Pożyczka Shopify Capital dla sprzedawców w Stanach Zjednoczonych

Pożyczka Shopify Capital to kwota ryczałtowa (zwana kwotą pożyczki), którą otrzymujesz w ramach programu Shopify Capital w zamian za stały koszt pożyczki. Kwota pożyczki powiększona o stały koszt pożyczki jest określana jako suma zadłużenia. Kwota pożyczki jest wpłacana na Twoje firmowe konto bankowe, a następnie procent Twojej dziennej sprzedaży jest przekazywany do Shopify Capital aż do momentu spłaty sumy zadłużenia. Suma zadłużenia i dzienna stawka procentowa spłaty zależy od Twojego profilu ryzyka.

Jeśli Twój sklep kwalifikuje się do ubiegania się o pożyczkę, otrzymasz e-mail od Shopify Capital i wiadomość na Stronie głównej panelu administracyjnego Shopify. Jeśli nie otrzymasz e-maila ani wiadomości od Shopify Capital, oznaczać to będzie, że Twój sklep nie kwalifikuje się w tej chwili do ubiegania się o pożyczkę.

Złóż wniosek o pożyczkę

Możesz wyświetlić opcje finansowania i ubiegać się o pożyczkę bezpośrednio na stronie Capital panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.

 2. Odszukaj wiadomość dotyczącą kwalifikowalności otrzymaną od Shopify Capital, a następnie kliknij opcję Wyświetl oferty finansowania..

 3. Na stronie Capital przedstawione są trzy opcje finansowania. Porównaj warunki opcji finansowania i kliknij opcję Wniosek poniżej tej, o którą chcesz wnioskować.

 • Warunki każdej opcji obejmują otrzymaną kwotę, sumę zadłużenia oraz dzienną stopę spłaty, która zostanie odjęta od dziennej sprzedaży i zwrócona do Shopify Capital.
 1. Zweryfikuj swoją tożsamość i dane biznesowe dla Shopify Capital, jeśli otrzymasz taką prośbę.

 2. Przejrzyj warunki w oknie dialogowym Zapoznaj się z warunkami udzielenia pożyczki i prześlij swój wniosek, a następnie kliknij Umowę o pożyczkę kupiecką, aby otworzyć ją w innej karcie przeglądarki.

 3. Zapoznaj się dokładnie z warunkami Umowy o pożyczkę kupiecką. Jeśli zgadzasz się na warunki, wróć do okna dialogowego Zapoznaj się z warunkami udzielenia pożyczki i prześlij swój wniosek i kliknij opcję Prześlij wniosek.

Możesz otrzymać prośbę o ponowną weryfikację swoich danych dla Shopify Capital, nawet jeśli już wcześniej otrzymałeś(-aś) finansowanie w ramach programu Shopify Capital. Twój wniosek zostanie rozpatrzony i w ciągu 1-3 dni roboczych dowiesz się, czy został zatwierdzony. W przypadku zatwierdzenia pożyczka zostanie przelana na Twoje firmowe konto bankowe.

W ciągu dwóch dni od otrzymania pożyczki Shopify Capital rozpocznie pobieranie codziennej spłaty z Twojego firmowego konta bankowego na podstawie Twoich przychodów ze sprzedaży każdego dnia.

Śledź spłaty pożyczki

Po otrzymaniu pożyczki możesz śledzić pozostałe saldo sumy należnej na stronie Capital panelu administracyjnego Shopify w Shopify Capital.

Na stronie Capitalmożesz wyświetlić następujące informacje o spłacie:

 • Pozostałe saldo sumy zadłużenia.
 • Kwota sumy zadłużenia, która została spłacona.
 • Historia przelewów spłat.

W sekcji historii przelewów raportu kolumna Łączna sprzedaż wyświetla przychody ze sprzedaży z każdego dnia, a kolumna Kwota pokazuje, jaka część tych przychodów jest zwracana do Shopify Capital.

Spłać pozostałe saldo

Możesz spłacić dowolną kwotę powyżej 20 USD z tytułu pożyczki lub całe pozostałe saldo w formie jednej kwoty ryczałtowej. Płatność zostanie pobrana z tego samego firmowego konta bankowego, które jest powiązane z Twoim kontem Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.

 2. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.

 3. Wybierz kwotę, którą chcesz zapłacić:

 • Aby dokonać płatności ręcznej, wprowadź kwotę w polu Kwota niestandardowa.
 • Aby zapłacić pełną kwotę, kliknij Całkowite pozostałe saldo.
 1. Kliknij Następny krok i sprawdź kwotę do spłaty.

 2. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.

Po zakończeniu spłaty otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.

Co obejmuje spłata?

Aby obliczyć kwotę, która będzie spłacana każdego dnia do Shopify Capital, dzienny wskaźnik spłaty jest stosowany dla dziennych przychodów ze sprzedaży w Twoim sklepie.

Dla celów obliczenia spłaty w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie ujmuje się każde zamówienie, które zostało oznaczone jako zapłacone danego dnia, niezależnie od źródła zamówienia, sposobu przetworzenia płatności lub późniejszego zwrotu lub anulowania zamówienia.

Wykluczanie zamówień testowych ze spłaty

Przy obliczaniu spłaty jedynymi zamówieniami, które nie są uwzględniane w dziennych przychodach ze sprzedaży w sklepie, są zamówienia testowe, które zostały złożone podczas korzystania z Shopify Payments w trybie testowym. Jeśli tryb testowy nie został włączony, gdy zamówienie było składane, zamówienie jest uwzględniane w przychodach ze sprzedaży sklepu podczas obliczania spłaty dziennej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo