Segmenty klientów

Możesz pogrupować klientów o podobnych cechach w segment klientów. Segmenty klientów tworzy się w edytorze na stronie Klienci, dodając składniki, takie jak nazwy filtrów, operatory i wartości. Ponadto panel administracyjny Shopify zawiera niektóre domyślne segmenty klientów i szablony, których można używać w obecnej postaci, zmienić zgodnie z potrzebami lub wykorzystać jako podstawę utworzenia nowego segmentu klientów.

Używanie edytora do tworzenia segmentów klientów

Edytor został zaprojektowany tak, aby pomóc Ci w budowaniu segmentów klientów. Podczas dodawania komponentów do segmentu klienta otrzymujesz listę dostępnych nazw filtrów, operatorów i wartości, których możesz użyć.

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, kliknij jedną z poniższych opcji:

Ikony segmentu klienta umożliwiające dostęp do dodatkowej pomocy.
Ikona Nazwa i funkcja ikony
The customer segment Filters icon Filtry: Otwiera listy dostępnych nazw filtrów. Listy są podzielone na kategorie – na nazwy filtrów opartych na Shopify i nazwy filtrów opartych na metapolach, które mogą używać obsługiwanych typów zawartości. Po kliknięciu nazwy filtra kod wprowadzany jest do edytora.
The customer segment Templates icon Szablony: Otwiera listę domyślnych segmentów klientów jako podstawę tworzenia własnego segmentu klientów.
The customer segment How to icon Jak: Zawiera informacje o składnikach używanych do tworzenia segmentów klientów.

Segmenty klientów są aktualizowane automatycznie

Po utworzeniu segmentu klientów nowi klienci, którzy spełniają kryteria, są automatycznie dołączani do takiego segmentu klientów. Na przykład, jeśli utworzysz segment klientów, który obejmuje wszystkich klientów subskrybujących marketingowe wiadomości e-mail, wszyscy nowi klienci subskrybujący marketingowe wiadomości e-mail zostaną automatycznie dodani do tego segmentu klientów.

Jeśli pojedynczy klient spełnia kryteria więcej niż jednego segmentu klientów, wówczas klient ten może zostać dodany do wielu segmentów klientów.

Klient niespełniający już kryteriów segmentu klientów jest automatycznie usuwany z takiego segmentu.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo