Czat ze sklepem online

Aplikacja Shopify Inbox zawiera czat sklepu online (wcześniejsza nazwa: Shopify Chat). Możesz odczytywać wiadomości od klientów i odpowiadać na nie za pomocą aplikacji Shopify Inbox na komputerze lub urządzeniu mobilnym, a także wysyłać linki do produktów, obrazy lub kody rabatowe.

Włącz czat ze sklepem online

Czat sklepu online jest zawarty w aplikacji Shopify Inbox, ale nie jest domyślnie włączony.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Inbox > Wygląd.

  2. W sekcji Widoczność czatu sklepu online kliknij opcję Widoczny.

  3. Kliknij opcję Zapisz.

Aby wyłączyć czat ze sklepem online, wykonaj powyższe kroki i wybierz opcję Niewidoczny. Spowoduje to usunięcie przycisku czatu online ze sklepu online.

Dostosuj czat ze sklepem online

Możesz dostosować przycisk i okno czatu zgodnie ze stylem swojego sklepu online.

Dostosuj przycisk czatu ze sklepem online

Klienci przeglądający Twój sklep online mogą kliknąć przycisk czatu, aby rozpocząć z Tobą czat w oknie przeglądarki. Możesz zmienić styl i kolor przycisku, aby dopasować go do swojego sklepu online na stronie Wygląd w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Inbox > Wygląd.

  2. Wybierz opcję Styl czatu sklepu online. Korzystając z menu rozwijanego Położenie, wybierz miejsce dla przycisku czatu.

  3. W polu Kolor wprowadź kod szesnastkowy lub kliknij menu rozwijane, aby użyć selektora kolorów w celu wybrania koloru.

  4. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosowywanie języka dla czatu ze sklepem online

Czat sklepu online pojawia się w tym samym języku, co Twój szablon. Jeśli używasz nieobsługiwanego języka, Shopify Chat zostanie domyślnie ustawiony na angielski.

Dostosuj pozdrowienia w czacie ze sklepem online

Gdy klient kliknie przycisk czatu w Twoim sklepie, w nagłówku okna czatu wyświetli się wiadomość powitalna. Jeśli masz ustawioną wiadomość kolejną lub wiadomość o niedostępności, wyświetli się ona po wpisaniu przez klienta pierwszej wiadomości w oknie czatu. Automatyczne wiadomości można dostosować na stronie Skrzynka odbiorcza > Zapisane odpowiedzi w panelu administracyjnym Shopify. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją .Automatyczne wiadomości.

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości na czacie sklepu online

Możesz przeglądać wiadomości od klientów i odpowiadać na nie, korzystając z aplikacji Shopify Inbox na urządzeniu z systemem iOS, iPadOS lub Android bądź logując się do aplikacji Shopify Inbox na komputerze na stronie shopifyinbox.com.

W wiadomościach od klientów korzystających z czatu sklepu online nie pojawia się zdjęcie ani nazwisko klienta, ale aplikacja Shopify Inbox kojarzy każdego anonimowego klienta z domyślnym awatarem i unikalną nazwą odwiedzającego sklep.

Zapoznaj się z sekcją Rozmowy, aby uzyskać więcej informacji na temat przeglądania wiadomości na czacie sklepu online i odpowiadania na nie.

Przesyłanie wiadomości SMS lub e-mail za pomocą Shopify Inbox

Przy zadawaniu pytania na czacie ze sklepem online klienci mogą podać swój numer telefonu lub adres e-mail. Dzięki temu nie będą musieli czekać na odpowiedź w czacie na żywo, bo otrzymają ją w wiadomości SMS lub e-mail. Jeśli klient wprowadzi numer telefonu lub adres e-mail, który nie pasuje do istniejącego klienta, utworzony zostanie nowy klient. Odpowiedzi są wysyłane klientom w wiadomości SMS lub e-mail, a także w oknie czatu na żywo, jeśli nadal jest aktywne. Ta funkcja jest bezpłatna dla sprzedawców, ale w przypadku korzystania z wiadomości SMS, mogą być naliczane stawki za przesyłanie wiadomości i danych.

Jeśli klient poda adres e-mail, odpowiedź sprzedawcy zostanie dostarczona w szablonie e-maila zawierającym nazwę sklepu i logo (jeśli jest dostępne). Treść e-maila zawierać będzie nową odpowiedź i – dla zapewnienia adresatowi kontekstu konwersacji – do dziesięciu wcześniejszych wiadomości.

Doświadczenie klienta

Gdy klient kliknie przycisk czatu, w przeglądarce otworzy się rozmowa. Klient może nadal przechodzić do innych stron w sklepie online, a rozmowa pozostaje otwarta do momentu jej zamknięcia. Jeśli klient opuści Twój sklep, rozmowa zostanie zapisana na krótki czas, aby można ją było kontynuować po powrocie klienta na Twoją stronę.

Po wysłaniu przez klienta wstępnej wiadomości klient zostanie poproszony o podanie swoich danych kontaktowych. Jeśli klient znajduje się w Kanadzie lub USA, zostanie on proszony o podanie swojego numeru telefonu. Jeśli klient znajduje się w innym miejscu, zostanie poproszony o podanie swojego adresu e-mail. Gdy klient wprowadzi swoje dane kontaktowe, rekord klienta zostanie utworzony lub dopasowany w sklepie, a wstępna wiadomość zostanie wysłana do Ciebie, aby rozmowa mogła być kontynuowana.

Wyszukiwanie zamówienia

Czat sklepu online umożliwia klientom nie tylko kontaktowanie się ze sprzedawcami, ale również śledzenie statusu swojego zamówienia. Klienci mogą otworzyć czat sklepu online wybrać opcję Potrzebuję aktualnych informacji o moim zamówieniu, a następnie wprowadzić numer zamówienia i adres e-mail powiązany z ich zamówieniem. Otrzymują wówczas odpowiedź w oknie czatu, która zawiera status realizacji zamówienia, link do śledzenia zamówienia w przypadku wysłania zamówienia lub link do strony statusu zamówienia pozwalający uzyskać więcej informacji. Jeśli klient wprowadzi nieprawidłowy adres e-mail lub numer zamówienia, otrzyma komunikat o błędzie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo