Sprzedaż w wielu językach

Klienci z całego świata doceniają możliwość przeglądania treści w swoim języku ojczystym. Przetłumaczenie treści Twojego sklepu może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży, ponieważ zagraniczni klienci będą mogli lepiej zrozumieć Twoje działania marketingowe, dane produktu, zasady wysyłki i zwrotów. Dowiedz się więcej o sprzedaży transgranicznej.

Możesz włączyć wiele języków z poziomu panelu administracyjnego Shopify, aby utworzyć oddzielne adresy URL dla przetłumaczonej zawartości. Gdy klienci trafiają na przetłumaczony adres URL, Twój sklep automatycznie wyświetla przetłumaczoną wersję, jeśli istnieją tłumaczenia.

W przypadku braku tłumaczeń zawartość Twojego sklepu online wyświetla się w Twoim języku podstawowym. Możesz przetłumaczyć zawartość swojego sklepu online, dodając własne tłumaczenia za pomocą plików CSV lub korzystając z kompatybilnej aplikacji firmy zewnętrznej. Po przetłumaczeniu sklepu klienci mogą przeglądać Twój sklep, realizować zakupy i otrzymywać powiadomienia w swoim lokalnym języku.

Wymagania

Aby sprzedawać w wielu językach, musisz mieć:

 • Plan Shopify, który oferuje opcję sprzedaży w wielu językach.

 • Szablon, który jest zgodny z sprzedażą w wielu językach. Wszystkie darmowe szablony z Shopify są kompatybilne. Być może musisz zaktualizować szablon, aby był zgodny z sprzedażą w wielu językach. Jeśli korzystasz z szablonu firmy zewnętrznej, możesz skontaktować się z projektantami szablonów, aby sprawdzić, czy jest on zgodny.

 • Szablon z selektorem języka. Jeśli korzystasz z innego szablonu lub starszej wersji szablonu, możesz dodać selektor języka za pomocą aplikacji Geolocation Shopify.

Dodaj nowe języki

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że Twój sklep spełnia wymagania dotyczące sprzedaży w wielu językach.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Języki.

 2. W sekcji Przetłumaczone języki kliknij opcję Dodaj języki.

 3. Wybierz język z menu rozwijanego, a następnie kliknij opcję Dodaj.

 4. Kliknij opcję Odwiedź Shopify App Store i wykonaj działania w celu instalacji aplikacji tłumaczeniowej w swoim sklepie.

 5. Wykonaj te kroki w aplikacji, aby przetłumaczyć zawartość swojego sklepu online i opublikować nowe języki.

 6. Kliknij Podgląd, aby wyświetlić różne języki w sklepie online. Możesz wyświetlić podgląd zarówno opublikowanych, jak i nieopublikowanych języków.

Zarządzaj językami

Po dodaniu innych języków możesz zarządzać publikowanymi językami z poziomu panelu administracyjnego Shopify. Możesz także cofnąć publikację języka, co powoduje ukrycie języka przed klientami. Wszystkie linki do sklepu w danym języku spowodują wystąpienie błędu 404 „Nie znaleziono strony”.

Jeśli masz pewność, że nie potrzebujesz tłumaczeń w tym języku, możesz także usunąć język. Usunięcie języka nie powoduje usunięcia tłumaczeń językowych. Jeśli w przyszłości język zostanie ponownie włączony, wówczas tłumaczenia zostaną przywrócone.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Języki.

 2. W sekcji Przetłumaczone języki kliknij opcję Publikuj język, aby udostępnić tłumaczenia dostępne w Twoim sklepie. Kliknij opcję Cofnij publikację języka, aby usunąć dowolny język, który nie ma być dostępny w Twoim sklepie. Kliknij Usuń, aby usunąć całą przetłumaczoną zawartość języka ze swojego sklepu online.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli Twój sklep Shopify jest objęty planem Shopify, Advanced Shopify lub Shopify Plus, musisz przypisać nowo opublikowane języki do domen w swoim sklepie online, aby pojawiły się one w witrynie sklepu. Zadanie to musisz wykonać, nawet jeśli korzystasz tylko z jednej domeny.

Dodawanie tłumaczeń za pomocą plików CSV

Możesz importować przetłumaczoną zawartość w plikach CSV. Importowanie własnych tłumaczeń za pomocą plików CSV pozwala na zarządzanie tłumaczeniami bez użycia aplikacji tłumaczeniowej firmy zewnętrznej.

Ograniczenia:

 • Nie można tłumaczyć tagów zasobów.
 • Aplikacje firm zewnętrznych mogą domyślnie nie obsługiwać sprzedaży w wielu językach. Aby sprawdzić, czy aplikacja obsługuje wiele języków, skontaktuj się z twórcą aplikacji.
 • Jeśli zmienisz uchwyt produktu, przekierowania adresu URL tego produktu nie będą obsługiwane dla adresów URL specyficznych dla języka.
 • Adresy URL produktów nie mogą być tłumaczone i pozostają w języku, w jakim zostały utworzone, nawet jeśli klient przegląda stronę w innym opublikowanym języku.

Poniższe ogólne kroki opisują proces eksportowania, edytowania i importowania tłumaczeń za pomocą plików CSV.

Krok 1: Dodaj język

Dodaj nowy język do sklepu.

Krok 2: Eksportuj plik CSV

Eksportuj plik CSV zawierający całą treść, którą można przetłumaczyć w przypadku danego języka.

Krok 3: Dodaj swoje tłumaczenia

Dodaj tłumaczenia bezpośrednio do kolumny Przetłumaczona treść wyeksportowanego pliku CSV, a następnie zapisz zmiany. Nie musisz modyfikować wartości w żadnej z pozostałych kolumn w pliku CSV.

Krok 4: Importuj plik CSV

Importuj zmodyfikowany plik CSV do panelu administracyjnego Shopify.

Eksportuj plik CSV z tłumaczeniami

Z panelu administracyjnego Shopify możesz wyeksportować plik CSV zawierający aktualną listę tłumaczeń dla wybranych języków. Plik CSV zostanie wysłany do Ciebie pocztą elektroniczną.

Plik CSV zawiera następujące kolumny:

 • Typtyp zasobu, np. produkty, artykuły, kolekcje, strony lub blogi.
 • Identyfikacja — ID zasobu.
 • Polepole, takie jak tytuł, body_html lub meta_title.
 • Ustawienia regionalne — język, na który jest tłumaczona treść.
 • Status — określa, czy tłumaczenie jest nieaktualne.
 • Domyślna treść — oryginalna treść do przetłumaczenia.
 • Przetłumaczona treść — przetłumaczona treść. Możesz dodać przetłumaczoną treść do tego wiersza.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia.

 2. Kliknij opcję Języki.

 3. Kliknij Eksportuj.

 4. Wybierz język, który chcesz wyeksportować. Możesz wybrać Wszystkie języki w celu eksportu tłumaczeń dla wszystkich języków, które obsługujesz.

 5. Wybierz jedną z następujących opcji:

- Wybierz opcję Cała zawartość w celu eksportu wszystkich tłumaczeń. - Wybierz Metapola, jeśli używasz metapól w celu dodania zawartości do sklepu. - Wybierz opcję Nieaktualne, jeśli dodałeś(-aś) już tłumaczenia do swojego sklepu i chcesz eksportować tłumaczenia, które są nieaktualne, z Twoim domyślnym językiem. - Wybierz opcję Nieprzetłumaczona treść, aby wyeksportować tylko tę treść, która nie jest obecnie przetłumaczona.

 1. Kliknij opcję Eksportuj. Wyeksportowany plik CSV zostanie wysłany do Ciebie e-mailem.

Importuj plik CSV z tłumaczeniami

Po wyeksportowaniu i edycji pliku CSV z tłumaczeniami możesz zaimportować go do panelu administracyjnego Shopify w celu aktualizacji przetłumaczonej treści w sklepie online.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia.

 2. Kliknij opcję Języki.

 3. Kliknij Importuj.

 4. Kliknij opcję Dodaj plik, a następnie przejdź do pliku CSV z tłumaczeniami.

 5. Zaznacz opcję Nadpisz wszystkie istniejące tłumaczenia, jeśli chcesz, aby przetłumaczona treść w pliku CSV zastąpiła istniejące tłumaczenia. Odznacz opcję Nadpisz wszystkie istniejące tłumaczenia, jeśli chcesz zaimportować tylko nowo przetłumaczoną treść i nie zamierzasz zastępować żadnych istniejących tłumaczeń.

 6. Kliknij opcję Prześlij i kontynuuj.

 7. Sprawdź informacje dotyczące opcji Importuj język za pomocą pliku CSV, a następnie kliknij opcję Importuj. Jeśli plik CSV zawiera błędy, import zostanie zatrzymany, a błędy zostaną wyszczególnione na stronie opcji Importuj język za pomocą pliku CSV.

 8. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem zawierający listę wszystkich przetłumaczonych treści, których import nie powiódł się lub które zostały pominięte.

Przetłumaczone typy i pola zasobów

Aby uzyskać informacje na temat typów zasobów, które można przetłumaczyć, zapoznaj się z dokumentacją referencyjną TranslatableResourceType.

Tagi, takie jak tagi produktów, tagi artykułów i tagi bloga nie mogą być tłumaczone.

Realizacja zakupu i powiadomienia e-mailem

Po dodaniu i opublikowaniu języka przetłumaczona treść jest wyświetlana na stronie realizacji zakupu oraz we wszystkich powiadomieniach wysyłanych e-mailem do klienta. Strona realizacji zakupu wyświetla się w tym samym języku, którego klient używa do przeglądania Twojego sklepu online, i zawiera domyślne tłumaczenia na niektóre języki. Możesz także dostosować całą przetłumaczoną treść za pomocą kompatybilnej aplikacji tłumaczeniowej firmy zewnętrznej lub importować własne tłumaczenia za pomocą plików CSV.

Jeśli dla powiadomień e-mail są dostępne tłumaczenia, są one automatycznie wysyłane do klienta w języku, w jakim złożył zamówienie. Możesz dodawać lub edytować tłumaczenia powiadomień e-mail dla języków dodanych do swojego sklepu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia.

 2. Kliknij Powiadomienia.

 3. Kliknij powiadomienie e-mail, które chcesz przetestować.

 4. Z listy rozwijanej Tłumacz wybierz język, dla którego chcesz dodać tłumaczenia.

 5. Dodaj lub edytuj tłumaczenia powiadomień e-mail w edytowalnych polach.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl podgląd powiadomień e-mail

Możesz wyświetlić podgląd przetłumaczonych powiadomień e-mail.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia.

 2. Kliknij Powiadomienia.

 3. Kliknij powiadomienie e-mail, którego podgląd chcesz wyświetlić.

 4. Kliknij Podgląd.

 5. Na stronie Podgląd kliknij rozwijaną listę języków, a następnie wybierz język, którego podgląd chcesz wyświetlić.

Adresy URL i pozycjonowanie stron (SEO)

Ważnym aspektem sprzedaży w wielu językach jest zapewnienie, że klienci i wyszukiwarki mogą znaleźć właściwą wersję językową Twojej witryny. Gdy publikujesz język, dla każdej przetłumaczonej strony w Twoim sklepie tworzone są unikalne adresy URL. Odbywa się to poprzez dodanie kodu języka do adresów URL.

Załóżmy na przykład, że podstawową domeną jest shop.com. Jeśli publikujesz dwa dodatkowe języki, francuski (fr) i niemiecki (de), adresy URL Twojego sklepu zostaną zmienione na shop.com/fr i shop.com/de.

Reszta domeny pozostaje taka sama we wszystkich językach. Jeśli Twój sklep Shopify jest objęty planem Shopify, Advanced Shopify lub Shopify Plus, możesz mieć różne języki w różnych domenach dzięki użyciu funkcji domen międzynarodowych.

Ważne jest, aby wyszukiwarki mogły indeksować Twoją stronę we wszystkich przetłumaczonych językach. Shopify automatycznie dodaje metatagi oraz tagi hreflang i umieszcza wszystkie opublikowane języki w mapach witryn, które pomagają wyszukiwarkom wykryć różne języki w Twoim sklepie.

Tłumaczenia w aplikacjach

Jeśli korzystasz z aplikacji firm zewnętrznych, możliwe, że te aplikacje nie obsługują domyślnie sprzedaży w wielu językach. Aby sprawdzić, czy aplikacja obsługuje wiele języków, skontaktuj się z programistą aplikacji.

Ograniczenia sprzedaży w wielu językach

 • Ta funkcja obsługuje tylko kompatybilne aplikacje tłumaczenia firm zewnętrznych.

 • Tagi (takie jak tagi produktów, tagi artykułów i tagi bloga) nie mogą być tłumaczone.

 • Adresy URL produktów, takie jak /products/large-white-t-shirt, nie są tłumaczone i pozostają w języku, w jakim zostały utworzone, nawet jeśli klient przegląda stronę w innym opublikowanym języku.

Obsługa wielu języków dla programistów

Aby pomóc partnerom Shopify w pełni korzystać z wielu języków i lokalizować procesy workflow aplikacji, Shopify uruchamia zestaw nowych funkcji platformy do sprzedaży w wielu językach.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo