Korzystanie z edytora realizacji zakupu

Edytor realizacji zakupu to narzędzie, które umożliwia dostosowanie i edycję funkcjonalności i wyglądu realizacji zakupu w jednym miejscu — niezwiązanym z edytorem szablonów.

Zanim rozpoczniesz dostosowywanie realizacji zakupu, dowiedz się, jak otworzyć edytor realizacji zakupu i jak się po nim poruszać.

Sekcje edytora realizacji zakupu

Edytor realizacji zakupu możesz otworzyć w sekcji Ustawienia> Realizacja zakupu > Branding i dostosowania realizacji zakupu w panelu administracyjnym Shopify.

Edytor realizacji zakupu ma dwie główne sekcje: branding i dostosowania:

  • W sekcji brandingu możesz dostosować wygląd strony realizacji zakupu.
  • W sekcji dostosowań możesz dostosować funkcjonalność realizacji zakupu.

Uzyskiwanie dostępu do sekcji brandingu

Aby przejść do sekcji brandingu w edytorze realizacji zakupu, kliknij ikonę pędzla na lewym pasku bocznym:

Sekcja brandingu w edytorze realizacji zakupu

Uzyskiwanie dostępu do sekcji dostosowań

Aby przejść do sekcji dostosowań w edytorze realizacji zakupu, kliknij ikonę aplikacji na lewym pasku bocznym:

Sekcja dostosowań w edytorze realizacji zakupu

Wyświetlanie podglądu Shop Pay

Jeśli masz aktywowaną usługę Shop Pay w panelu administracyjnym Shopify, możesz wyświetlić podgląd strony przyśpieszonej realizacji zakupu Shop Pay. Aby wyświetlić podgląd strony Shop Pay, kliknij ikonę realizacji zakupu w prawym górnym rogu edytora realizacji zakupu.

Wyświetl podgląd Shop Pay w edytorze realizacji zakupu

Cofanie i ponawianie czynności

Aby cofnąć lub ponowić zmiany wprowadzone w edytorze realizacji zakupu, kliknij ikonę Cofnij lub Ponów w prawym górnym rogu edytora realizacji zakupu.

Przyciski Cofnij i Ponów w edytorze realizacji zakupu

Wyświetlanie realizacji zakupu na różnych ekranach

Aby wyświetlić podgląd realizacji zakupu na różnych typach ekranów, takich jak ekran komputera stacjonarnego, tryb pełnoekranowy lub ekran urządzenia mobilnego, kliknij ikonę pulpitu umożliwiającą przełączanie między różnymi widokami.

Wyświetl podgląd realizacji zakupu na różnych ekranach

Wykonywanie dodatkowych czynności

Kliknij ikonę wielokropka , aby otworzyć menu rozwijane, które umożliwia wykonanie następujących czynności:

  • podgląd sposobu wyświetlania realizacji zakupu klientom
  • otwieranie edytora szablonów
  • wyświetlanie dokumentacji pomocy
  • zmiana nazwy dostosowania realizacji zakupu
  • uzyskaj pomoc techniczną
Podgląd realizacji zakupu, dostęp do edytora szablonów, przeglądanie dokumentacji, zmiana nazwy realizacji zakupu i uzyskiwanie pomocy

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych w edytorze realizacji zakupu

Możesz użyć następujących skrótów klawiaturowych, aby szybciej poruszać się po edytorze realizacji zakupu:

Skróty klawiaturowe
Czynność Skrót w systemie Windows Skrót w systemie macOS
Cofnij Przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij klawisz Z. Przytrzymaj klawisz command, a następnie naciśnij klawisz Z.
Ponów Przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij klawisz Y. Przytrzymaj klawisz command, a następnie naciśnij klawisz Y.
Zapisz Przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij klawiszS. Przytrzymaj klawisz command, a następnie naciśnij klawisz S.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo