Geolokalizacja

Aplikacja Geolocation udostępnia klientom rekomendacje języka i kraju na podstawie ich lokalizacji geograficznej oraz języka przeglądarki lub urządzenia. To umożliwia klientom wyświetlenie Twojego sklepu w preferowanym języku i realizację zakupu w preferowanej walucie zgodnie z wybranym krajem. Aplikacja Geolocation dodaje także selektor w stopce sklepu online, który umożliwia klientom wybór języka i kraju.

Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu rekomendacji dotyczącej innego kraju lub regionu klient nie zobaczy innej rekomendacji w Twoim sklepie przez 14 dni. Ten czas oczekiwania jest resetowany, jeśli klient wyczyści pliki cookie. Rekomendacje dotyczące języka pojawiają się w każdej nowej sesji.

Wymagania dotyczące korzystania z aplikacji Geolocation

Aby korzystać z aplikacji Geolocation, musisz prowadzić sprzedaż w wielu językach i walutach. Aplikacja Geolocation oferuje rekomendacje tylko dla języków i krajów, które zostały włączone. Jeśli nie korzystasz z żadnej z tych funkcji Shopify, nie możesz używać aplikacji Geolocation do formułowania rekomendacji. Dowiedz się więcej o sprzedaży transgranicznej.

Zainstaluj aplikację Geolocation

 1. Przejdź do strony aplikacji Geolocation.
 2. Kliknij opcję Dodaj aplikację. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) na swoje konto Shopify, zostaniesz poproszony(-a) o zalogowanie.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

Wyświetl rekomendacje

Aby w Twoim sklepie były dostępne rekomendacje dotyczące krajów i języków, musisz zaktualizować ustawienia w aplikacji Geolocation. Na przykład, jeśli Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych, Twoim domyślnym krajem są Stany Zjednoczone z walutą USD, a Twoim domyślnym językiem jest angielski. Przy włączeniu opcji Francja dla wielu walut i języka francuskiego aplikacja Geolocation zaleca odwiedzającym z Francji wybranie euro i języka francuskiego. Jeśli nie włączysz tych opcji dotyczących krajów i języków, w Twoim sklepie używane będą domyślne ustawienia kraju, waluty i języka.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Aplikacje.
 2. Kliknij opcję Geolocation.
 3. W obszarze Rekomendacje wybierz opcję Wyświetl rekomendacje.

Status zmienia się na Opublikowane w Twoim sklepie online. Twoi klienci będą domyślnie widzieć wszystkie opublikowane języki i waluty. Mogą wybrać preferowany język i walutę do przeglądania sklepu.

Jeśli odznaczysz opcję Wyświetl rekomendacje, status zmieni się na Nieopublikowane w Twoim sklepie online i rekomendacje zostaną usunięte.

Dostosuj ustawienia zaleceń

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Aplikacje.
 2. Kliknij opcję Geolocation.
 3. W sekcji Zalecenia kliknij przycisk Dostosuj.
 4. Dostosuj rekomendacje.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl podgląd rekomendacji kraju i języka

Możesz wyświetlić podgląd swoich rekomendacji kraju i języka w aplikacji Geolocation przed opublikowaniem ich w sklepie.

Nie możesz wyświetlić podglądu rekomendacji kraju i języka podczas przeglądania Twojego sklepu, jeśli już jesteś w danym miejscu lub używasz kraju, który jest taki sam jak domyślny język i kraj Twojego sklepu. Na przykład, jeśli dla Twojego sklepu domyślnym krajem są Stany Zjednoczone (USD$), a domyślnym językiem język angielski, to gdy odwiedzisz swój sklep w Stanach Zjednoczonych, żadne rekomendacje nie pojawią się, ponieważ sklep będzie już zgodny z Twoimi preferencjami. Użyj usługi VPN w celu przeprowadzenia symulacji przeglądania sklepu z innego kraju, aby wyświetlić podgląd rekomendacji z określonych lokalizacji.

Pokaż selektory

Selektory umożliwiają odwiedzającym wybór języka i kraju w dowolnym momencie. Możesz dodać selektory kraju i języka do stopki sklepu online.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Aplikacje.
 2. Kliknij opcję Geolocation.
 3. W sekcji Selektory wybierz opcję Pokaż selektory.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli odznaczysz opcję Pokaż selektory, wówczas status zmieni się na Nieopublikowane w Twoim sklepie online, a selektory zostaną usunięte.

Dostosuj ustawienia selektora

Możesz zmienić pozycję selektora języka i kraju w stopce.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Aplikacje.
 2. Kliknij opcję Geolocation.
 3. W sekcji Selektory kliknij opcję Dostosuj.
 4. Wybierz opcję Lewo, Środeklub Prawo.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Rekomendacje dotyczące języka i kraju pojawiają się w stopce sklepu.

Odinstaluj aplikację Geolocation

Możesz usunąć aplikację Geolocation ze swojego sklepu, wykonując następujące kroki:

Po odinstalowaniu aplikacji Geolocation nie musisz usuwać żadnych nieużywanych fragmentów kodu z wzorca szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo