Cła i podatki importowe

Jeśli wysyłasz towary do innych krajów, Twoi klienci mogą zostać obciążeni dodatkowymi cłami i podatkami importowymi, gdy otrzymają przesyłkę. Jeśli spełniasz wymagania, możesz naliczać cła i podatki importowe przy realizacji zakupu. Przed skonfigurowaniem naliczania ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu koniecznie zapoznaj się z informacjami na temat ceł i podatków importowych.

Przewoźnicy

Przewoźnik odpowiada za transport produktu. W przypadku produktów wysyłanych za granicę działa on jako broker celny i jest odpowiedzialny za pobieranie ceł i podatków od importu. Przewoźnicy pobierają te opłaty od sprzedawcy lub kupującego, w zależności od warunków Incoterms, które zastosowano do wysyłki.

Przewoźnicy mogą pobierać opłatę za pośrednictwo i wypłatę.

Incoterms

Opcje zarządzania cłami i podatkami od importu to międzynarodowe warunki handlowe lub Incoterms. Warunki Incoterms określają sposób obciążenia klienta oraz pobierania płatności z tytułu ceł i podatków importowych przez przewoźnika.

Poniżej podano dwa najczęściej używane warunki Incoterms:

 • Dostarczone, cło opłacone (DDP). Termin ten oznacza, że sprzedawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie koszty importu, takie jak cła, podatki importowe lub opłaty za pośrednictwo/wypłatę, których uiszczenie może być wymagane, gdy towary przekraczają granicę. Płatności za te opłaty można pobierać podczas procesu realizacji zakupu. Gdy dostępny jest warunek Incoterm DDP, korzystanie z niego zapewnia klientom łączną cenę produktu i pomaga uniknąć opóźnień w wysyłce.
 • Dostarczono do miejsca (DAP). Inna nazwa to dostarczone, cło nieopłacone (DDU). Termin ten oznacza, że sprzedawca jest odpowiedzialny tylko za wysyłkę produktu i że klient jest odpowiedzialny za uiszczenie w momencie dostawy wszelkich kosztów importu na rzecz przewoźnika, takich jak cła, podatki importowe lub opłaty za pośrednictwo/wypłatę. Niektórzy przewoźnicy naliczają dodatkowe opłaty za pobieranie ceł przy dostawie, jeśli nie zostały one opłacone z góry. Zastosowanie warunku Incoterm DAP może skutkować dodatkowymi kosztami dla klienta.

Aby pomóc klientom w uniknięciu dodatkowych opłat, możesz naliczać wszelkie obowiązujące cła i podatki importowe podczas realizacji zakupu. Przewoźnik wystawi Ci później fakturę na cła i podatki importowe, które możesz zapłacić z opłat pobieranych od klienta.

Opłaty celne

Opłaty, które mogą być naliczane przy imporcie towarów, pochodzą z różnych źródeł i obejmują:

Opłaty celne stosowane w przypadku przesyłki zależą od miejsca docelowego, wartości i przewoźnika, który transportuje towary.

Podatek od towarów o niskiej wartości i podatek od importu

Częścią podatkową opłat celnych jest podatek od towarów o niskiej wartości lub podatek od importu w zależności od progu wartości de minimis, który różni się w zależności od kraju i regionu.

Podatek od towarów o niskiej wartości

W niektórych krajach i regionach w przypadku przesyłek obowiązuje podatek od towarów o niskiej wartości poniżej progu de minimis, jeśli jesteś zarejestrowany(-a) w celu pobierania podatku w danym kraju lub regionie. Na przykład w Unii Europejskiej obowiązuje próg podatku od towarów o niskiej wartości, zgodnie z którym VAT jest pobierany od zamówień transgranicznych o wartości wynoszącej maksymalnie 150 EUR, podczas gdy w Wielkiej Brytanii obowiązuje próg podatku od towarów o niskiej wartości, zgodnie z którym podatek VAT jest pobierany od zamówień transgranicznych o wartości wynoszącej maksymalnie 135 GBP.

Podatki od towarów o niskiej wartości obowiązują w następujących krajach:

 • Australia
 • Nowa Zelandia
 • Szwajcaria
 • Norwegia
 • Kraje Unii Europejskiej
 • Wielka Brytania

W większości przypadków dla wysyłek nadawanych do obszarów, gdzie obowiązuje podatek od towarów o niskiej wartości, zaleca się stosowanie warunku incoterm DDP, aby dla zamówień przekraczających taki próg naliczone zostały cła i podatki importowe przy realizacji zakupu.

Na przykład w przypadku zastosowania warunku incoterm DDP w Unii Europejskiej:

 • Do zamówień o maksymalnej wartości 150 EUR doliczany jest podatek VAT.
 • Do zamówień o wartości większej niż 150 EUR doliczany jest podatek VAT od importu i cła.

W przypadku zastosowania warunku incoterm DDP w Wielkiej Brytanii:

 • Do zamówień o maksymalnej wartości 135 GBP doliczany jest podatek VAT, jeśli w ustawieniach podatkowych wprowadzono rejestrację podatkową w Wielkiej Brytanii.
 • Do zamówień o wartości większej niż 135 GBP doliczany jest podatek VAT od importu i cła.

Podatki od towarów o niskiej wartości są zazwyczaj odprowadzane organom podatkowym za pomocą deklaracji podatkowej. To Ty decydujesz, czy masz pobierać i odprowadzać podatki. Jeśli nie masz pewności, czy musisz się zarejestrować, aby pobierać podatki od towarów o niskiej wartości lub nie wiesz, jak odprowadzać podatki od towarów o niskiej wartości, skontaktuj się z organem podatkowym w danym kraju lub regionie bądź lokalnym ekspertem podatkowym.

Jeśli przetwarzasz zwrot kosztów za zamówienie, od którego pobrano podatki od towarów o niskiej wartości, skontaktuj się z organem podatkowym w danym kraju lub regionie, aby odzyskać odprowadzony podatek. Możesz odprowadzać lub odzyskiwać podatki tylko w krajach, w których jesteś już zarejestrowany(-a) jako płatnik podatku.

Podatek importowy

Podatki importowe są naliczane przez organ celny danego kraju lub regionu w przypadku przesyłek przekraczających próg de minimis. W większości przypadków podatek ten jest odpowiednikiem lokalnego podatku od sprzedaży, takiego jak VAT lub GST. Jeśli przetwarzasz zwrot kosztów za zamówienie, od którego pobrano podatki importowe i które zostało zrealizowane, skontaktuj się z organem celnym w danym kraju lub regionie, aby odzyskać odprowadzony podatek.

Opłata celna

Cło jest opłatą od przesyłek naliczaną przez służby celne w kraju lub regionie odbiorcy w przypadku przesyłek powyżej wartości de minimis. Cło jest obliczane na podstawie następujących czynników:

 • deklarowana wartość produktu i koszty wysyłki
 • kategoria produktu określona przez kod HS
 • kraj lub region pochodzenia
 • stawki celne kraju docelowego
 • obowiązujące umowy handlowe

Na wysokość ceł i podatków importowych obliczanych na podstawie deklarowanej wartości produktu mogą mieć wpływ rabaty lub pozycje darmowe.

Opłaty za pośrednictwo i opłaty za wypłatę

Przewoźnicy mogą pobierać opłatę za pośrednictwo i opłatę za wypłatę w przypadku ich usług. Taka opłata nie jest wliczona w cenę, jeśli włączone jest aktywowane ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu. Jeśli musisz obciążyć swoich klientów opłatą za pośrednictwo i opłatą za wypłatę, rozważ dodanie kosztu takiej opłaty do stawek wysyłki.

Uzgodnienia dotyczące wysyłki zagranicznej

Uzgodnienia dotyczące wysyłki zagranicznej są wykorzystywane w transporcie towarów między kupującym a sprzedawcą. W uzgodnieniach tych określa się, kto odpowiada za towary w trakcie transportu.

Oto dwa najbardziej popularne rodzaj uzgodnień:

 • Koszt, ubezpieczenie i fracht (CIF). W tym uzgodnieniu wskazuje się, że sprzedawca pokrywa koszty ubezpieczenia i inne koszty, dopóki towary nie zostaną otrzymane przez sprzedawcę.
 • Franco statek (FOB). To uzgodnienie oznacza, że koszt ubezpieczenia i inne koszty pokrywa kupujący od momentu wysyłki towarów.

Większość krajów i regionów uwzględnia koszt wysyłki, obsługi i ubezpieczenia (CIF) w celu ustalenia, czy wartość przesyłki przekracza progi i wymaga naliczenia cła i podatku importowego. W innych krajach te koszty nie są brane pod uwagę (FOB). Jeśli nie masz pewności, które uzgodnienia są dla Ciebie dostępne, skontaktuj się z przewoźnikiem. Do najbardziej znanych krajów i regionów, w których koszty wysyłki, obsługi i ubezpieczenia nie są uwzględniane, należą:

 • Kanada
 • Stany Zjednoczone
 • Australia
 • Nowa Zelandia
 • RPA

Zadbaj o poinformowanie klientów o warunkach wysyłki.

Minimalna wartość zamówienia przed zastosowaniem ceł i podatków importowych

Nie wszystkie zamówienia podlegają cłom i podatkom importowym. W wielu krajach i regionach cła i podatki importowe obowiązują dopiero po przekroczeniu minimalnej wartości zamówienia o nazwie de minimis.

Do progu de minimis są wliczane tylko wartości przed opodatkowaniem. Jeśli Twoje produkty mają ceny z wliczonym podatkiem, część ceny produktu nie jest wliczona do progu de minimis . Rabaty na zamówienia i produkty nie są również wliczane do progu de minimis .

W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów wartości de minimis.

Przykłady wartości de minimis
Kraj Wartość de minimis dla cła Wartość de minimis dla podatku
Stany Zjednoczone 800 USD 800 USD
Kanada 20 CAD 20 CAD
Meksyk 50 USD 117 USD
Australia 1000 AUD 0 AUD
Chiny 50 CNY 50 CNY
Hongkong 0 HKD 0 HKD
Irlandia 150 EUR 22 EUR
Japonia 10 000 JPY 10 000 JPY
Szwecja 1600 SEK 300 SEK
Szwajcaria 5 CHF 5 CHF

Wartość de minimis różni się w zależności od kraju lub regionu, a w niektórych z nich obowiązują określone zasady, które wpływają na wartość de minimis w zależności od miejsca nadania przesyłki. Na przykład, towary wysyłane do Kanady z Meksyku lub Stanów Zjednoczonych podlegają cłu, jeśli ich wartość wynosi co najmniej 150 CAD, a podatkom importowym, jeśli ich wartość wynosi co najmniej 40 CAD.

Jeśli nie masz pewności, jaka wartość de minimis obowiązuje w kraju lub regionie, do którego wysyłasz towary, sprawdź stronę internetową urzędu skarbowego tego kraju lub regionu lub skontaktuj się z lokalnym ekspertem podatkowym.

Umowy preferencyjne

Umowy preferencyjne, znane również jako umowy o wolnym handlu (FTA), to umowy między dwoma lub więcej krajami lub regionami, które mogą spowodować obniżenie lub wyeliminowanie ceł na niektóre produkty. Niektóre przykłady umów preferencyjnych to:

Umowy preferencyjne są domyślnie uwzględniane przy obliczaniu ceł i podatków importowych, ale możesz dezaktywować to ustawienie w panelu administracyjnym. To, czy umowa preferencyjna ma zastosowanie do sprzedaży, zależy od miejsca nadania i miejsca docelowego przesyłki oraz kraju pochodzenia i kodu HS produktu. Jeśli dokonasz sprzedaży transgranicznej, do której ma zastosowanie umowa preferencyjna, organ celny danego kraju lub regionu może poprosić Cię o dokumentację potwierdzającą kraj pochodzenia produktu, zazwyczaj w formie świadectwa pochodzenia.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje przesyłki mogą zostać objęte zakresem umowy preferencyjnej, zasięgnij informacji u przewoźnika lub u lokalnego eksperta podatkowego w celu ustalenia kwalifikowalności i czy wymagana jest dodatkowa dokumentacja.

Dezaktywuj umowy preferencyjne

Jeśli nie chcesz korzystać z umów preferencyjnych lub jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć wymaganej dokumentacji dla umowy preferencyjnej, do której się kwalifikujesz, wyłącz umowy preferencyjne w ustawieniach ceł i podatków importowych.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Cła i podatki importowe kliknij opcję Zarządzaj.
 3. W sekcji Cła i podatki importowe przełącz opcję Zmniejsz stawki, gdy pozwalają na to umowy preferencyjne.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo