Dodatkowe zadania związane z pobieraniem ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu

Po aktywacji funkcji pobierania ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu musisz wydrukować etykiety wysyłkowe DDP (dostarczone, cło opłacone), aby wskazać, że cła i podatki importowe zostały już opłacone przez klienta. W zależności od sklepu może być konieczne zaktualizowanie niektórych informacji o sklepie, przygotowanie się do szybkiej wyprzedaży lub opracowanie polityki dotyczącej zwrotu kosztów. Przed wysyłką towarów za granicę zapoznaj się z poniższymi zadaniami.

Kupuj i używaj etykiet wysyłkowych DDP

Po rozpoczęciu naliczania ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu musisz kupować i wykorzystywać etykiety wysyłkowe DDP zamiast standardowych etykiet wysyłkowych dla zamówień zagranicznych. Jeśli naliczysz cła przy realizacji zakupu, ale użyjesz standardowej etykiety wysyłkowej, klient zostanie obciążony cłami i podatkami importowymi przy dostawie. W tym przypadku klient uiści cła i podatki importowe dwukrotnie.

W przypadku pobierania ceł od zamówienia zagranicznego w danych tego zamówienia pojawia się pozycja Cła. Przed zakupem etykiety DDP sprawdź, czy od każdego międzynarodowego zamówienia pobrane zostały cła i podatki importowe. Jeśli wysyłasz zamówienie z kwotą cła 0 USD, możesz użyć etykiet wysyłkowych DDP, aby mieć pewność, że Twoi klienci nie będą podlegać żadnym dodatkowym opłatom. Jeśli podczas realizacji zakupu wystąpił błąd, mogło nie nastąpić pobranie cła i podatków i dla takiego zamówienia musisz wtedy użyć standardowej etykiety wysyłkowej.

Po otrzymaniu pierwszej faktury od przewoźnika porównaj opłaty podczas realizacji zakupu z opłatami celnymi, które zostały naliczone w miejscu docelowym wysyłki, aby sprawdzić, czy prawidłowo naliczono cła i podatki importowe. Regularnie powtarzaj ten proces. Jeśli zauważysz znaczne różnice między cłami i podatkiem od importu naliczanym podczas realizacji zakupu i kwotą naliczoną przez organy celne, sprawdź swoją konfigurację, aby upewnić się, że Twoje cła i podatki importowe są obliczane możliwie najdokładniej.

Tworzenie faktur handlowych

Każde międzynarodowe zamówienie wymaga wystawienia faktury handlowej. Cyfrowe faktury handlowe dostarczone przez przewoźnika wypełnić możesz na jego stronie internetowej. W zależności od zamówienia musisz utworzyć fakturę handlową w jeden z następujących sposobów:

  • Jeśli zamówienie ma opłacone cła i podatki importowe, zaznacz warunki dostawy na fakturze handlowej jako DDP, aby wskazać, że cła i podatki importowe zostały opłacone.
  • Jeśli zamówienie nie ma opłaconego cła i podatków importowych, zaznacz warunki dostawy na fakturze handlowej jako DDU (dostarczone, cło nieopłacone) lub DAP (dostarczone do miejsca), aby wskazać, że cła i podatki importowe nie zostały jeszcze opłacone.

Aby zmniejszyć rozbieżności między wysokością ceł i podatku importowego pobieranych od klienta a kwotą naliczoną przez agencje celne, upewnij się, że na fakturze handlowej podano dokładne informacje. Podczas tworzenia faktury sprawdź, czy poniższe dane są takie same na fakturze handlowej i w zamówieniu w panelu administracyjnym Shopify:

  • Kod HS (zharmonizowanego systemu)
  • Kraj lub region pochodzenia
  • Cena po rabatach
  • Ilość
  • Pobrane cła i podatek importowy
  • Twój lokalny numer rejestracji podatkowej, jeśli pobierasz podatek od towarów o niskiej wartości

Aktualizowanie polityki wysyłki i powiadomień o wysyłce

Po aktywacji naliczania ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu zaktualizuj politykę wysyłki oraz szablony powiadomień, aby klienci znali zasady i opłaty związane ze sprzedażą międzynarodową.

Zaktualizuj politykę wysyłki w panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do opcji: Ustawienia > Polityki.

Jeśli korzystasz z domyślnych szablonów e-maili Potwierdzenie zamówienia i Zwrot kosztów zamówienia, Twoje e-maile są automatycznie aktualizowane, aby zawierały pozycję pojedynczą Cła i nie trzeba wtedy wprowadzać żadnych zmian. Jeśli dostosowałeś(-aś) swoje szablony e-maili Potwierdzenie zamówienia i Zwrot kosztów zamówienia, możesz dodać kod do swoich szablonów powiadomień w celu dodania pozycji Cła.

Przygotowanie do szybkiej wyprzedaży

Jeśli prowadzisz szybką sprzedaż, rozważ wyłączenie pobierania ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu do momentu zakończenia sprzedaży. Jeśli zdecydujesz się na pobieranie ceł i podatków importowych podczas sprzedaży, sprawdź swoje produkty przeznaczone do sprzedaży, aby ustalić, czy mają one określone kody HS, kraj lub region pochodzenia i kategorię produktu. Wypełnienie tych pól dla produktów sprzedażowych pozwala na oszacowanie kosztów ceł i podatków importowych.

Zarządzanie zwrotami

Sposób obsługi zwrotów ceł i podatków importowych zależy od Ciebie. Jeśli zdecydujesz się oferować zwrot ceł i podatków importowych, weź pod uwagę poniższe kwestie:

  • Jeśli zwrócisz koszty zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane, możesz zwrócić cła i podatki importowe klientowi.
  • Jeśli zwrócisz koszty zamówienia, które zostało już zrealizowane, możesz zwrócić cła i podatki importowe klientowi. Jednakże wszelkie środki wykorzystane na zakup etykiet DDP nie zostaną Ci zwrócone przez przewoźnika.

Po zwrocie kosztów zamówienia z opłaconym podatkiem od importu możesz zdecydować, czy chcesz zwrócić podatek oddzielnie od innych opłat celnych. Możesz wstrzymać się ze zwrotem podatku od importu, jeśli przekazanych przez Ciebie środków nie można odzyskać od agencji celnej i nie chcesz ponosić tego kosztu w imieniu klienta.

Pamiętaj, że zwrot kosztów zamówienia w całości to jedyny sposób uniknięcia założenia przez klienta sprawy spornej u dostawcy płatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo