Często zadawane pytania dotyczące sklepu online

Dla często zadawanych pytań w aplikacji Inbox można utworzyć automatyczne odpowiedzi w czacie sklepu online. Lista pytań jest wyświetlana klientowi, gdy kliknie on przycisk czatu w sklepie online, a odpowiedź pojawia się po wybraniu często zadawanego pytania.

Możesz uzyskać dostęp do sesji klienta na pulpicie shopifyinbox.com, aby dowiedzieć się, które często zadawane pytania klient kliknął, i które odpowiedzi zostały wysłane. Te interakcje nie będą wyświetlane jako nowe rozmowy i nie będą powodować wysłania powiadomień push na Twój telefon ani komputer. Jeśli klient zada pytanie spoza opcji często zadawanych pytań na czacie, otrzymasz powiadomienie o nowym zapytaniu na pulpicie shopifyinbox.com.

Często zadawane pytania na czacie

Gdy klient kliknie przycisk czatu, w przeglądarce otworzy się rozmowa. Czat sklepu online wyświetli Twoją wiadomość powitalną i zaoferuje klientowi listę popularnych tematów do wyboru. Tematy te są tworzone przez Ciebie, z wyjątkiem statusu zamówienia, który jest dodawany domyślnie.

Możesz utworzyć dowolnie wiele często zadawanych pytań, jednakże w danym momencie aktywne mogą być tylko 4 z nich (oprócz pytania dotyczącego statusu zamówienia). Pozostałe często zadawane pytania będą przechowywane na nieaktywnej liście często zadawanych pytań w Shopify Chat i będzie je można w każdej chwili wymienić. Pytanie „Czy mogę uzyskać aktualne informacje na temat statusu mojego zamówienia?” jest opcją zawsze widoczną dla klienta i nie jest wliczane do Twoich czterech aktywnych często zadawanych pytań.

Dostosuj często zadawane pytania na czacie

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Shopify Inbox > Zapisane odpowiedzi > Często zadawane pytania.

 2. Kliknij opcję Utwórz często zadawane pytania.

 3. W polu Tytuł wprowadź pytanie, które chcesz dodać do często zadawanych pytań. Limit znaków dla tego pola wynosi 60.

 4. Wpisz odpowiedź na swoje pytanie. Będzie to odpowiedź, którą klient zobaczy po kliknięciu pytania.

 5. Ustaw dla Często zadawanych pytań status Aktywne lub Nieaktywne. Jeśli masz już cztery aktywne często zadawane pytania, nie możesz ustawić nowego pytania na status Aktywne. Często zadawane pytanie zostanie zapisane na liście nieaktywnych często zadawanych pytań.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Podgląd często zadawanych pytań

Możesz wyświetlić podgląd często zadawanych pytań dotyczących czatu online z poziomu widoku listy pytań i widoku rozmowy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Shopify Inbox > Zapisane odpowiedzi > Często zadawane pytania.
 2. Kliknij aktywne często zadawane pytania.

Zmień kolejność wyświetlania często zadawanych pytań na czacie

Możesz zmienić kolejność wyświetlania aktywnych często zadawanych pytań.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Shopify Inbox > Wygląd.

 2. Kliknij ⋮⋮ i przeciągnij często zadawane pytania, aby zmienić kolejność listy wyświetlania.

Zaktualizowana lista aktywnych często zadawanych pytań zostanie automatycznie odwzorowana w Twoim sklepie online.

Włącz lub wyłącz często zadawane pytania na czacie

Możesz dodać do czterech aktywnych często zadawanych pytań, pozostałe często zadawane pytania pojawią się w panelu administracyjnym sklepu jako nieaktywne. Jeśli masz cztery aktywne często zadawane pytania, musisz zmienić status co najmniej jednego z nich z Aktywnego na Nieaktywny, aby móc oznaczyć nowe często zadawane pytanie jako aktywne.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Shopify Inbox > Zapisane odpowiedzi > Często zadawane pytania.

 2. Kliknij często zadawane pytanie, które chcesz ustawić jako nieaktywne.

 3. W oknie Status często zadawanych pytań ustaw często zadawane pytanie jako Nieaktywne.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

W przypadku dostępnego miejsca na często zadawane pytanie możesz teraz ustawić jedno z nieaktywnych często zadawanych pytań na aktywne.

 1. Kliknij opcję Edytuj dla często zadawanego pytania, które chcesz ustawić jako aktywne.

 2. W oknie Często zadawane pytania ustaw dla pytań status Aktywne.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo