Edytowanie informacji o rejestratorze dla domeny zarządzanej przez Shopify

Jeśli masz domenę zarządzaną przez Shopify, możesz uzyskać dostęp do informacji o rejestratorze i je edytować na stronie Domeny w panelu administracyjnym Shopify. Edytowanie informacji o rejestratorze może być konieczne w celu:

 • zmiany adresu e-mail, na który otrzymujesz powiadomienia o subskrypcji domeny
 • aktualizacji numeru telefonu, adresu pocztowego lub nazwy sklepu powiązanej z Twoją domeną
 • zmiany ustawień prywatności WHOIS dla domeny

Do zakupu i odnawiania domen używany jest domyślnie adres e-mail i informacje dotyczące właściciela sklepu Shopify. Upewnij się, że Twój e-mail jest aktualny, aby otrzymywać powiadomienia o subskrypcji domeny.

Uwagi dotyczące edycji informacji o rejestratorze

Przed edycją informacji o rejestratorze zapoznaj się z następującymi uwagami:

 • Domenę zarządzaną przez Shopify możesz przenieść do innego dostawcy domen dopiero po upływie 60 dni od zmiany informacji o rejestratorze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
 • W przypadku niektórych domen najwyższego poziomu, takich jak .fr, należy przesłać formularz w celu potwierdzenia zmian informacji o rejestratorze. Jeśli musisz przesłać formularz po edytowaniu informacji o rejestratorze, możesz otrzymać wiadomość e-mail od Pomocy technicznej Shopify lub OpenSRS – serwisu, z którego Shopify korzysta przy odsprzedaży domen. Wiadomość e-mail zawiera dalsze instrukcje, które należy wykonać, aby zaktualizować informacje o rejestratorze. Zanim otrzymasz wiadomość e-mail, może wystąpić opóźnienie, a proces aktualizacji informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie.

Edytuj informacje o rejestratorze

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Domeny.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj dla domeny, którą chcesz skonfigurować.
 3. W sekcji Informacje o rejestratorze kliknij opcję Edytuj.
 4. Edytuj dane kontaktowe.
 5. Opcjonalnie: Jeśli Twoja domena oferuje prywatność WHOIS, określ, czy informacje o rejestratorze mają być prywatne, czy publiczne.
 6. Kliknij opcję Potwierdź.
 7. Sprawdź, czy na koncie pocztowym powiązanym z Twoją domeną pojawiła się wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Wiadomość e-mail może się różnić, jednakże konieczne może być wykonanie jednej z poniższych czynności:
  • Kliknij link i postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, aby zaakceptować zmiany.
  • Wypełnij formularz i prześlij go do Pomocy technicznej Shopify, aby zaktualizować informacje o rejestratorze.

Postępuj zgodnie z wszelkimi dodatkowymi instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Jeśli nie potwierdzisz swoich zmian lub nie prześlesz wymaganego formularza, Twoja prośba o edycję informacji o rejestratorze może nie zostać przetworzona.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo