Importowanie kontaktów z Mailchimp za pomocą aplikacji Shopify Import

Ta strona zawiera objaśnienie sposobu korzystania z aplikacji Shopify Import na potrzeby importowania kontaktów z Mailchimp do Shopify.

Eksportuj kontakty z Mailchimp

Przed importem list kontaktów do Shopify musisz wyeksportować listy kontaktów z Mailchimp. Znajdź grupę klientów, którą chcesz wyeksportować z Mailchimp, a następnie wybierz i uporządkuj pola, które chcesz wyeksportować.

Sposób działania aplikacji Shopify Import

Aplikacja Shopify Import sprawdza pasujące adresy e-mail lub numery telefonów na liście klientów Shopify.

 • W przypadku braku dopasowania tworzony jest nowy rekord klienta.

 • Jeśli istnieje pasujący adres e-mail:

  • E-mail marketing jest ustawiony na true, jeśli osoba kontaktowa subskrybuje e-maile marketingowe w MailChimp, lub na false , jeśli osoba kontaktowa nie subskrybuje e-maili marketingowych. Jeśli klient już istnieje w Twoim sklepie Shopify i wyraził zgodę na e-maile od Ciebie lub zrezygnował z otrzymywania e-maili, Shopify Import porównuje daty jego decyzji w obu profilach i wybiera ostatnie preferencje.
  • Wszystkie puste pola są importowane, jak pokazano w poniższej tabeli.
  • Pozostałe pola są importowane bez zmian.
 • W przypadku pasującego numeru telefonu przy innym adresie e-mail rekord klienta w Shopify pozostaje niezmieniony.

Listy klientów w językach innych niż angielski nie są obsługiwane. Sprawdź, czy pola, które chcesz zaimportować, są zgodne z przykładami w tabeli.

W poniższej tabeli przedstawiono pola z kontaktu Mailchimp, które zostały importowane do rekordu klienta Shopify:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porównanie rekordów klientów Shopify i MailChimp przeznaczonych do importu
Pola w Shopify Pola w MailchimpDodatkowe szczegóły
Nazwisko Nazwisko
Numer telefonu Numer telefonu, jeśli został prawidłowo sformatowany.Jeśli numer telefonu jest nieprawidłowo sformatowany, zostanie on dodany jako uwaga dotycząca klienta.
E-mail marketing Z subskrypcjami lub bez subskrypcji E-mail marketing ma wartość Prawda dla subskrybowanych kontaktów i wartość Fałsz w przypadku kontaktów, których nie subskrybujesz.
Kraj Kraj określony w adresie klienta
Adres Adres, jeśli jest to adres w USA i jest prawidłowo sformatowany.Adres, który nie jest adresem w USA lub który nie jest poprawnie sformatowany, jest dodawany w polu Uwaga dotycząca klienta.
Uwaga dotycząca klienta UWAGI, OPTIN_TIME, STREFA CZASOWA, Urodziny, Strona internetowa, Adres i Numer telefonu (jeśli są nieprawidłowe) Wartości z tych pól są dodawane jako uwagi w polu Uwaga dotycząca klienta.

Importuj kontakty do Shopify

Podczas eksportowania list z Mailchimp na Twój komputer pobierany jest plik zip.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Import.

 2. Kliknij opcję Dodaj plik i wybierz plik eksportu Mailchimp ZIP na komputerze.

 3. Kliknij Importuj.

Po zakończeniu importu szczegóły pojawią się na stronie podsumowania. Jeśli podczas importu zmieniono jakiekolwiek dane kontaktowe klienta, w sekcji KLIENCI DO SPRAWDZENIA podsumowania importu kliknij opcję Wyświetl klientów, aby edytować dane kontaktowe.

Usuń import do Shopify

Masz 30 dni na usunięcie zaimportowanej listy klientów. Usunięcie zaimportowanej listy klientów powoduje usunięcie tylko klientów dodanych w danej sesji importu i nie ma wpływu na wcześniej istniejących klientów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij: Ustawienia > Import.
 2. Kliknij Usuń import w podsumowaniu importu, który chcesz usunąć.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo