Zaliczka kupiecka Shopify Capital dla sprzedawców w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii Shopify Capital oferuje zaliczki kupieckie. Zaliczka kupiecka to zryczałtowana kwota, o której otrzymanie za ustaloną opłatą możesz się ubiegać. Płacisz na rzecz Shopify Capital procent swojej codziennej sprzedaży aż do momentu spłaty całej kwoty. Suma do zwrotu oraz stawka procentowa zwrotu zależą od profilu ryzyka.

Przykład: Shopify Capital może wypłacić Ci 5000 GBP w zamian za przekazanie kwoty wynoszącej 5650 GBP z tytułu sprzedaży zrealizowanej w Twoim sklepie. Otrzymasz 5000 GBP na swoje firmowe konto bankowe, a Shopify Capital będzie otrzymywać 10% dziennej sprzedaży brutto Twojego sklepu, dopóki nie zostanie spłacona kwota 5650 GBP. Po spłaceniu ponad 25% sumy przewidzianej do zwrotu będziesz mieć możliwość zwrotu pozostałego salda w formie pojedynczej płatności ryczałtowej.

Nie obowiązuje żaden termin zwrotu sumy do Shopify Capital. Dzienna kwota zwrotu jest określana na podstawie dziennej sprzedaży Twojego sklepu, ponieważ stawka procentowa zwrotu to procent dziennej sprzedaży zrealizowanej w Twoim sklepie. Kwota zwrotu jest automatycznie pobierana z konta bankowego Twojej firmy.

Jeśli Twój sklep kwalifikuje się do ubiegania się o zaliczkę kupiecką, otrzymasz e-mail od Shopify Capital i wiadomość na Stronie głównej panelu administracyjnego Shopify. Możesz także sprawdzić, czy Twoja firma spełnia kryteria, bezpośrednio na stronie Capital panelu administracyjnego Shopify.

Złóż wniosek o zaliczkę kupiecką

Jeśli kwalifikujesz się do ubiegania się o zaliczkę kupiecką, możesz wyświetlić swoje opcje finansowania i wnioskować o zaliczkę kupiecką bezpośrednio na stronie Oferty Capital w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do menu Ustawienia > Capital, a następnie kliknij opcję Oferty.

 2. Na stronie Capital porównaj warunki różnych opcji finansowania, a następnie kliknij Żądanie poniżej opcji, o którą chcesz wnioskować.

 • Warunki każdej opcji będą obejmowały otrzymaną kwotę, sumę do zwrotu, którą kupi Shopify Capital, oraz stawkę procentową zwrotu, która zostanie potrącona z Twojej dziennej sprzedaży i przekazana do Shopify Capital.
 1. Sprawdź swoje dane bankowe i dane konta, a następnie kliknij opcję Potwierdź dane firmy oraz Potwierdź dane konta. Jeśli musisz zaktualizować te informacje, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

 2. Kliknij opcję Potwierdź i skonfiguruj polecenie zapłaty.

 3. Przeczytaj dokładnie Umowę nabycia wierzytelności. Jeśli akceptujesz warunki, kliknij opcję Akceptuj warunki.

Rozpatrzenie wniosku o zaliczkę kupiecką trwa zwykle od 1 do 5 dni roboczych. Status wniosku można wyświetlić na stronie Capital w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, zaliczka kupiecka powinna wpłynąć na Twoje konto firmowe w ciągu dwóch dni roboczych.

Zwróć pozostałe saldo

Po zwróceniu ponad 25% sumy do zwrotu masz możliwość zwrotu pozostałego salda jako pojedynczej płatności ryczałtowej. Płatność jest pobierana z tego samego firmowego konta bankowego, które jest powiązane z Twoim kontem Shopify. Opcja zwrotu pozostałego salda staje się dostępna dopiero po zwróceniu co najmniej 25% sumy do zwrotu.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.

 2. Kliknij opcję Zwróć saldo.

 3. Po wyświetleniu monitu sprawdź saldo, które ma zostać zwrócone. Jeśli na pewno chcesz zwrócić pełną kwotę pozostałego salda, zaznacz pole autoryzacji i kliknij opcję Zwróć saldo.

Przetworzenie zwrotu ryczałtowego może potrwać do 3 dni roboczych. Wszystkie regularne zwroty są zawieszone w okresie przetwarzania.

Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem dokonania zwrotu kwoty ryczałtowej.

Złóż wniosek o kolejną zaliczkę kupiecką

Po otrzymaniu zaliczki sprzedawcy możesz ubiegać się o kolejną zaliczkę, aby uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe.

W przypadku kwalifikowania się do wnioskowania o kolejną zaliczkę kupiecką nowe opcje finansowania są wyświetlane na stronie Oferty Capital w panelu administracyjnym Shopify.

Śledź zwroty zaliczki kupieckiej

Po otrzymaniu zaliczki kupieckiej możesz śledzić pozostałe saldo sumy do spłaty lub zwrotu w swoim panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do menu: Ustawienia > Capital.

Na stronie Capital możesz wyświetlić:

 • pozostałe saldo
 • zapłaconą kwotę, zapłacony procent całej sumy i historię przelewów.

Przychody ze sprzedaży w danym dniu możesz wyświetlić w kolumnie Łączna sprzedaż w sekcji Historia przelewów. Możesz sprawdzić kwotę wpłat do Shopify Capital w kolumnie Kwota.

Informacje dotyczące zwrotu

Dla każdego dnia, w którym dokonujesz sprzedaży, stała wartość procentowa (stawka procentowa zwrotu) mnożona jest przez kwotę brutto sprzedaży w celu obliczenia wysokości zwrotu. W dniach, w których dużo sprzedajesz, Twoje zwroty będą większe, a w dniach, w których sprzedajesz mniej – odpowiednio mniejsze. Zwroty będą realizowane do momentu otrzymania przez Shopify Capital pełnej uzgodnionej kwoty przyszłych przychodów ze sprzedaży (suma do zwrotu). Każdy zwrot jest automatycznie pobierany z Twojego konta bankowego i przekazywany do Shopify.

Dla celów obliczenia zwrotu w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie ujmuje się każde zamówienie, które zostało oznaczone jako zapłacone danego dnia, niezależnie od źródła zamówienia, sposobu przetworzenia płatności lub późniejszego zwrotu lub anulowania zamówienia.

Poniższa tabela przedstawia przykład pięciodniowych zwrotów sprzedawcy, który sprzedał dla Shopify Capital swoje przyszłe przychody ze sprzedaży o wartości 15 000 GBP, przy stawce procentowej zwrotu wynoszącej 10%:

Przykład zwrotów
Dzień Dzienny przychód Udział Shopify Capital Saldo
1 100 GBP 10 GBP 14.990 GBP
2 150 GBP 15 GBP 14.975 GBP
3 125 GBP 12,50 GBP 14.962,50 GBP
4 175 GBP 17,50 GBP 14.945 GBP
5 105 GBP 10,50 GBP 14.934,50 GBP

Wykluczenie zleceń testowych ze zwrotu

Przy obliczaniu zwrotu jedynymi zamówieniami, które nie są uwzględniane w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie, są zamówienia testowe, które zostały złożone podczas korzystania z usługi Shopify Payments w trybie testowym. Jeśli tryb testowy nie był włączony, gdy zamówienie było składane, jest ono uwzględniane w przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Twój sklep podczas obliczania kwoty dziennego zwrotu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo