Migracja do segmentacji klientów

Po migracji Shopify z zapisanych wyszukiwań klientów do segmentacji klientów wszystkie istniejące zapisane wyszukiwania zostały automatycznie przekonwertowane na segmenty klientów. Nowe segmenty klientów używają dokładnie tych samych kryteriów i tej samej nazwy, co Twoje zapisane wyszukiwania. Nowe segmenty klientów generują również tę samą listę klientów.

Jeżeli nowi klienci spełniają kryteria segmentu klientów, są automatycznie uwzględniani w takim segmencie. Jeśli istniejący klienci nie spełniają już kryteriów, zostają automatycznie usunięci.

Rabaty, w przypadku których wcześniej wykorzystywana była grupa klientów oparta na zapisanym wyszukiwaniu, są teraz ustalane na podstawie segmentu klientów, który został utworzony w celu zastąpienia zapisanego wyszukiwania.

Zapisane wyszukiwania, które nie mogły zostać dokładnie migrowane w wyjątkowych przypadkach

Wszystkie zapisane wyszukiwania zostały migrowane do segmentów klientów. Możliwe, że w przypadku kilku sprzedawców nie można było przeprowadzić dokładnej migracji zapisanego wyszukiwania. Najczęstszym powodem jest użycie w zapisanym wyszukiwaniu dowolnego tekstu zamiast domyślnych kryteriów filtrowania. W takim przypadku segment klientów został utworzony dla zapisanego wyszukiwania i zawiera ten sam zestaw klientów.

Do profili klientów powiązanych z tym segmentem klienta przypisywany jest tag z prefiksem Archived saved search. Na przykład, jeśli masz zapisane wyszukiwanie o nazwie International-VIPs, wszystkie powiązane z nim profile klientów są przypisywane do tagu o nazwie Archived saved search: International-VIPs.

Zarządzanie zapisanymi wyszukiwaniami, które nie mogły zostać dokładnie migrowane

Na stronie Klienci zapisane wyszukiwania, których nie można było dokładnie migrować, są wyświetlane z ikoną i w niebieskim kółku obok nazwy segmentu klientów.

Obok segmentów klientów, których dokładna migracja nie była możliwa, wyświetlana jest ikona i

Jeśli Twój rabat używający zapisanego wyszukiwania nie mógł zostać dokładnie migrowany, ikona i zostanie również wyświetlona obok takiego rabatu na stronie Rabaty. Po kliknięciu rabatu nazwa segmentu klientów i ikona i klienta zostaną wyświetlone w sekcji Uprawnienie klienta na stronie szczegółów rabatu.

Weryfikacja segmentów klientów

Możesz nadal używać tagu i segmentu klientów opartego na tagach, które zostały utworzone podczas migracji. W takim przypadku musisz pamiętać o ręcznym dodaniu lub usunięciu tagu z profili klientów. Dowiedz się więcej o edycji profili klientów.

Alternatywnie możesz zastąpić segment klientów oparty na tagach segmentem klientów, który automatycznie obejmie i usunie klientów z segmentu klientów. Dowiedz się więcej o segmentach klientów.

Weryfikacja rabatów

Wcześniej rabaty mogły być powiązane z grupami klientów. Teraz rabaty są powiązane z segmentami klientów. W większości przypadków rabaty są prawidłowe i działają zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli jednak którykolwiek z Twoich rabatów jest teraz powiązany z segmentem klientów, który nie mógł zostać dokładnie migrowany, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do strony Klienci i edytuj migrowany segment klientów. Następnie na stronie Rabaty sprawdź, czy segment klientów w sekcji Uprawnienie klienta na stronie szczegółów rabatu jest aktualny.

  • Przejdź do strony Rabaty, usuń segment klientów z sekcji Uprawnienie klienta na stronie szczegółów rabatu, a następnie wybierz inny segment klientów dla tego rabatu.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu rabatów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo