Zapłata ekspertom za pracę za pośrednictwem Experts Marketplace

Gdy ekspert wyśle Ci fakturę za wykonanie zadania, możesz ją zapłacić w bezpieczny sposób w panelu administracyjnym Shopify. Wszystkie faktury są w USD.

Wybór warunków płatności

Jeśli pracujesz z ekspertem, ustalacie wspólnie, w jaki sposób zapłacisz za zadanie. Możesz uzgodnić, czy zapłacisz stałą cenę czy stawkę godzinową. W zależności od eksperta i zadania, jedna z opcji może być preferowana.

Zadania za ustaloną cenę

Jest to dobry wybór dla zadań z określonym lub ograniczonym budżetem. Płacenie stałej ceny nie oznacza, że musisz dokonać jednorazowej płatności. Możesz podzielić ją zgodnie z postępem prac lub kamieniami milowymi. Na przykład, możesz dokonać mniejszych płatności z góry, w połowie realizacji zadania i po zakończeniu zadania.

Zadania ze stawką godzinową

Jest to dobry wybór dla dużych zadań, które mają długie terminy realizacji. Rozliczenie odbywa się na podstawie liczby godzin wymaganych do wykonania zadania. Zazwyczaj wystawiane są regularne faktury, które odzwierciedlają godziny przepracowane w danym okresie.

Zapłać fakturę w Shopify

Eksperci mogą wysłać Ci fakturę w Experts Marketplace. Następnie możesz zapłacić fakturę, wykorzystując metodę płatności na koncie Shopify.

Kroki:

  1. W menu Experts Marketplace kliknij opcję Faktury.
  2. Kliknij fakturę, którą chcesz opłacić.
  3. Na dole strony kliknij Przejdź do płatności.
  4. Kliknij opcję Zatwierdź opłatę.

Często zadawane pytania

Co mogę zrobić, jeśli otrzymam fakturę od kogoś, kogo nie rozpoznaję?

Jeśli otrzymasz nieuzasadnioną fakturę, odrzuć ją i zgłoś ją do Pomocy technicznej Shopify. Poinformuje ona Shopify o wszelkich potencjalnie szkodliwych działaniach eksperta.

Co mogę zrobić, jeśli faktura przekracza limit transakcji na mojej karcie kredytowej?

Możesz odrzucić fakturę i poinformować eksperta, że płatność przekracza limit transakcji płatności Twoją kartą kredytową. Ekspert może wysłać Ci kilka faktur na mniejsze kwoty.

Co mogę zrobić, jeśli ekspert nie wykonał wymaganej pracy i chcę otrzymać zwrot kosztów?

Jeśli masz problem z ekspertem lub wynikami zadania, sprawdź sekcję Rozwiązywanie sporów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo