Zarządzanie aktywną realizacją zakupu i wersjami roboczymi

Możesz utworzyć wiele wersji realizacji zakupu i zapisać je jako wersje robocze realizacji zakupu. Możesz mieć jedną aktywną realizację zakupu i maksymalnie 99 wersji roboczych realizacji zakupu. Wersje robocze realizacji zakupu umożliwiają wypróbowanie różnych konfiguracji aplikacji i brandingu przed ich zastosowaniem. Możesz także dostosować, skonfigurować i przetestować wersje robocze realizacji zakupu przed sprzedażą sezonową lub Black Friday i Cyber Monday, aby mieć pewność, że realizacja zakupu jest gotowa na okresy szczytu.

Możesz przeglądać, zmieniać nazwy, duplikować i publikować swoje wersje realizacji zakupu. Nazwy aktywnej realizacji zakupu oraz wersji roboczych nie są wyświetlane klientom.

Jeśli chcesz dostosować jedną z realizacji zakupu, zapoznaj się z sekcją Dostosowywanie realizacji zakupu za pomocą aplikacji oraz Konfigurowanie brandingu realizacji zakupu.

Zarządzanie aktywną realizacją zakupu

Możesz wyświetlić, zmienić nazwę i duplikować swoją aktywną realizację zakupu. W danym momencie możesz mieć tylko jedną aktywną realizację zakupu obsługującą rzeczywisty ruch klientów.

Wyświetlanie aktywnej realizacji zakupu

Możesz zobaczyć, w jaki sposób aktywna realizacja zakupu jest wyświetlana klientom.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij obok aktywnej realizacji zakupu, a następnie opcję Wyświetl.

Zmiana nazwy aktywnej realizacji zakupu

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij obok aktywnej realizacji zakupu, a następnie opcję Zmień nazwę.
 3. Wprowadź nazwę realizacji zakupu, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Duplikowanie aktywnej realizacji zakupu

Gdy duplikujesz aktywną realizację zakupu, tworzona jest nowa wersja robocza realizacji zakupu. Możesz utworzyć maksymalnie 99 wersji roboczych realizacji zakupu.

Jeśli masz już wersję roboczą realizacji zakupu i duplikujesz aktywną realizację zakupu, taka zduplikowana realizacja zakupu jest oznaczona jako Nowa wersja robocza.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij opcję Duplikuj obok aktywnej realizacji zakupu.

Zarządzanie wersją roboczą realizacji zakupu

Możesz publikować, przeglądać duplikować i usuwać wersje robocze realizacji zakupu oraz zmieniać ich nazwę.

Publikowanie wersji roboczej realizacji zakupu

Po opublikowaniu wersji roboczej realizacji zakupu zastąpi ona obecna aktywną realizację zakupu. Aktywna realizacja zakupu staje się wersją roboczą realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij opcję Publikuj obok wersji roboczej realizacji zakupu, którą chcesz opublikować.
 3. Kliknij opcję Publikuj.

Wyświetlanie podglądu wersji roboczej realizacji zakupu

Możesz wyświetlić podgląd, aby zobaczyć, w jaki sposób wersja robocza realizacji zakupu jest wyświetlana klientom.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij obok wersji roboczej realizacji zakupu, której podgląd chcesz wyświetlić, a następnie kliknij opcję Podgląd.

Zmień nazwę wersji roboczej realizacji zakupu

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij obok roboczej wersji realizacji zakupu, której nazwę chcesz zmienić.
 3. Wprowadź nową nazwę realizacji zakupu, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Duplikowanie wersji roboczej realizacji zakupu

Gdy zduplikujesz wersję roboczą realizacji zakupu, Twoja najnowsza zduplikowana wersja realizacji zakupu jest oznaczona jako Nowa wersja robocza.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij obok wersji roboczej realizacji zakupu, którą chcesz zduplikować, a następnie opcję Duplikuj.

Usuń swoją wersję roboczą realizacji zakupu

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij obok wersji roboczej realizacji zakupu, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń.
 3. Kliknij opcję Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo