Pierwsza odpowiedź

Karta Pierwsza odpowiedź w sekcji Zapisane odpowiedzi w panelu administracyjnym Shopify umożliwia ustawienie dni i godzin, w których możesz rozmawiać na czacie z odwiedzającymi Twój sklep online. Istnieją dwie wiadomości wyświetlane klientom w ramach pierwszej odpowiedzi:

 • Rozmowa została rozpoczęta w wybranych godzinach: wiadomość w wybranych godzinach jest automatycznie wysyłana do klientów w określonych godzinach po wpisaniu przez klienta wiadomości w Twoim oknie czatu online.
 • Rozmowa została rozpoczęta poza wybranymi godzinami: wiadomość poza wybranymi godzinami jest wysyłana poza ustawionymi godzinami po wpisaniu przez klienta wiadomości w Twoim oknie czatu online.

Wiadomość w wybranych godzinach informuje klientów, że ich wiadomość została dostarczona. To świetny sposób na określenie oczekiwanego czasu odpowiedzi. Możesz zaplanować automatyczne wysyłanie tej wiadomości po pierwszej wiadomości od klienta przesłanej na czacie lub wysyłanie tylko w określonych godzinach.

Wiadomość poza wybranymi godzinami jest wysyłana zawsze wtedy, gdy nie zaplanowano wiadomości w wybranych godzinach. Pozwala to przygotować klienta na dłuższy niż zwykle czas odpowiedzi.

Gdy tworzysz lub edytujesz pierwszą odpowiedź w panelu administracyjnym Shopify, w oknie podglądu wyświetlany jest sposób ich wyświetlania klientom.

Niezależnie od typu automatycznych wiadomości wyświetlanych klientom, wszystkie rozmowy możesz zobaczyć w Shopify Inbox lub w aplikacji Inbox w wersji na urządzenia z systemem Android, iOS lub na iPada.

Ustaw swoją dostępność

Możesz ustawić godziny dostępności w ustawieniach Inbox panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Inbox.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Zapisane odpowiedzi > Pierwsza odpowiedź.

 5. Użyj pól menu rozwijanego, aby wybrać godzinę rozpoczęcia i zakończenia każdego dnia tygodnia, w którym będziesz w stanie odpowiadać na wiadomości na czacie ze sklepem online.

 6. Opcjonalnie: aby wybrać ustawienie Zawsze dostępny, kliknij menu ... i zaznacz opcję Wybierz wszystkie godziny dla tego dnia.

 7. Opcjonalnie: możesz skopiować ustawione godziny w danym dniu do wszystkich dni tygodnia. Kliknij menu ... i wybierz opcję Zastosuj tę dostępność do wszystkich dni, aby ustawić ten sam harmonogram dla całego tygodnia.

 8. Opcjonalnie: w sekcji Strefa czasowa wybierz odpowiednią strefę czasową dla godzin. Domyślnie to ustawienie odpowiada Twojej lokalnej strefie czasowej.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Aby twoja wiadomość była zawsze wysyłana do klientów w wybranych godzinach, możesz ustawić swoją dostępność jako Wybierz wszystkie godziny dla tego dnia. Możesz także wybrać ustawienie, zgodnie z którym zawsze wysyłana będzie wiadomość poza godzinami, zaznaczając opcję Usuń wszystkie godziny dla tego dnia jako dostępność.

Jeśli jesteś na urlopie lub z innego powodu nie możesz rozmawiać na czacie, z menu rozwijanego na górze sekcji Scheduler wybierz opcję „Niedostępność przez wszystkie godziny we wszystkie dni”. Dzięki temu klienci, którzy rozpoczynają rozmowę na czacie ze sklepem online, otrzymają ustawioną wiadomość poza godzinami.

Wiadomości z pierwszą odpowiedzią

Wiadomość z pierwszą odpowiedzią informuje klientów, że ich wiadomość została odebrana. W czasie dostępności Twojego sklepu wiadomość w wybranych godzinach jest automatycznie wyświetlana po wysłaniu przez klienta pierwszej wiadomości w oknie czatu.

Możesz zaplanować automatyczne wysyłanie wiadomości w wybranych godzinach po pierwszej wiadomości klienta lub tylko w wybranym przez siebie czasie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Inbox.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Zapisane odpowiedzi > Pierwsza odpowiedź i przewiń w dół do sekcji Rozmowy rozpoczęte w wybranych godzinach.

 5. Kliknij przycisk Edytuj odpowiedź obok opcji Rozmowy rozpoczęte w wybranych godzinach. Możesz użyć domyślnej wiadomości lub dodać własną.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj wiadomość dla opcji Rozmowy rozpoczęte poza wybranymi godzinami w sposób opisany powyżej.

Wyłącz pierwszą odpowiedź

Możesz wyłączyć przesyłanie pierwszej odpowiedzi klientom. Gdy wyłączysz pierwszą odpowiedź, Twoi klienci nie otrzymają pierwszej odpowiedzi, gdy rozpoczną rozmowę. Twoje szybkie odpowiedzi i odpowiedzi chwilowe będą nadal dostępne.

 1. Kliknij opcję Zapisane odpowiedzi > Pierwsza odpowiedź.
 2. Kliknij opcję Wyłącz pierwszą odpowiedź.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo