Zaliczka kupiecka Shopify Capital dla sprzedawców w Kanadzie

W Kanadzie Shopify Capital oferuje zaliczki kupieckie. Zaliczka kupiecka to zryczałtowana kwota, o której otrzymanie za ustaloną opłatą możesz się ubiegać. Płacisz na rzecz Shopify Capital procent swojej codziennej sprzedaży aż do momentu spłaty całej kwoty. Suma do zwrotu oraz stawka procentowa zwrotu zależą od profilu ryzyka.

Przykład: Shopify Capital może wypłacić Ci zaliczkę w wysokości 5 000 CAD w zamian za przekazanie kwoty wynoszącej 5 650 CAD z tytułu przyszłej sprzedaży zrealizowanej w Twoim sklepie, przy stawce procentowej zwrotu wynoszącej 10%. Otrzymana przez Ciebie kwota 5 000 CAD przelewana jest na Twoje firmowe konto bankowe, a Shopify Capital otrzymuje 10% dziennej sprzedaży brutto Twojego sklepu, dopóki nie zostanie spłacona cała przewidziana do zwrotu suma wynosząca 5650 CAD. Po spłaceniu ponad 25% sumy przewidzianej do zwrotu masz możliwość zwrotu pozostałego salda w formie pojedynczej płatności ryczałtowej.

Nie obowiązuje żaden termin zwrotu sumy do Shopify Capital. Dzienna kwota zwrotu jest określana na podstawie dziennej sprzedaży Twojego sklepu, ponieważ stawka procentowa zwrotu to procent dziennej sprzedaży zrealizowanej w Twoim sklepie. Kwota zwrotu jest automatycznie pobierana z konta bankowego Twojej firmy.

Jeśli Twój sklep kwalifikuje się do ubiegania się o zaliczkę kupiecką, otrzymasz e-mail od Shopify Capital i wiadomość na Stronie głównej panelu administracyjnego Shopify. Możesz także sprawdzić, czy Twoja firma spełnia kryteria, bezpośrednio na stronie Capital panelu administracyjnego Shopify.

Złóż wniosek o zaliczkę kupiecką

Możesz wyświetlić opcje finansowania i złożyć wniosek o zaliczkę kupiecką bezpośrednio na stronie Capital swojego panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.

 2. Odszukaj wiadomość dotyczącą kwalifikowalności otrzymaną od Shopify Capital, a następnie kliknij opcję Wyświetl oferty finansowania..

 3. Na stronie Capital porównaj warunki różnych opcji finansowania, a następnie kliknij Żądanie poniżej opcji, o którą chcesz wnioskować.

 • Warunki każdej opcji będą obejmowały otrzymaną kwotę, sumę do zwrotu, którą kupi Shopify Capital, oraz stawkę procentową zwrotu, która zostanie potrącona z Twojej dziennej sprzedaży i przekazana do Shopify Capital.
 1. W oknie dialogowym Przegląd i akceptacja warunków uważnie przeczytaj informacje z sekcji Warunki, a następnie kliknij opcję Umowa Shopify Capital, aby otworzyć ją w innej karcie przeglądarki.

 2. Uważnie przeczytaj warunki Umowy o Shopify Capital i Umowy o wstępnie autoryzowanych obciążeniach. Jeśli wyrażasz zgodę na warunki, wróć do okna dialogowego Sprawdź i zaakceptuj warunki i kliknij opcję Akceptuj warunki.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony przez Shopify Capital, a informację o tym, czy został on zatwierdzony, otrzymasz w ciągu 2-5 dni roboczych. Jeśli zostanie zatwierdzony, zaliczka kupiecka zostanie przekazana na Twoje firmowe konto bankowe.

Dwa dni po otrzymaniu zaliczki kupieckiej Shopify Capital rozpocznie pobieranie z Twojego firmowego konta bankowego kwoty codziennego zwrotu, opartej na Twoich przychodach ze sprzedaży każdego dnia.

Śledź zwroty zaliczki kupieckiej

Po otrzymaniu zaliczki kupieckiej możesz śledzić pozostałe saldo sumy do spłaty lub zwrotu w swoim panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do menu: Ustawienia > Capital.

Na stronie Capital możesz wyświetlić:

 • pozostałe saldo
 • zapłaconą kwotę, zapłacony procent całej sumy i historię przelewów.

Przychody ze sprzedaży w danym dniu możesz wyświetlić w kolumnie Łączna sprzedaż w sekcji Historia przelewów. Możesz sprawdzić kwotę wpłat do Shopify Capital w kolumnie Kwota.

Zwrot pozostałego salda

Po zwróceniu ponad 25% sumy do zwrotu masz możliwość zwrotu pozostałego salda jako pojedynczej płatności ryczałtowej. Płatność jest pobierana z tego samego firmowego konta bankowego, które jest powiązane z Twoim kontem Shopify. Opcja zwrotu pozostałego salda staje się dostępna dopiero po zwróceniu co najmniej 25% sumy do zwrotu.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.

 2. Kliknij opcję Zwróć saldo.

 3. Po wyświetleniu monitu sprawdź saldo, które ma zostać zwrócone. Jeśli na pewno chcesz zwrócić pełną kwotę pozostałego salda, zaznacz pole autoryzacji i kliknij opcję Zwróć saldo.

Przetworzenie zwrotu ryczałtowego może potrwać do 3 dni roboczych. Wszystkie regularne zwroty są zawieszone w okresie przetwarzania.

Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem dokonania zwrotu kwoty ryczałtowej.

Informacje dotyczące zwrotu

Dla każdego dnia, w którym dokonujesz sprzedaży, stała wartość procentowa (stawka procentowa zwrotu) mnożona jest przez kwotę brutto sprzedaży w celu obliczenia wysokości zwrotu. W dniach, w których dużo sprzedajesz, Twoje zwroty będą większe, a w dniach, w których sprzedajesz mniej – odpowiednio mniejsze. Zwroty będą realizowane do momentu otrzymania przez Shopify Capital pełnej uzgodnionej kwoty przyszłych przychodów ze sprzedaży (suma do zwrotu). Każdy zwrot jest automatycznie pobierany z Twojego konta bankowego i przekazywany do Shopify.

Dla celów obliczenia zwrotu w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie ujmuje się każde zamówienie, które zostało oznaczone jako zapłacone danego dnia, niezależnie od źródła zamówienia, sposobu przetworzenia płatności lub późniejszego zwrotu lub anulowania zamówienia.

Poniższa tabela przedstawia przykład pięciodniowych zwrotów sprzedawcy, który sprzedał dla Shopify Capital swoje przyszłe przychody ze sprzedaży o wartości 15 000 CAD, przy stawce procentowej zwrotu wynoszącej 10%:

Przykład zwrotów
Dzień Dzienny przychód Udział Shopify Capital Saldo
1 100 CAD 10 CAD 14.990 CAD
2 150 CAD 15 CAD 14.975 CAD
3 125 CAD 12,50 CAD 14.962,50 CAD
4 175 CAD 17,50 CAD 14.945 CAD
5 105 CAD 10,50 CAD 14.934,50 CAD

Wykluczenie zleceń testowych ze zwrotu

Przy obliczaniu zwrotu jedynymi zamówieniami, które nie są uwzględniane w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie, są zamówienia testowe, które zostały złożone podczas korzystania z usługi Shopify Payments w trybie testowym. Jeśli tryb testowy nie był włączony, gdy zamówienie było składane, jest ono uwzględniane w przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Twój sklep podczas obliczania kwoty dziennego zwrotu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo