Filtrowanie produktów za pomocą metapól

Możesz filtrować produkty za pomocą metapól produktu na stronie indeksu Produkty w panelu administracyjnym Shopify.

Do filtrowania możesz używać wyłącznie definicji i wartości metapól produktów. Możesz mieć maksymalnie 50 definicji dla definicji metapola produktu.

Zanim zaczniesz

Aby aktywować filtrowanie metapól produktów, musisz wykonać następujące zadania:

 1. dodaj definicje metapól
 2. dodaj wartości do produktów lub wariantów

Obsługiwane typy definicji metapól

Do filtrowania metapól produktów możesz użyć następujących typów definicji metapola:

 • Tekst z jedną linią lub tekst z jedną linią (lista)
 • Odniesienie do produktu lub odniesienie do produktu (lista)
 • Prawda lub fałsz
 • Odniesienie do kolekcji lub odniesienie do kolekcji (lista)
 • Odniesienie do strony lub odniesienie do strony (lista)
 • Odniesienie do metaobiektu lub odniesienie do metaobiektu (lista)

Aktywuj filtrowanie metapól produktów

Aby użyć definicji metapola na stronie indeksu Produkty, musisz aktywować ustawienie filtrowania w definicjach metapola.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. W zależności od definicji metapola, której chcesz użyć do filtrowania, kliknij Produkty.
 3. Kliknij definicję metapola, której chcesz użyć do filtrowania.
 4. W sekcji Opcje włącz Filtruj w indeksie produktów.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Filtruj metapola produktu

Po utworzeniu metapola i aktywacji filtrowania metapól możesz filtrować produkty za pomocą metapól produktu na stronie indeksu Produkty.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania.
 3. Kliknij opcję Dodaj filtr +.
 4. W sekcji Metapola wybierz definicję metapola, której chcesz użyć do filtrowania produktów.
 5. Opcjonalnie: Aby zapisać widok filtra, kliknij Zapisz jako. Nadaj nazwę widokowi filtra, a następnie kliknij Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo