Wskaźniki rozmów

Wskaźniki rozmów dostarczają danych na temat interakcji z klientami korzystającymi z czatu w sklepie online lub Apple Business Chat na pulpicie Shopify Inbox.

Opis wskaźników rozmów

Aplikacja Shopify Inbox śledzi poniższe dane dla czatu sklepu online i Apple Business Chat (jeśli został zainstalowany):

  • Nowe rozmowy: liczba nowych rozmów rozpoczętych w danym zakresie dat.
  • Rozmowy z odpowiedzią: liczba rozmów, w ramach których udzielono odpowiedzi w danym zakresie dat.
  • Czas pierwszej odpowiedzi: średni czas udzielenia odpowiedzi w ramach nowych rozmów w danym zakresie dat.
  • Rozmowy skutkujące sprzedażą: liczba rozmów w tym przedziale czasu, które zakończyły się sprzedażą w ciągu 7 dni.

Wskaźniki te są aktualizowane w czasie rzeczywistym, ale musisz odświeżyć stronę, aby uzyskać najnowsze wyniki.

Inne integracje, takie jak Messenger dla Facebooka i Messenger dla Instagrama, nie są obecnie obsługiwane.

Oś czasu

Możesz dostosować oś czasu dla wskaźników w przeglądzie rozmów. Domyślnie na stronie przeglądu są publikowane wskaźniki z ostatnich 30 dni. Aby zmienić oś czasu, kliknij przycisk Ostatnie X dni i użyj menu rozwijanego, aby wybrać nowe ramy czasowe. Wskaźniki rozmów w skrzynce odbiorczej są dostępne dla dziś, wczoraj, ostatnich 7 dni, ostatnich 30 dni i ostatniego miesiąca.

Uprawnienia pracowników

Pracownicy potrzebują uprawnień do raportów, aby uzyskać dostęp do wskaźników rozmów w Inbox. Pracownicy bez uprawnień do raportów nie mogą uzyskać dostępu do wskaźników rozmów.

Dowiedz się więcej o edycji uprawnień pracowników.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo