Zarządzanie kartami firmowymi Shopify Credit

Gdy zaczynasz korzystać z Shopify Credit, otrzymujesz kartę wirtualną, która jest automatycznie aktywowana i gotowa do użycia. Możesz użyć tej karty podczas zakupów online dla swojej firmy. Jeśli musisz dokonać zakupów dla swojej firmy osobiście, możesz zamówić fizyczną kartę Shopify Credit.

Główny posiadacz karty może dodawać dodatkowych posiadaczy karty do swojego konta Shopify Credit. Dodatkowi posiadacze karty mają dostęp do linii kredytowej i otrzymują własną kartę umożliwiającą dokonywanie płatności. Każdy posiadacz karty może mieć tylko jedną kartę wirtualną i jedną kartę fizyczną.

Shopify Credit jest częścią sieci Visa. Możesz używać karty obciążeniowej Shopify Credit u dowolnego sprzedawcy lub firmy, która nie jest objęta zakazem i akceptuje transakcje kartami Visa.

Zamów fizyczną kartę firmową Shopify Credit

Jeśli nie zamówisz karty fizycznej podczas konfigurowania konta Shopify Credit, możesz ją zamówić później w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami.
 3. Kliknij opcję Zamów kartę fizyczną.
 4. Wprowadź informacje o wysyłce.
 5. Kliknij opcję Złóż zamówienie.

Po zamówieniu karty fizycznej możesz sprawdzić status dostawy karty i przewidywaną datę dostawy w panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do sekcji Finanse > Credit, a następnie klikając opcję Zarządzaj kartami.

Zamów ponownie fizyczną kartę firmową Shopify Credit

W przypadku problemów z dostawą zamówionej karty fizycznej możesz zamówić nową kartę.

Przed ponowieniem zamówienia sprawdź status dostawy karty, aby upewnić się, że data dostawy nie została zmieniona. Sprawdź status dostawy w panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do sekcji Finanse > Credit, a następnie klikając opcję Zarządzaj kartami.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami.
 3. Kliknij kartę fizyczną.
 4. Kliknij opcję Zamów nową kartę.
 5. Wybierz opcję Nie otrzymano karty, a następnie kliknij Dalej.
 6. Wprowadź informacje o wysyłce.
 7. Kliknij Potwierdź i zastąp kartę.

Po kliknięciu opcji Potwierdź i wymień kartę niedostarczana karta zostanie anulowana i zamówiona zostanie nowa.

Aktywuj fizyczną kartę firmową Shopify Credit

Aby zacząć korzystanie z otrzymanej karty fizycznej, należy ją aktywować. Możesz aktywować swoją kartę tutaj lub wykonać poniższe kroki.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami.
 3. Kliknij kartę fizyczną.
 4. Kliknij opcję Aktywuj kartę.
 5. Wprowadź ostatnie cztery cyfry numeru fizycznej karty firmowej Shopify Credit, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Po kliknięciu opcji Potwierdź Twoja karta jest aktywowana i można z niej korzystać podczas zakupów online i w sklepach stacjonarnych.

Wyświetl informacje o wirtualnej karcie

Możesz wyświetlić informacje o wirtualnej karcie w panelu administracyjnym Shopify. Każdy posiadacz karty może wyświetlać tylko informacje o własnej wirtualnej karcie. Główny posiadacz karty nie może wyświetlić numeru wirtualnej karty dodatkowego posiadacza karty.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami.
 3. Kliknij wirtualną kartę.
 4. Kliknij Pokaż numery.

Połącz swoją firmową kartę Shopify Credit z wirtualnym portfelem

Jeśli podczas konfigurowania konta Shopify Credit nie połączysz swojej karty z portfelem (np. Apple Wallet lub Google Pay), możesz to zrobić później.

Kroki:

 1. Przygotuj numery firmowych kart Shopify Credit, wykonując jedną z następujących czynności:

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami z aplikacji portfela, aby dodać kartę.

Wymień firmową kartę Shopify Credit

W razie potrzeby możesz zamówić nową kartę firmową Shopify Credit. Każdy posiadacz karty może mieć tylko jedną kartę wirtualną i jedną kartę fizyczną. Zamówienie nowej karty powoduje anulowanie bieżącej karty firmowej Shopify Credit. Główny posiadacz karty może poprosić o nowe karty dla siebie lub dodatkowego posiadacza karty.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami.
 3. Kliknij kartę, którą chcesz anulować i wymienić.
 4. Kliknij opcję Więcej, a następnie Anuluj i wymień.
 5. Wybierz powód anulowania i wymiany karty Shopify Credit, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wprowadź informacje o wysyłce.
 7. Kliknij Potwierdź i zastąp kartę.

Zablokuj firmową kartę Shopify Credit

W przypadku zgubienia karty lub naruszenia jej zabezpieczeń, możesz ją zablokować, aby uniemożliwić korzystanie z niej. Główny posiadacz karty może zablokować kartę należącą do dodatkowego posiadacza karty. Dodatkowi posiadacze kart mogą blokować i odblokowywać tylko własne karty. Dodatkowy użytkownik może odblokować swoją kartę, nawet jeśli główny posiadacz karty ją zablokuje.

Aby trwale usunąć dostęp do karty, możesz usunąć dodatkowego posiadacza karty lub zmienić miesięczny limit wydatków na 0 USD.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami.
 3. Kliknij kartę, którą chcesz zablokować.
 4. Kliknij opcję Zablokuj kartę.
 5. Kliknij opcję Zablokuj kartę, aby potwierdzić.

Po określeniu statusu karty wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli Twoja karta została znaleziona lub masz pewność, że nie doszło do naruszenia jej zabezpieczeń, możesz ją odblokować. Kliknij kartę na stronie Zarządzaj kartami, a następnie kliknij opcję Odblokuj kartę.
 • Jeśli nie możesz znaleźć karty lub doszło do naruszenia jej zabezpieczeń, możesz ją anulować i wymienić na nową.

Zakwestionuj opłatę

Jeśli jesteś głównym posiadaczem karty, możesz zakwestionować obciążenie swojego konta Shopify Credit z następujących powodów:

 • fałszywe
 • nie otrzymano
 • duplikuj
 • towary nie zgodnie z opisem
 • usługa nie jest zgodnie z opisem
 • anulowano
 • inne powody

Dowiedz się, jak zakwestionować opłatę na koncie Shopify Credit.

Zaktualizuj dane posiadacza karty Shopify Credit

Jeśli zmienił się Twój adres rozliczeniowy, numer telefonu lub inne informacje, możesz zaktualizować dane posiadacza karty w panelu administracyjnym Shopify. Informacje dotyczące posiadacza karty muszą być takie same w przypadku karty wirtualnej i fizycznej. Jeśli zmienisz dane posiadacza karty, zmiany będą dotyczyć obu kart. Każdy posiadacz karty może zmienić tylko swoje własne dane.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami.
 3. Kliknij swoją kartę wirtualną lub fizyczną.
 4. Kliknij opcję Wyświetl dane posiadacza karty.
 5. Kliknij opcję Edytuj.
 6. Wprowadź zaktualizowane informacje.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Rozwiązywanie odrzuconych transakcji Shopify Credit

Transakcje kartą Shopify Credit mogą zostać odrzucone z kilku powodów. Oto typowe powody odrzucenia transakcji:

 • Przekroczenie limitu wydatków: sprawdź aktualny limit wydatków w sekcji Uznanie w panelu administracyjnym Shopify, aby upewnić się, że transakcja nie przekracza dostępnego limitu wydatków.
 • Firmy lub działania z ograniczeniami: próby zakupu od firm lub w ramach działań, które są ograniczone na podstawie warunków Shopify Credit, będą skutkować odrzuconymi transakcjami.

Zasoby pozwalające na zarządzanie kontem Shopify Credit

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z konta Shopify Credit i zrozumienia specyfiki transakcji kartą, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo