Włączanie lub wyłączanie kont klientów

Po włączeniu kont klientów Shopify przechowuje chronione hasłem informacje o tożsamości klienta, historii zamówień i bieżącym statusie zamówienia. Dane Twoich klientów, takie jak dane adresowe, zostaną wstępnie wypełnione na podstawie zachowanych informacji podczas realizacji zakupu. Aby korzystać z kont klientów, musisz mieć kanał sprzedaży Sklep online.

Ustaw preferencje swojego konta klienta

Możesz określić konta klienta jako wymagane lub opcjonalne lub wyłączyć je wszystkie. Podczas tworzenia konta klienci są przekierowywani do oddzielnej strony tworzenia konta. Pamiętaj, że wymaganie od klientów tworzenia kont może obniżać wskaźnik konwersji sprzedaży.

Aby edytować ustawienia konta klienta:

  1. W sekcji Konta klienta wybierz opcję konta klienta:

- Konta są wyłączone: Klienci nie będą widzieć opcji utworzenia konta lub zalogowania się podczas realizacji zakupu. Będą musieli ręcznie wprowadzić swoje dane podczas realizacji zakupu, ponieważ pola nie zostaną wstępnie wypełnione. Jeśli klient zaznaczy pole „Zapisz te informacje do wykorzystania przy następnej wizycie”, wówczas plik cookie przeglądarki zapisuje dane klienta tylko dla tego sklepu. - Konta są opcjonalne: Klienci mogą zdecydować się na utworzenie konta, ale nie jest to wymagane do realizacji zakupu. Jeśli klienci mają konto i są zalogowani, pola ich adresów są wstępnie wypełnione podczas składania przez nich zamówienia. Klienci mają możliwość zalogowania się za pomocą linka Masz już konto? Zaloguj się znajdującego się nad polem wprowadzania adresu e-mail. Po kliknięciu tego linka klient może wprowadzić swój adres e-mail i hasło, utworzyć nowe konto lub kontynuować realizację zakupu jako gość. - Konta są wymagane Klienci muszą utworzyć konto lub mieć konto i zalogować się, aby zrealizować zakup. To ustawienie jest przydatne, gdy posiadasz na przykład sklep prowadzący sprzedaż hurtową lub sklep tylko dla członków. Pola adresu są wstępnie wypełnione, gdy klient składa zamówienie. Wybór opcji Konta są wymagane nie uniemożliwia klientom utworzenia kont. Aby ograniczyć dostęp do swojego sklepu, musisz dostosować jego szablon.

  1. Kliknij opcję Zapisz, aby potwierdzić ustawienia konta klienta.

Adresy klientów

Jeśli klienci są zalogowani podczas realizacji zakupu, mogą wybrać jeden z adresów, z których korzystali ostatnio. Alternatywnie, mogą wpisać swój adres. Klienci nie mogą wybrać pięciu adresów do zapisania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo