Zarządzaj swoimi kartami firmowymi Shopify Credit

Gdy zaczynasz korzystać z Shopify Credit, otrzymujesz kartę wirtualną, która jest automatycznie aktywowana i gotowa do użycia. Możesz użyć tej karty podczas zakupów online dla swojej firmy. Jeśli musisz dokonać zakupów dla swojej firmy osobiście, możesz zamówić fizyczną kartę Shopify Credit.

Zamawianie fizycznej karty firmowej Shopify Credit

Jeśli nie zamówisz karty fizycznej podczas konfigurowania konta Shopify Credit, możesz ją zamówić później w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. W sekcji Twoje karty kliknij Zamów kartę fizyczną.
 3. Wprowadź informacje o wysyłce.
 4. Kliknij opcję Złóż zamówienie.

Po zamówieniu karty fizycznej możesz sprawdzić status dostawy karty i przewidywaną datę dostawy w panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do sekcji Finanse > Credit, a następnie klikając kartę fizyczną w sekcji Twoje karty.

Zamów ponownie fizyczną kartę firmową Shopify Credit

W przypadku problemów z dostawą zamówionej karty fizycznej możesz zamówić nową kartę.

Przed ponowieniem zamówienia sprawdź status dostawy karty, aby upewnić się, że data dostawy nie została zmieniona. Sprawdź status dostawy w panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do sekcji Finanse > Credit, a następnie klikając kartę fizyczną w sekcji Twoje karty.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. W sekcji Twoje karty kliknij kartę fizyczną.
 3. Kliknij opcję Zamów nową kartę.
 4. Wybierz opcję Nie otrzymano karty, a następnie kliknij Dalej.
 5. Wprowadź informacje o wysyłce.
 6. Kliknij Potwierdź i zastąp kartę.

Po kliknięciu opcji Potwierdź i wymień kartę niedostarczana karta zostanie anulowana i zamówiona zostanie nowa.

Aktywuj fizyczną kartę firmową Shopify Credit

Aby zacząć korzystanie z otrzymanej karty fizycznej, należy ją aktywować. Możesz aktywować swoją kartę tutaj lub wykonać poniższe kroki.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. W sekcji Twoje karty kliknij kartę fizyczną.
 3. Kliknij opcję Aktywuj kartę.
 4. Wprowadź ostatnie cztery cyfry numeru fizycznej karty firmowej Shopify Credit, a następnie kliknij Dalej.
 5. Wprowadź czterocyfrowy numer identyfikacyjny (PIN) dla swojej karty.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Wprowadź ponownie kod PIN, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Po kliknięciu opcji Potwierdź Twoja karta jest aktywowana i można z niej korzystać podczas zakupów online i w sklepach stacjonarnych.

Wyświetlanie informacji o wirtualnej karcie

Możesz wyświetlić informacje o wirtualnej karcie w panelu administracyjnym Shopify.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. W sekcji Twoje karty, kliknij kartę wirtualną.
 3. Kliknij Pokaż numery.

Połącz swoją firmową kartę Shopify Credit z wirtualnym portfelem

Jeśli podczas konfigurowania konta Shopify Credit nie połączysz swojej karty z portfelem (np. Apple Wallet lub Google Pay), możesz to zrobić później.

Kroki:

 1. Przygotuj numery firmowych kart Shopify Credit, wykonując jedną z następujących czynności:

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami z aplikacji portfela, aby dodać kartę.

Wymień firmową kartę Shopify Credit

W razie potrzeby możesz zamówić nową kartę firmową Shopify Credit. Każdy sklep może mieć tylko jedną kartę wirtualną i jedną kartę fizyczną. Zamówienie nowej karty powoduje anulowanie bieżącej karty firmowej Shopify Credit.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. W sekcji Twoje karty kliknij kartę, którą chcesz anulować i wymienić.
 3. Kliknij opcję Więcej, a następnie Anuluj i wymień.
 4. Wybierz powód anulowania i wymiany karty Shopify Credit, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Wprowadź informacje o wysyłce.
 6. Kliknij Potwierdź i zastąp kartę.

Zresetuj PIN do swojej firmowej karty Shopify Credit

Jeśli nie pamiętasz kodu PIN lub sądzisz, że nieupoważniona osoba ma dostęp do Twojego kodu PIN, możesz zresetować PIN swojej fizycznej karty firmowej Shopify Credit.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. W sekcji Twoje karty kliknij kartę fizyczną.
 3. Kliknij opcję Więcej, a następnie Zresetuj PIN.
 4. Wprowadź 4-cyfrowy PIN, a następnie kliknij opcję Dalej.
 5. Wprowadź ponownie kod PIN, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Blokowanie firmowej karty Shopify Credit

W przypadku zgubienia karty lub naruszenia jej zabezpieczeń, możesz ją zablokować, aby uniemożliwić korzystanie z niej.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. W sekcji Twoje karty kliknij kartę, którą chcesz zablokować.
 3. Kliknij opcję Zablokuj kartę.
 4. Kliknij opcję Zablokuj kartę, aby potwierdzić.

Po określeniu statusu karty wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli Twoja karta została znaleziona lub masz pewność, że nie doszło do naruszenia jej zabezpieczeń, możesz ją odblokować. Kliknij kartę w sekcji Karty, a następnie kliknij opcję Odblokuj kartę.
 • Jeśli nie możesz znaleźć karty lub doszło do naruszenia jej zabezpieczeń, możesz ją anulować i wymienić na nową.

Zakwestionuj opłatę

Możesz zakwestionować obciążenie swojej karty Shopify Credit z następujących powodów:

 • fałszywe
 • nie otrzymano
 • duplikuj
 • towary nie zgodnie z opisem
 • usługa nie jest zgodnie z opisem
 • anulowano
 • inne powody

Wyślij e-mail na adres support-credit@shopify.com, aby zakwestionować obciążenie Twojej karty firmowej Shopify Credit. W przesłanej wiadomości podaj jak najwięcej dowodów i informacji.

Zaktualizuj dane posiadacza karty Shopify Credit

Jeśli zmienił się Twój adres rozliczeniowy, numer telefonu lub inne informacje, możesz zaktualizować dane posiadacza karty w panelu administracyjnym Shopify. Informacje dotyczące posiadacza karty muszą być takie same w przypadku karty wirtualnej i fizycznej. Jeśli zmienisz dane posiadacza karty, zmiany będą dotyczyć obu kart.

Ze względów bezpieczeństwa przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne może być uwierzytelnienie konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. W sekcji Twoje karty kliknij kartę wirtualną lub fizyczną.
 3. Kliknij opcję Wyświetl dane posiadacza karty.
 4. Kliknij opcję Edytuj.
 5. Wprowadź zaktualizowane informacje.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo