Zarządzanie transakcjami na koncie Shopify Balance

Dzięki Shopify Balance możesz przenosić środki, wyświetlać limity transakcji na koncie i eksportować transakcje dla swojego oprogramowania księgowego z panelu administracyjnego Shopify.

Aby dowiedzieć się więcej o koncie Shopify Balance, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie kontem. Aby dowiedzieć się więcej o karcie Shopify Balance, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie kartą. Aby dowiedzieć się więcej o programie nagród, zapoznaj się z sekcją Nagrody Shopify Balance.

Limity transakcji na koncie Shopify Balance

Twoje konto Shopify Balance ma dzienne limity wydatków dla różnych typów transakcji. Dzienne limity wydatków są resetowane o północy czasu UTC. Dzienne limity są oparte na dacie autoryzacji, a nie dacie przetwarzania. Na przykład, jeśli autoryzujesz transakcję w poniedziałek, ale jest ona przetwarzana we wtorek, ta transakcja nadal wlicza się do dziennego limitu poniedziałkowego.

Dzienny limit wypłat z bankomatu obejmuje wszelkie opłaty pobierane przez operatora bankomatu przy wypłacie środków. Na przykład, jeśli Twój dzienny limit wypłat z bankomatu wynosi 200 USD, a opłata za wypłatę wynosi 3 USD, nie możesz wypłacić więcej niż 197 USD.

Wyświetl limity transakcji

Możesz wyświetlić limity kart Balance dla zakupów i wypłat z bankomatu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami lub Zarządzaj kontem.

 3. W obszarze Zarządzanie kartami kliknij kartę, którą chcesz wyświetlić.

Wyświetl limity transferu

Możesz wyświetlić limity kont Balance dla przelewów pieniężnych.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij Przenieś pieniądze.

Twój dzienny limit jest wyświetlany w obszarze Kwota.

Przelewanie środków na konto lub z konta Shopify Balance

Przelewy są wysyłane natychmiast, ale ich realizacja może potrwać do trzech dni roboczych. Dostępny dzienny limit swoich przelewów sprawdzić możesz na stronie Przenieś pieniądze. W tej chwili możesz przelewać środki wyłącznie w USD.

Przelewanie środków na konto Shopify Balance

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij Przenieś pieniądze.

 3. Opcjonalnie: W obszarze Dodaj środki do konta Balance kliknij ikonę schowka, aby skopiować dane konta Shopify Balance.

 4. Zaloguj się na swoje konto firmowe lub zwykłe konto bankowe, z którego mają zostać pobrane środki.

 5. Wykonaj zwykłą procedurę przelewu środków stosowaną w Twoim banku, korzystając z danych konta Shopify Balance.

Przelew środków z konta Shopify Balance

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij Przenieś pieniądze.

 3. W sekcji Przelej środki z konta Balance wprowadź dane przelewu.

 4. Opcjonalnie: kliknij Dodaj konto, aby utworzyć nowego odbiorcę. W celu dokonania przelewu środków musisz mieć numer konta i kod banku dla odbiorcy płatności.

 5. Opcjonalnie: wprowadź opis. Opis ten pojawi się na koncie odbiorcy.

 6. Kliknij Dalej.

 7. Potwierdź, że dane są prawidłowe, a następnie kliknij opcję Przelej środki.

Ze względów bezpieczeństwa może pojawić się prośba o ponowne uwierzytelnienie konta.

Eksportowanie transakcji

Możesz wyeksportować zaksięgowane transakcje na koncie Shopify Balance do pliku CSV i użyć ich w oprogramowaniu księgowym. Transakcje oczekujące nie są eksportowane.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Na karcie Działanie na koncie kliknij Eksportuj.

 3. Wybierz zakres dat do eksportu.

 4. Kliknij opcję Eksportuj jako CSV.

Podczas eksportu transakcji w pliku CSV znajdują się następujące kolumny:

Kolumny w wyeksportowanym pliku CSV transakcji
Warunek Definicja
transaction_date Data autoryzacji transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data zakończenia transakcji.
posted_at Data zakończenia transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data autoryzacji transakcji. Transakcje oczekujące nie są wyświetlane.
opis Krótki opis transakcji.
amount Wartość transakcji. Wartości ujemne reprezentują pieniądze wychodzące z Twojego konta. Wartości dodatnie reprezentują pieniądze, które trafiają na Twoje konto.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo