Cła

Cła to koszty związane z zakupem produktu wysyłanego z innego kraju. Gdy klienci międzynarodowi kupują produkt w Twoim sklepie, ich kraj może pobierać opłaty celne za wysyłkę.

Niektórzy przewoźnicy oferują opcję opłaty cła, aby klienci nie musieli nic płacić przy dostawie. Jeśli płacisz cło, możesz uwzględnić te koszty w cenie produktu lub pobierać opłaty przy realizacji zakupu.

Cła mogą być płacone przez klientów w momencie dostawy. Jeśli Twoi klienci będą musieli płacić cła, upewnij się, że zostaną o tym odpowiednio wcześnie poinformowani. W przeciwnym razie klienci mogą odmówić zapłaty nieoczekiwanych kosztów, a przesyłki mogą zostać zwrócone.

Na panelu administracyjnym Shopify do produktów można dodać kraj lub region pochodzenia i kody zharmonizowanego systemu (HS). Dowiedz się więcej o kodach HS.

Jak naliczane są cła

Cła są taryfami importowymi pobieranymi przez agencję celną kraju przyjmującego. Stawka celna jest obliczana na podstawie kilku kryteriów:

 • deklarowana wartość produktu i koszty wysyłki
 • kategoria produktu określona przez kod HS
 • kraj lub region pochodzenia
 • stawki celne kraju docelowego
 • obowiązujące umowy handlowe

Do szacowanych ceł mogą zostać dodane inne opłaty naliczone przez aplikację firmy zewnętrznej:

 • Podatki importowe - podatki krajowe płacone na rzecz kraju docelowego.
 • Opłaty dodatkowe - opłaty naliczane przez przewoźnika za usługi importowe, takie jak współpraca z agentem celnym, pobieranie opłat importowych od klientów lub obliczanie opłat importowych z góry.

Dodaj kraj lub region pochodzenia i kody HS do swoich produktów

Jeśli chcesz pokazać szacunkową wysokość cła klientom międzynarodowym przy realizacji zakupu, musisz edytować szczegóły produktu, aby dodać kraj lub region pochodzenia i kod HS. Do danych produktu możesz również dodać kod HS i kraj lub region pochodzenia, korzystając ze zbiorczego edytora lub zaimportować go za pomocą pliku CSV.

Kroki:

Naliczanie ceł i podatków importowych dla klientów

Po dodaniu regionu pochodzenia i kodów HS możesz określić sposób oszacowania kosztów i dodawania opłaty z tytułu cła i podatków importowych podczas realizacji zakupu.

Używanie aplikacji firmy zewnętrznej do obliczania opłat z tytułu cła i podatku importowego przy realizacji zakupu

Można również pokazać szacunkowe koszty cła i podatków importowych za zamówienie przy realizacji zakupu,, korzystając z aplikacji firmy zewnętrznej ze sklepu Shopify App Store. Te aplikacje wykorzystują dane produktu, takie jak kraj lub region pochodzenia i kod HS do obliczenia ceł i podatków importowych. W aplikacjach firm zewnętrznych mogą być pobierane opłaty okresowe lub transakcyjne.

Pobieranie ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu

Możesz pobierać cła i podatki importowe przy realizacji zakupu w Twoim sklepie, jeśli spełnia on następujące wymagania:

 • jest w planie Advanced Shopify lub Shopify Plus
 • korzysta z usługi wysyłkowej innej niż Shopify Shipping
 • nie korzysta z sieci realizacji zakupu Shopify
 • dysponuje kodami HS dla produktów

Skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify, aby dowiedzieć się więcej o programie beta.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo