Zarządzanie segmentami klientów

Możesz tworzyć własne segmenty klientów, łącząc nazwy filtrów, operatory i wartości w edytorze na stronie Klienci. Ponadto panel administracyjny Shopify zawiera domyślne segmenty i szablony klientów, których możesz używać w obecnej postaci, zmienić zgodnie z potrzebami lub wykorzystać jako podstawę utworzenia nowego segmentu klientów.

Edytor został zaprojektowany tak, aby pomóc Ci w budowaniu segmentów klientów. Podczas dodawania komponentów do segmentu klienta otrzymujesz listę dostępnych nazw filtrów, operatorów i wartości, których można użyć.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z różnymi składnikami segmentu klientów.

Dowiedz się więcej o filtrach używanych do tworzenia segmentów klientów.

Utwórz nowy segment klientów

Zbuduj nowy segment klientów, łącząc nazwy filtrów, operatory i wartości.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij opcję Wszyscy klienci.

 3. Kliknij opcję Utwórz segment. Na liście segmentów wyświetlany jest segment o nazwie Nowy segment, a obok niego Wersja robocza.

 4. Kliknij ikonę Filtry, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

 5. Kliknij nazwę filtra. Nazwa filtra jest wyświetlana w edytorze.

 6. Kliknij operator.

 7. Kliknij wartość.

 8. Aby dodać inny filtr, kliknij konektor, a następnie kliknij inną nazwę filtra, operator i wartość.

 9. Aby przetestować swój segment, kliknij opcję Zastosuj filtr. Klienci, którzy spełniają kryteria, są wyszczególnieni pod edytorem. Liczba klientów, którzy spełniają kryteria, jest wyświetlana nad edytorem.

 10. Przejrzyj listę klientów, aby sprawdzić, czy segment klientów jest zgodny z oczekiwaniami, a następnie dokonaj niezbędnych zmian.

 11. Kliknij opcję Zapisz, a następnie wprowadź nazwę segmentu.

 12. Kliknij opcję Zapisz.

Nowy segment klientów zostanie wyświetlony na liście segmentów.

Utwórz segment klientów za pomocą szablonu

Twój panel administracyjny Shopify zawiera szablony, których możesz użyć jako podstawy zbudowania własnego segmentu klientów. Możesz dodać jeden lub więcej szablonów do segmentu klientów.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij ikonę Szablony.

 3. Na liście KATEGORIE kliknij typ szablonu, którego potrzebujesz.

 4. Kliknij opcję Dodaj do edytora obok szablonu, którego chcesz użyć. Do edytora zostaną dodane odpowiednie nazwy filtrów, operatory i wartości.

 5. Opcjonalnie: Wybierz konektor, a następnie dodaj inny szablon do edytora.

 6. Dokonaj odpowiednich zmian w edytorze.

 7. Aby przetestować swój segment, kliknij opcję Zastosuj. Klienci, którzy spełniają kryteria, są wymienieni pod edytorem. Liczba klientów spełniających kryteria jest wyświetlana nad edytorem.

 8. Przejrzyj listę klientów, aby sprawdzić, czy segment klientów jest zgodny z oczekiwaniami, a następnie dokonaj niezbędnych zmian.

 9. Kliknij opcję Zapisz, a następnie wprowadź nazwę segmentu.

 10. Kliknij opcję Zapisz.

Nowy segment klientów zostanie wyświetlony na liście segmentów.

Utwórz segment klientów za pomocą już istniejącego segmentu klientów

Twój panel administracyjny Shopify zawiera domyślne segmenty klientów. Możesz użyć tych lub innych utworzonych już segmentów jako podstawy zbudowania nowego segmentu klientów.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij opcję Wszyscy klienci.

 3. Na liście segmentów kliknij istniejący segment klientów.

 4. Dokonaj odpowiednich zmian w edytorze.

 5. Aby przetestować swój segment, kliknij opcję Zastosuj. Klienci, którzy spełniają kryteria, są wymienieni pod edytorem. Liczba klientów spełniających kryteria jest wyświetlana nad edytorem.

 6. Przejrzyj listę klientów, aby sprawdzić, czy segment klientów jest zgodny z oczekiwaniami, a następnie dokonaj niezbędnych zmian.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

 8. Aby utworzyć nowy segment klientów, kliknij opcję Zapisz jako nowy segment, a następnie wprowadź nową nazwę.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Nowy segment klientów zostanie wyświetlony na liście segmentów.

Edytuj segment klientów

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij opcję Wszyscy klienci.

 3. Na liście segmentów kliknij istniejący segment klientów.

 4. Dokonaj odpowiednich zmian w edytorze.

 5. Aby przetestować swój segment, kliknij opcję Zastosuj. Klienci, którzy spełniają kryteria, są wymienieni pod edytorem. Liczba klientów spełniających kryteria jest wyświetlana nad edytorem.

 6. Przejrzyj listę klientów, aby sprawdzić, czy segment klientów jest zgodny z oczekiwaniami, a następnie dokonaj niezbędnych zmian.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

 8. Kliknij opcję Zapisz zmiany, a następnie Zapisz.

Zmień nazwę segmentu klientów

Zanim zmienisz nazwę segmentu klientów, sprawdź, czy żadne inne segmenty klientów nie są edytowane. Na liście segmentów obok edytowanych segmentów klientów wyświetla się Wersja robocza.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij opcję Wszyscy klienci.

 3. Z listy segmentów wybierz segment klientów, którego nazwę chcesz zmienić.

 4. Kliknij opcję Zmień nazwę.

 5. Wprowadź nową nazwę segmentu klientów.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Wysyłanie kampanii e-mail marketingowej do segmentu klientów

Aplikacja Shopify Email jest używana do wysyłania kampanii e-mail marketingowej do klientów w wybranym segmencie. Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Shopify Email, otrzymasz monit o jej zainstalowanie przy pierwszej próbie wysłania kampanii e-mailowej.

Jeśli chcesz utworzyć rekord klientów, których uwzględniono w kampanii e-mailowej, możesz wyeksportować plik CSV klientów zawierający tylko profile klientów w wybranym przez Ciebie segmencie.

Zanim zaczniesz

Jeśli korzystasz z aplikacji Shopify Email po raz pierwszy, sprawdź, czy Twój sklep spełnia wymagania dotyczące używania aplikacji.

Wyślij kampanię e-mail marketingową do segmentu klientów

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij opcję Wszyscy klienci.

 3. Na liście segmentów kliknij segment klientów.

 4. Kliknij segment e-maila.

 5. Kliknij segment e-maila za pomocą Shopify Email.

 6. W razie potrzeby zainstaluj aplikację Shopify Email.

 7. Utwórz kampanię e-mailową

Eksportuj segment klientów kampanii e-mail marketingowej do pliku CSV

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij opcję Wszyscy klienci.

 3. Na liście segmentów kliknij segment klientów.

 4. Kliknij Segment e-maila.

 5. Kliknij opcję Eksportuj segment, aby rozwinąć opcje eksportu.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 7. Kliknij opcję Eksportuj segment.

Eksportuj segment klientów do pliku CSV

Możesz wyeksportować segment klientów do pliku CSV klientów. Zanim zaczniesz, zapoznaj się z uwagami dotyczącymi plików CSV klientów.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij Eksportuj.

 3. Wybierz # klientów pasujących do Twoich filtrów, aby wyeksportować tylko wybrany segment klientów.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 5. Kliknij opcję Eksportuj klientów.

Usuń segment klientów

Zanim usuniesz segment klientów, sprawdź, czy żadne inne segmenty klientów nie są edytowane. Na liście segmentów obok edytowanych segmentów klientów wyświetla się Wersja robocza.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij opcję Wszyscy klienci.

 3. Z listy segmentów wybierz segment klientów, który chcesz usunąć.

 4. Kliknij Usuń.

 5. Aby potwierdzić, że chcesz usunąć ten segment klientów, kliknij opcję Usuń segment.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo