Importowanie kontaktów z Mailchimp za pomocą aplikacji Store Importer

Na tej stronie wyjaśniono, jak używać aplikacji Store Importer do importowania kontaktów z Mailchimp do Shopify.

Eksportuj kontakty z Mailchimp

Przed importem listy kontaktów do Shopify musisz wyeksportować listy kontaktów z Mailchimp. Znajdź grupę klientów, którą chcesz wyeksportować z Mailchimp, a następnie wybierz i uporządkuj pola, które chcesz wyeksportować.

Jak działa aplikacja Store Importer

Aplikacja Store Importer sprawdza pasujące adresy e-mail lub numery telefonów na liście klientów Shopify.

  • W przypadku braku dopasowania tworzony jest nowy rekord klienta.

  • Jeśli istnieje pasujący adres e-mail:

  • W przypadku pasującego numeru telefonu przy innym adresie e-mail rekord klienta w Shopify pozostaje niezmieniony.

Listy klientów w językach innych niż angielski nie są obsługiwane. Sprawdź, czy pola, które chcesz zaimportować, są zgodne z przykładami w tabeli.

W poniższej tabeli przedstawiono pola z kontaktu Mailchimp, które zostały importowane do rekordu klienta Shopify:

Porównanie rekordów klientów Shopify i MailChimp przeznaczonych do importu
Pola w Shopify Pola w Mailchimp Dodatkowe szczegóły
Imię Imię
Nazwisko Nazwisko
E-mail Adres e-mail
Numer telefonu Numer telefonu, jeśli został prawidłowo sformatowany. Jeśli numer telefonu jest nieprawidłowo sformatowany, zostanie on dodany jako uwaga dotycząca klienta.
E-mail marketing Z subskrypcjami lub bez subskrypcji E-mail marketing ma wartość Prawda dla subskrybowanych kontaktów i wartość Fałsz w przypadku kontaktów, których nie subskrybujesz.
Kraj Kraj określony w adresie klienta
Adres Adres, jeśli jest to adres w USA i jest prawidłowo sformatowany. Adres, który nie jest adresem w USA lub który nie jest poprawnie sformatowany, jest dodawany w polu Uwaga dotycząca klienta.
Uwaga dotycząca klienta UWAGI, OPTIN_TIME, STREFA CZASOWA, Urodziny, Strona internetowa, Adres i Numer telefonu (jeśli są nieprawidłowe) Wartości z tych pól są dodawane jako uwagi w polu Uwaga dotycząca klienta.

Importuj kontakty do Shopify

Podczas eksportowania list z Mailchimp na Twój komputer pobierany jest plik zip.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij: Aplikacje > Importuj sklep.

  2. Na stronie Importuj dane do Shopify wybierz MailChimp z rozwijanego menu.

  3. Kliknij opcję Dodaj plik i wybierz plik eksportu Mailchimp ZIP na komputerze.

  4. Kliknij Importuj.

Po zakończeniu importu szczegóły pojawią się na stronie podsumowania. Jeśli podczas importu zmieniono jakiekolwiek dane kontaktowe klienta, w sekcji KLIENCI DO SPRAWDZENIA podsumowania importu kliknij opcję Wyświetl klientów, aby edytować dane kontaktowe.

Usuń import do Shopify

Masz 30 dni na usunięcie zaimportowanej listy klientów. Usunięcie zaimportowanej listy klientów powoduje usunięcie tylko klientów dodanych w danej sesji importu i nie ma wpływu na wcześniej istniejących klientów.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij: Aplikacje > Importuj sklep.

  2. Na stronie Importuj dane do Shopify wybierz Mailchimp z listy.

  3. Kliknij Usuń import w podsumowaniu importu, który chcesz usunąć.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo