Wskaźniki rozmów

Wskaźniki rozmów dostarczają danych na temat interakcji z klientami korzystającymi z czatu sklepu online lub Apple Business Chat na pulpicie Shopify Inbox.

Opis wskaźników rozmów

Aplikacja Shopify Inbox śledzi poniższe dane dla czatu sklepu online i Apple Business Chat oraz porównuje je z danymi z poprzednich 30 dni:

  • Nowe rozmowy: liczba nowych rozmów rozpoczętych w danym zakresie dat.
  • Rozmowy z odpowiedzią: liczba rozmów, w ramach których udzielono odpowiedzi w danym zakresie dat.
  • Czas pierwszej odpowiedzi: średni czas udzielenia odpowiedzi w ramach nowych rozmów w danym zakresie dat.
  • Rozmowy ze sprzedażą: liczba rozmów, które zakończyły się sprzedażą w ciągu 7 dni.

Wskaźniki te są aktualizowane automatycznie co 48 godzin.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo