Włączanie lub wyłączanie kont klientów

Po włączeniu kont klientów Shopify przechowuje chronione hasłem informacje o tożsamości klienta, historii zamówień i bieżącym statusie zamówienia. Dane Twoich klientów, takie jak dane adresowe, zostaną wstępnie wypełnione na podstawie zachowanych informacji podczas realizacji zakupu. Aby korzystać z kont klientów, musisz mieć kanał sprzedaży Sklep online.

Ustaw preferencje swojego konta klienta

Możesz określić konta klienta jako wymagane lub opcjonalne lub wyłączyć je wszystkie. Podczas tworzenia konta klienci są przekierowywani do oddzielnej strony tworzenia konta. Pamiętaj, że wymaganie od klientów tworzenia kont może obniżać wskaźnik konwersji sprzedaży.

Aby edytować ustawienia konta klienta:

  1. W sekcji Konta klienta wybierz opcję konta klienta:

  2. Kliknij opcję Zapisz, aby potwierdzić ustawienia konta klienta.

Jeśli klienci są zalogowani podczas realizacji zakupu, mogą wybrać jeden z adresów, z których korzystali ostatnio. Alternatywnie, mogą wpisać swój adres. Klienci nie mogą wybrać pięciu adresów do zapisania.

W formularzu realizacji zakupu dostępna jest również opcja Zapisz te informacje, aby ich użyć następnym razem. Jeśli klient wybierze opcję Zapisz te informacje, aby ich użyć następnym razem podczas realizacji zakupu, przeglądarka klienta zapisze dane kontaktowe i adres wysyłki wprowadzone w Twoim sklepie. Następnym razem, gdy klient użyje Twojej strony realizacji zakupu, jego przeglądarka automatycznie wypełni dane kontaktowe i adres wysyłki. Shopify nie przechowuje zapisanych informacji klienta. Informacje są buforowane przez przeglądarkę klienta. Po upływie jednego roku Shopify wyzwala w przeglądarce proces czyszczenia tych informacji z pamięci podręcznej klienta, o ile klient nie wyczyścił wcześniej pamięci podręcznej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo