Włączanie lub wyłączanie kont klientów

Po włączeniu kont klientów Shopify przechowuje chronione hasłem informacje o tożsamości klienta, historii zamówień i bieżącym statusie zamówienia. Dane Twoich klientów, takie jak dane adresowe, zostaną wstępnie wypełnione na podstawie zachowanych informacji podczas realizacji zakupu.

Ustaw preferencje swojego konta klienta

Możesz określić konta klienta jako wymagane lub opcjonalne lub wyłączyć je wszystkie. Podczas tworzenia konta klienci są przekierowywani do oddzielnej strony tworzenia konta. Pamiętaj, że wymaganie od klientów tworzenia kont może obniżać wskaźnik konwersji sprzedaży.

Aby edytować ustawienia konta klienta:

  1. W sekcji Konta klienta wybierz opcję konta klienta:
  • Konta są wyłączone Klienci nie będą widzieć opcji do tworzenia konta lub do logowania podczas realizacji zakupu. Będą musieli ręcznie wprowadzić swoje dane podczas realizacji zakupu, ponieważ pola nie będą wstępnie wypełnione.

  • Konta są opcjonalne Klienci mogą zdecydować się na utworzenie konta, ale realizacja zakupu nie wymaga utworzenia konta. Jeśli klienci mają konto i są zalogowani, pola ich adresu są wstępnie wypełniane, gdy składają oni zamówienie.

  • Konta są wymagane Klienci muszą utworzyć konto lub mieć konto i zalogować się, aby ukończyć realizację zakupu. To ustawienie jest przydatne, gdy masz sklep prowadzący sprzedaż hurtową lub tylko dla członków. Pola adresu są wstępnie wypełniane, gdy klient składa zamówienie.

  1. Kliknij opcję Zapisz, aby potwierdzić ustawienia konta klienta.

Adresy klientów

Jeśli klienci są zalogowani podczas realizacji zakupu, mogą wybrać jeden z adresów, z których korzystali ostatnio. Alternatywnie, mogą wpisać swój adres. Klienci nie mogą wybrać pięciu adresów do zapisania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo