stałą cenę dla określonych wariantów produktu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Dostosuj ceny, a następnie opcję Ustaw ceny ręcznie.
  2. Kliknij opcję Zapisz i kontynuuj.
  3. Znajdź produkt, którego cenę chcesz dostosować.
  4. Kliknij Zarządzaj.
  5. Wprowadź cenę, która ma być pobierana za określone warianty.
  6. Kliknij opcję Zapisz.
 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli utworzyłeś(-aś) firmę, kliknij opcję Dodaj firmę, aby przypisać cennik do firmy.
  • Jeśli nie masz jeszcze utworzonej firmy, kliknij opcję Utwórz firmę.
 9. W sekcji Status otwórz menu i wybierz opcję Aktywny.

Eksportuj i importuj cenniki

Po utworzeniu cennika możesz wyeksportować listę do pliku CSV. Po dodaniu stałych cen możesz zaimportować plik CSV, aby je zaktualizować. Możesz także zarządzać stałymi cenami w wielu cennikach na stronie Cennik za pomocą plików CSV.

Przykład: masz cennik przypisany do firmy, która otwiera nową lokalizację, więc tworzysz nową lokalizację dla firmy. Uwzględniasz wysyłkę w cenach, a ze względu na to, że nowa lokalizacja położona jest dalej, musisz podnieść ceny. Eksportujesz cennik dla pierwotnej lokalizacji i edytujesz ceny za pomocą programu arkusza kalkulacyjnego. Następnie tworzysz nowy cennik, importujesz plik CSV z edytowanym cennikiem i przypisujesz cennik do nowej lokalizacji.

Pobierz przykładowy plik CSV

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV z cennikiem, aby go użyć jako szablonu.

Przykładowy plik zawiera przykładowe produkty i warianty. Twój plik importu prawdopodobnie zawiera o wiele więcej produktów i wariantów. Jeśli używasz przykładowego pliku jako szablonu, pamiętaj o usunięciu wszystkich przykładowych produktów.

Opis pliku CSV cennika

Poniższa tabela zawiera pola z pliku CSV cennika.

Pole Nazwa cennika musi być wypełnione. Produkty i warianty w cenniku można identyfikować za pomocą informacji w kolumnie SKU. W przypadku braku jednostki SKU produkt lub wariant musi mieć informacje identyfikujące, takie jak Uchwyt, Nazwa opcji 1 i Wartość opcji 1.

Cena jest wymagana, aby produkt lub wariant pojawił się w cenniku. Jeśli opcje Cena i Cena do porównania są puste, stała cena takiego produktu lub wariantu jest usuwana z cennika.

Opis pozycji w pliku CSV eksportu cennika.
Kolumna Opis
Price List Name Nazwa cennika.
SKU

Jednostka magazynowa produktu lub wariantu. Służy do śledzenia zapasów za pomocą usług śledzenia zapasów.

Jeśli produkt, który chcesz zaktualizować, ma jednostkę SKU, możesz jej użyć zamiast innych informacji w CSV, takich jak Uchwyt, Nazwa opcji 1 lub Wartość opcji 1.

Handle

Uchwyty są unikalnymi nazwami każdego produktu. Mogą zawierać litery, myślniki i cyfry, ale nie mogą zawierać spacji, akceptów ani innych znaków, w tym kropek. Uchwyty są używane w adresie URL każdego produktu.

Przykładowo uchwytem dla pozycji „Snowboard dla kobiet” powinna być nazwa snowboard-dla-kobiet, a adresem URL produktu będzie https://yourstore.myshopify.com/produkty/snowboard-dla-kobiet.

Option1 Name Jeśli produkt ma opcję, jej nazwa znajduje się w tej kolumnie, np. Kolor.
Option1 Value Jeśli produkt ma opcję, jej wartość znajduje się w tej kolumnie, np. Czarny.
Option2 Name Jeśli produkt ma drugą opcję, jej nazwa znajduje się w tej kolumnie.
Option2 Value Jeśli produkt ma drugą opcję, jej wartość znajduje się w tej kolumnie.
Option3 Name Jeśli produkt ma trzecią opcję, jej nazwa znajduje się w tej kolumnie.
Option3 Value Jeśli produkt ma trzecią opcję, jej wartość znajduje się w tej kolumnie.
Price

Cena produktu lub wariantu. Podaj tylko cenę bez symboli walut, np. 9,99.

Niewypełnienie pola Cena, jak i Cena do porównania powoduje usunięcie ceny takiego produktu lub wariantu z cennika.

Compare At

Cena do porównania produktu lub wariantu. Podaj tylko cenę bez symboli walut, np. 9,99.

Niewypełnienie pola Cena, jak i Cena do porównania powoduje usunięcie ceny takiego produktu lub wariantu z cennika.

Eksportuj cennik

Cenniki można eksportować pojedynczo lub zbiorczo. Po zakończeniu eksportu pliki CSV są wysyłane do Ciebie w wiadomości e-mail.

Aby zaktualizować wariant produktu w cenniku za pomocą opcji przesyłania pliku CSV, możesz wprowadzić informacje w kolumnie SKU zamiast opcji i wartości, takich jak Nazwa opcji 1 i Wartość opcji 1.

Eksportuj pojedynczy cennik

Aby wyeksportować pojedynczy cennik, wykonaj następujące czynności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Produkty > Cenniki.
 2. Kliknij istniejący cennik, aby wyeksportować listę swoich produktów z zastosowanymi korektami cen.
 3. Kliknij opcję Skoryguj ceny, a następnie wybierz opcję Eksportuj ceny.
 4. Aby określić produkty, które mają być eksportowane, wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wszystkie produkty w tych cennikach
  • Tylko produkty w tych cennikach ze stałymi cenami
 5. Wybierz format pliku CSV.

 6. Kliknij opcję Eksportuj CSV.

Eksportuj zbiorczo wiele cenników

Aby wyeksportować zbiorczo wiele cenników, wykonaj następujące czynności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Produkty > Cenniki.
 2. Wybierz cenniki do eksportu.
 3. Aby określić cenniki, które mają być eksportowane, wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Bieżąca strona
  • Wybierz cenniki
 4. Aby określić produkty, które mają być eksportowane, wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wszystkie produkty w tych cennikach
  • Tylko produkty w tych cennikach ze stałymi cenami
 5. Wybierz format plików CSV.

 6. Kliknij opcję Eksportuj CSV.

Importuj cennik

Cenniki można importować pojedynczo lub zbiorczo. Czas importu zależy od rozmiaru cennika. Powiadomienie wskazuje, kiedy import został ukończony.

Aby utworzyć nowy cennik lub zaktualizować pojedynczy cennik, wykonaj następujące czynności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Produkty > Cenniki.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Utwórz cennik, aby zaimportować CSV do nowego cennika.
  • Kliknij istniejący cennik, aby zaimportować plik CSV do istniejącego cennika.
 3. Kliknij opcję Skoryguj ceny, a następnie wybierz opcję Importuj ceny.

 4. Jeśli importujesz plik CSV do istniejącego cennika, kliknij opcję Zapisz i kontynuuj.

 5. Kliknij opcję Dodaj plik lub przeciągnij i upuść pliki w oknie dialogowym, aby je załadować.

 6. Kliknij opcję Wyświetl podgląd importu.

 7. Przejrzyj podgląd, aby sprawdzić, czy kolumny i dane są poprawne, a następnie kliknij opcję Importuj CSV.

Aby zbiorczo zaktualizować wiele cenników, wykonaj poniższe czynności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Produkty > Cenniki.
 2. Kliknij opcję Dodaj plik lub przeciągnij i upuść plik w oknie dialogowym, aby go przesłać.
 3. Kliknij opcję Wyświetl podgląd importu.
 4. Przejrzyj podgląd, aby sprawdzić, czy kolumny i dane są poprawne, a następnie kliknij opcję Importuj CSV.
 5. Opcjonalnie: Kliknij opcję Zamknij, aby kontynuować pracę podczas przetwarzania importu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo