Bulk Account Inviter

Możesz użyć aplikacji Bulk Account Inviter, aby zaprosić swoich klientów do aktywacji kont dla Twojego sklepu online. Ta aplikacja jest przydatna po zaimportowaniu kont klientów z innej platformy lub z innego sklepu Shopify.

Dodaj rekord SPF Shopify do hosta domeny (tylko domeny niestandardowe)

Shopify stosuje metodę SPF (Sender Policy Framework) do weryfikacji adresu e-mail (tzw. adres e-mail dla klientów) dla automatycznych wiadomości e-mail z powiadomieniami, które otrzymują Twoi klienci. Zapobiega to oznaczeniu wiadomości e-mail z powiadomieniem jako spamu. Powoduje również usunięcie noty poprzez Shopify z informacji o nadawcy oraz wyświetlenie adresu e-mail dla klienta zamiast no-reply@shopify.com w polu nadawcy.

Kroki:

  1. Zaloguj się do konta hostingowego domeny.

  2. Znajdź TXT record swojej domeny. Zazwyczaj pojawia się on obok CNAME record i MX record.

  3. Dodaj następujący rekord SPF do rekordu TXT:v=spf1 include:shops.shopify.com ~all

  4. Zapisz zmiany.

Wysyłaj zbiorczo zaproszenia do klientów

Możesz zapraszać klientów zbiorczo, wysyłając e-maile do całej grupy klientów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia tych grup, zapoznaj się z sekcją Tworzenie grup klientów. Po utworzeniu tych grup niestandardowych wykonaj następujące kroki, aby zaprosić swoich klientów docelowych.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje i otwórz aplikację Bulk Account Inviter.

  2. W rozwijanym menu Grupa klientów wybierz grupę klientów, którą chcesz zaprosić.

  3. Kliknij Utwórz e-mail. Domyślnie zaproszenia są generowane na podstawie szablonu powiadomienia o zaproszeniu dotyczącym konta. Jeśli chcesz zmienić temat lub zawartość tych e-maili, edytuj pola Temat i Wiadomości niestandardowe.

  4. Wybierz adres e-mail z listy rozwijanej e-maili. To jest adres e-mail, który klienci zobaczą, gdy otrzymają zaproszenie.

  5. Kliknij opcję Sprawdź, a następnie Wyślij e-mail.

E-maile z zaproszeniem są wysyłane. W zależności od liczby zaproszonych klientów wysłanie wszystkich zaproszeń może być czasochłonne.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo